Luật Hoàng Phi thuế thu nhập doanh nghiệp

thuế thu nhập doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài

Thứ ba, 24/05/2022

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước...

Các khoản chi phí không được khấu trừ khi tính thuế TNDN

Thứ ba, 24/05/2022

Thông tư số 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN là 37 khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh...

12 khoản thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Thứ ba, 24/05/2022

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu tới các bạn 12 khoản thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất hiện nay được ban hành kèm theo Thông tư 78 năm 2014, Thông tư 151 năm 2014, Thông tư 96 năm 2015 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để áp dụng cho năm tài chính 2017...

12 vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2017

Thứ ba, 24/05/2022

Căn cứ Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và Công văn 2512/TCT-CS ngày 24/6/2015 của Tổng cục Thuế thì việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cần chú ý đến 12 vấn...

Cách hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 2017

Thứ ba, 24/05/2022

Cách hạch toán tiền thuế TNDN tạm tính hàng quý, cách hạch toán tiền thuế TNDN nộp thừa - nộp thiếu khi quyết toán thuế cuối năm theo Thông tư 200 như thế nào? Cùng tìm...

Các khoản chi tài trợ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Thứ ba, 24/05/2022

Các khoản chi tài trợ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN như: Chi tài trợ cho giáo dục; chi tài trợ cho y tế; chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên...

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

Thứ ba, 24/05/2022

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu tới các bạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành qua bài viết dưới...

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp của hợp tác xã

Thứ ba, 24/05/2022

Hợp tác xã có phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không? Cách tính thuế TNDN đối với hợp tác xã như thế nào? Thu nhập được miễn thuế? Để tìm hiểu về vấn đề thuế TNDN đối với hợp tác xã, mời các bạn tham khảo bài viết dưới...

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp 2023?

Thứ sáu, 30/12/2022

Chủ thế có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch dịch vụ nhưng có thu nhập chịu...

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại là gì?

Thứ ba, 24/05/2022

Doanh nghiệp tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì sẽ phải nộp thuế theo quy định của pháp...

So sánh thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp

Thứ ba, 24/05/2022

Thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đều là thuế trực thu, đánh vào thu nhập của các tổ chức kinh doanh và các cá nhân có thu nhập phát sinh từng lần hoặc trong một khoảng thời gian xác định từ một số nguồn nhất...

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

Thứ ba, 24/05/2022

Thuế TNDN (thu nhập doanh nghiệp) là một loại thuế trực thu, tính trên thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp (tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ) trong kỳ tính...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi