hợp tác xã

Hợp Tác Xã Có Tư Cách Pháp Nhân Không?

Để xác định hợp tác xã có tư cách pháp nhân không thì trước hết chúng ta cần phải hiểu doanh nghiệp là gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây của chúng tôi...Chi tiết

Hợp tác xã là gì? Ưu điểm và nhược điểm hợp tác xã?

Hợp tác xã là một loại hình tổ chức kinh tế được hoạt động với vai trò chủ yếu là tạo ra công ăn việc làm cho người lao...Chi tiết