Trang chủ tội phạm

tội phạm

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bộ luật Hình sự chỉ có nhiệm vụ trừng trị những người gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, tổ chức, công dân có đúng không?

Thứ ba, 24/10/2023

Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp...

Khái niệm tội phạm là gì?

Thứ ba, 05/09/2023

Cũng như định nghĩa tội phạm trong các BLHS trước đây, định nghĩa tội phạm trong BLHS năm 2015 là định nghĩa tội phạm về nội dung và thể hiện rõ các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự là nguyên tắc pháp chế, nguyên tắc hành vi và nguyên tắc có...

Tội phạm là gì? Cấu thành tội phạm? Phân loại tội phạm?

Thứ tư, 06/09/2023

Tội phạm là gì? Tội phạm có thể phân biệt với những hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực khác như hành chính như thế nào? Bài viết sau đây của Luật Hoàng Phi sẽ phần nào làm sáng tỏ những thắc mắc trên của Quý độc...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi