Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu đơn xác nhận nhà ở không tranh chấp
  • Thứ ba, 25/04/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 2048 Lượt xem

Mẫu đơn xác nhận nhà ở không tranh chấp

Đơn có nhiều nội dung về xác nhận nhà ở, bao gồm cả nội dung xin xác nhận nhà ở không có tranh chấp có thể gọi với tên khác là Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp hoặc Đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ tới Quý độc giả về Mẫu đơn xác nhận nhà ở không có tranh chấp. Mời Quý vị theo dõi, tham khảo để có thêm thông tin khi cần thực hiện:

Đất, nhà ở không tranh chấp là gì?

Đất, nhà ở không tranh chấp là tài sản đất đai hoặc tài sản nhà ở được sở hữu hoàn toàn bởi chủ sở hữu và không có bất kỳ tranh chấp nào về quyền sử dụng, quyền sở hữu hay quyền di chuyển của tài sản đó.

Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng hay sở hữu tài sản đất đai hoặc nhà ở, việc giải quyết tranh chấp này phải được thực hiện thông qua các quy trình pháp lý và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi đã giải quyết xong các tranh chấp này, tài sản đất đai hoặc nhà ở có thể được xem là không còn tranh chấp và trở thành tài sản không tranh chấp.

Việc sở hữu tài sản đất đai hoặc nhà ở không tranh chấp rất quan trọng trong các giao dịch bất động sản, vì nó đảm bảo rằng tài sản đó có giá trị pháp lý và có thể được giao dịch một cách đáng tin cậy giữa các bên.

Mẫu đơn xác nhận nhà ở không tranh chấp là gì?

Mẫu đơn xác nhận nhà ở không tranh chấp là mẫu văn bản trong đó gồm các nội dung đề nghị xác nhận nhà ở không có tranh chấp để được cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác nhận.

Để phù hợp với quy định pháp luật về các điều kiện cần đáp ứng về nhà ở, đi kèm nội dung xin xác nhận nhà ở không có tranh chấp có thể có nhiều nội dung cần xác nhận khác nhau như: nhà ở không bị khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật, không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, đơn có nhiều nội dung về xác nhận nhà ở, bao gồm cả nội dung xin xác nhận nhà ở không có tranh chấp có thể gọi với tên khác là Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp hoặc Đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp.

Khi nào cần soạn Mẫu đơn xác nhận nhà ở không tranh chấp?

Trong một số trường hợp, Quý vị được yêu cầu xin xác nhận nhà ở không có tranh chấp. Vậy đó là những trường hợp nào?

Khoản 1 và khoản 3 Điều 118 Luật Nhà ở hiện hành quy định:

1. Giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;

c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Các điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản này không áp dụng đối với trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

[…] 3. Trường hợp nhà ở cho thuê thì ngoài các điều kiện quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này, nhà ở còn phải bảo đảm chất lượng, an toàn cho bên thuê nhà ở, có đầy đủ hệ thống điện, cấp, thoát nước, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 23 Luật Cư trú có quy định như sau::

Điều 23. Địa điểm không được đăng ký thường trú mới

[…] 3. Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể thấy trong các trường hợp sau đây, nhà ở phải thỏa mãn điều kiện không có tranh chấp, thường phải xin xác nhận nhà ở không có tranh chấp:

– Khi cần thực hiện các iao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà, trừ trường hợp trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai;

– Khi cần thực hiện giao dịch cho thuê nhà;

– Khi cần đăng ký thường trú mới.

Nội dung Mẫu đơn xin xác nhận nhà ở không tranh chấp gồm những gì?

Ngoài các nội dung theo thể thức trình bày văn bản thông thường, Quý vị cần đảm bảo các nội dung trong đơn xin xác nhận nhà ở không có tranh chấp, đó là:

– Cơ quan tiếp nhận đơn;

 Thông tin người làm đơn: Họ tên; năm sinh; số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân…; Hộ khẩu thường trú; chỗ ở hiện nay.

– Thông tin nhà ở xin xác nhận: Địa chỉ, đặc điểm, nguồn gốc, tình trạng chỗ ở (loại chỗ ở, diện tích, nguồn gốc…).

– Đề nghị xác nhận: Cần ghi rõ đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận nhà ở trên đang được sử dụng cư trú ổn định lâu dài, hoàn toàn không có tranh chấp, khiếu nại; nhà không thuộc diện quy hoạch, không bị đem ra thế chấp, bảo lãnh hay bị kê biên để đảm bảo thi hành án…

Ngoài ra, trong Đơn xin xác nhận nhà ở không có tranh chấp cần có phần nội dung thẩm định của cơ quan có thẩm quyền kèm theo xác nhận và chữ ký.

Hiện nay pháp luật chưa có quy định mẫu chung nhằm xin xác nhận nhà ở không có tranh chấp. Để có thông tin khi soạn thảo Mẫu đơn xác nhận nhà ở không có tranh chấp, Quý vị có thể tham khảo các nội dung tiếp theo trong bài viết này.

Mẫu đơn xác nhận nhà ở không tranh chấp

Quý vị có thể tham khảo Mẫu đơn xác nhận nhà ở không có tranh chấp (nhà ở/ chỗ ở hợp pháp) dưới đây:

Mẫu số 01 – Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–

………, ngày … tháng …năm …

ĐƠN XIN XÁC NHẬN NHÀ Ở HỢP PHÁP

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường………………………;

Tôi là: ………………………..Sinh ngày: ………………

CMND/CCCD số:………….Cấp ngày: ………….Nơi cấp:……………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………..

Có ngôi nhà được xây dựng trên mảnh đất tại địa chỉ: ……………………

…………………………………………………………………

Ngôi nhà trên do tôi (nhận chuyển nhượng/xây dựng): ………………. và ở từ ngày …tháng … năm … đến nay.

Ngôi nhà có diện tích là …..m2, trong đó chiều dài : … m2, chiều rộng: …m2.

* Sơ đồ nhà như sau:

+ Phía Đông giáp: ……………………………………………………

+ Phía Tây giáp: ……………………………………………………….

+ Phía Nam giáp: ……………………………………………………

+ Phía Bắc giáp: ………………………………………………………

Ngôi nhà của tôi được sử dụng ổn định, lâu dài, không có tranh chấp, không thuộc diện quy hoạch phải di dời và không phải là nhà lấn chiếm do xây dựng trái phép.

Tôi làm đơn này kính đề nghị UBND xã/ phường ………….. xác nhận: tôi có nhà ở trên đất tại địa chỉ: …….để (nêu lý do muốn xin xác nhận)…………

Tôi cam đoan những thông tin tôi trình bày ở trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của UBND xã/phường                                                  Người làm đơn

 

Tải (Download) Mẫu đơn xác nhận nhà ở không tranh chấp mẫu số 01

Mẫu số 02 – Đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày … tháng …năm …

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CHỖ Ở HỢP PHÁP

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân (xã, phường, thị trấn):………………

Tôi là:………………………………; Sinh năm: ………………

CMND/CCCD số: ………… ; Cấp ngày …/…/…… Nơi cấp…………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính đến Ủy ban nhân dân ……………………………….

trình bày một việc như sau:

Vào ngày……tháng …….. năm ………..tôi đã(nhận chuyển nhượng/xây dựng) ……..nhà ở, đất ở tại số………đường…….………xã, phường, thị trấn ………….quận, huyện .……., tỉnh/thành phố…….; ngang …. m, dài …. m, tổng diện tích…..…. m2.

Hiện tại chỗ ở, đất ở của tôi ổn định, không thuộc các trường hợp: đang có tranh chấp; nằm trong diện quy hoạch; nhà xây dựng trái phép và các trường hợp vi phạm pháp luật khác về nhà ở.

Vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Ủy ban nhân dân …………………….. xác nhận chỗ ở hợp pháp của tôi theo địa chỉ trên.

Tôi cam đoan những thông tin tôi trình bày ở trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Xác nhận của UBND………….                                           Người làm đơn

 

Tải (Download) Mẫu đơn xác nhận nhà ở không tranh chấp mẫu số 02

 

Thủ tục xin xác nhận nhà ở không tranh chấp như thế nào?

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện việc kiểm tra hồ sơ của công dân. Cơ quan này sẽ trả kết quả cho công dân trong trường hợp hồ sơ đầy đủ điều kiện, thời gian trả kết quả thường là trong 01 ngày làm việc.

Như vậy, người dân có nhu cầu xin xác nhận nhà ở không có tranh chấp cần làm hồ sơ kèm Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp gửi đến bộ phận một cửa tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hồ sơ xin xác nhận cụ thể gồm:

– Đơn xin xác nhận nhà ở không có tranh chấp/ hợp pháp;

– Bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Giấy phép xây dựng đã được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền; 

– Bản thiết kế xây dựng nhà đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

– Giấy chứng nhận hay các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu qua các thời kỳ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Giấy tờ hoặc văn bản xác nhận việc mua, bán, tặng hoặc trao đổi, nhận thừa kế;

– Hợp đồng mua bán nhà.

Mong rằng những nội dung chia sẻ trên đây của chúng tôi đã giúp Quý vị hiểu hơn về Mẫu đơn xác nhận nhà ở không có tranh chấp. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin chia sẻ, phản hồi từ Quý độc giả về nội dung bài viết.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi