Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Đông Anh
  • Thứ tư, 15/11/2023 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 325 Lượt xem

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Đông Anh

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Đông Anh như thế nào? Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể uy tín ở đâu?

Hộ kinh doanh là cơ sở sản xuất, kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ theo quy định tại Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Để thành lập loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh này, Quý vị phải lưu ý đến các vấn đề pháp lý.

Chúng tôi sẽ có những chia sẻ hữu ích về vấn đề này trong bài viết thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Đông Anh. Mời Quý vị theo dõi, tham khảo: 

Giới thiệu về huyện Đông Anh

Huyện Đông Anh là huyện đồng bằng ở phía Bắc thành phố Hà Nội. Phía Bắc giáp huyện Sóc Sơn, phía Đông giáp tỉnh Bắc Ninh, phía Tây giáp tỉnh Vĩnh Phúc, phía Nam giáp huyện Gia Lâm, quận Long Biên, quận Tây Hồ và huyện Từ Liêm.

Hiện nay, Đông Anh là một trong những huyện của Hà Nội có nhiều bước phát triển vượt bậc. Kinh tế của huyện nhiều năm liền đạt mức độ tăng trưởng đạt 17,4% hoạt động thương mại dịch vụ ngày càng mở rộng phát triển theo hướng văn minh hiện đại; nhiều khu công nghiệp mới được hình thành như khu công nghiệp Thăng Long, Nguyên Khê đã góp phần giải quyết việc làm cho gần 50.000 lao động địa phương.

Công tác thu thuế và thu ngân sách trên địa bàn luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục được huyện quan tâm đầu tư mạnh, có trọng tâm, trọng điểm với tổng đầu tư cao; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao với mũi nhọn là: phát triển các mô hình trang trại tập trung, đưa chăn nuôi tách khỏi khu dân cư, phù hợp với quy hoạch, hình thành các vùng rau an toàn tại Vân Nội, Tiên Dương, Nam Hồng…

Ai không được thành lập hộ kinh doanh tại huyện Đông Anh?

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Theo đó, cá nhân, thành viên hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh trừ những trường hợp sau đây:

– Cá nhân, thành viên hộ gia đình không có quốc tịch Việt Nam;

– Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Những lưu ý khi thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Đông Anh

Để thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Đông Anh, Quý vị lưu ý một số vấn đề như sau:

Thứ nhất: Về tên của hộ kinh doanh

Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

1/ Cụm từ “Hộ kinh doanh”;

2/ Tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

Lưu ý:

– Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.

– Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.

– Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện.

Thứ hai: Về địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.

Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

Thứ ba: Về ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Đông Anh

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thành lập hộ kinh doanh theo quy định gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

– Giấy tờ, tài liệu khác trong trường hợp cụ thể.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Khoản 1 và khoản 2 Điều 16 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4 tháng 1 năm 2021 của chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp quy định:

Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp hoặc từ chối cấp đăng ký hộ kinh doanh.

2. Hướng dẫn hộ kinh doanh và người thành lập hộ kinh doanh về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định này quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện như sau:

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:

[…] b) Ở cấp huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi chung là Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).

Như vậy, đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, tức là Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Theo đó, hồ sơ thành lập hộ kinh doanh tại huyện Đông An được nộp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh.

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Bước 4: Kê khai thuế ban đầu

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải tiến hành mở mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế – Chi cục thuế huyện Đông Anh.

– Thuế môn bài môn bài:

STTDoanh thuSố tiền
1Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm300.000 đồng/năm
2Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm500.000 đồng/năm
3Trên 500 triệu đồng/năm01 triệu đồng/năm

– Thuế khoán (thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng)

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp – Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Khi nào thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh?

Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp sau:

– Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo;

– Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký và Cơ quan thuế;

– Kinh doanh ngành, nghề bị cấm;

– Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập;

– Hộ kinh doanh không gửi báo cáo theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

– Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

Luật Hoàng Phi – địa chỉ thành lập hộ kinh doanh không thể bỏ qua

Để thành lập hộ kinh doanh dễ dàng và đem lại hiệu quả cao, Quý vị có thể sử dụng dịch vụ của Luật Hoàng Phi. Chúng tôi là đơn vị uy tín hàng đầu hiện nay về các dịch vụ doanh nghiệp – hộ kinh doanh, giấy phép và sở hữu trí tuệ. Với dịch vụ thành lập doanh nghiệp, chúng tôi cam kết:

– Nhanh chóng: Dịch vụ được chúng tôi thực hiện là dịch vụ trọn gói, vì vậy Quý khách hàng sẽ được hỗ trợ từ trước, trong và cả sau đăng ký với các nội dung:

+ Tư vấn các vấn đề pháp lý về hộ kinh doanh, thủ tục thành lập hộ kinh doanh trước, trong và sau khi thành lập hộ kinh doanh;

+ Giúp Quý khách hàng có những định hướng, lựa chọn thông tin đăng ký hộ kinh doanh;

+ Soạn hồ sơ thành lập hộ kinh doanh đầy đủ, chính xác và hướng dẫn Khách hàng ký để hoàn thiện hồ sơ;

+ Thay mặt Khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết các vướng mắc trong quá trình tiếp nhân và xử lý hồ sơ;

+ Nhận và bàn giao kết quả đến Khách hàng;

+ Hỗ trợ khai thuế ban đầu.

– Chất lượng: Đội ngũ thực hiện dịch vụ là các luật sư, chuyên viên giàu chuyên môn, kinh nghiệm luôn nhiệt tình, tận tâm vì lợi ích của khách hàng. Do đó, dịch vụ được hoàn thiện với chất lượng tốt nhận, đảm bảo sự hài lòng cho những khách hàng khó tính nhất.

– Chi phí hợp lý: Chi phí dịch vụ được chúng tôi cân đối đảm bảo hợp lý, phù hợp với khối lượng công việc thực hiện, đồng thời ở mức cạnh tranh so với các đơn vị cùng cung cấp dịch vụ trên thị trường.

Bởi những lý do trên, dịch vụ của chúng tôi nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng, chúng tôi có cơ hồi đồng hành trong việc tạo lập, duy trì hoạt động của rất nhiều hộ kinh doanh.

Để được tư vấn, báo phí dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Đông Anh và tại các khu vực khác, Quý vị hãy nhanh chóng gợi tới Luật Hoàng Phi qua hotline: 0981.378.999. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ!

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

 Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay...

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam Định

Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở khi doanh nghiệp muốn thay đổi một hoặc nhiều nội dung được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi