Luật Hoàng Phi văn phòng luật sư

văn phòng luật sư

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Công ty luật và văn phòng luật sư khác nhau như thế nào?

11/03/2023

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật luật sư thì cả công ty luật và văn phòng luật sư đều là tổ chức hành nghề luật sư, được thành lập và có đầy đủ các quyền của một tổ chức hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 39 Luật luật...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi