Luật Hoàng Phi văn bản pháp luật

văn bản pháp luật

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hệ thống văn bản pháp luật là gì?

25/05/2022

Hệ thống văn bản pháp luật là toàn bộ các văn bản pháp luật được nhà nước ban hành theo trình tự và thủ tục nhất định, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và dung để quản lý nhà nước vầ điều chỉnh các mối quan hệ xã...

Thông báo tiếng Anh là gì? Mẫu thông báo bằng tiếng Anh

25/05/2022

Thông báo là một hình thức truyền đạt những nội dung, thông tin, tin tức, sự việc hay mệnh lệnh,…cho các chủ thể có liên quan được...

Văn bản pháp luật gồm những gì?

25/05/2022

Văn bản pháp luật là văn bản do chủ thể có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục và hình thức. Nội dung văn bản pháp luật theo ý chí của nhà nước, mang tính chất bắt buộc và sẽ được đảm bảo bằng quyền lực nhà...

Nghị quyết có phải là văn bản pháp luật không?

25/05/2022

Nghị quyết là một trong những văn bản được cơ quan có thẩm quyền ban hành, quy định về những vấn đề liên quan, sau khi tiến hành một hội nghị nhất định để cùng bàn bạc và thông qua bằng phương thức biểu quyết, lấy ý...

Hiệu lực của văn bản pháp luật

25/05/2022

Thời điểm có hiệu lực của văn bản pháp luật được quy định cụ thế tại Điều 151 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm...

Văn bản pháp luật tiếng Anh là gì?

25/05/2022

Văn bản pháp luật tiếng Anh là legislation và định nghĩa Legislation are documents prumulated by individuals, agencies or organizations with the sole purpose of regulating relationships in society. In which current legal documents are classified including: legal documents, law application...

Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Đặc điểm văn bản pháp luật?

25/05/2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về vấn đề: Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Đặc điểm văn bản pháp...

Văn bản nào dưới đây là văn bản pháp luật?

25/05/2022

Pháp luật là chuẩn mực về những việc được làm, phải làm và không được làm. Văn bản nào dưới đây là văn bản pháp...

Văn bản pháp luật nào có hiệu lực pháp lý cao nhất?

25/05/2022

Văn bản pháp luật được hiểu là văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản theo đúng trình tự, thủ tục và hình thức đã được quy định từ trước đó nhằm thể hiện ý chí của chủ thể ban hành văn bản và tư văn bản đó đặt ra những mục đích...

Hình thức thể hiện của pháp luật là các văn bản có chứa?

25/05/2022

Hình thức thể hiện của pháp luật là các văn bản quy phạm pháp luật được quy định rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ trong từng điều khoản để tránh việc hiểu sai dẫn đến việc lạm dụng pháp luật. Ở dạng thành văn, các quy định của pháp luật được thể hiện một cách...

Tổng hợp hệ thống văn bản Pháp luật về Hóa đơn

24/05/2022

Tổng hợp hệ thống văn bản Pháp luật về Hóa...

Thứ tự sắp xếp Hệ thống văn bản pháp luật

24/05/2022

Văn bản pháp luật có nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan ban hành và được phân loại theo nhiều cách khác nhau như về loại văn bản, lĩnh vực, cơ quan có thẩm quyền ban...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi