Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Quyền lợi của người lao động khi bị điều chuyển công việc không phù hợp
  • Thứ hai, 13/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 3594 Lượt xem

Quyền lợi của người lao động khi bị điều chuyển công việc không phù hợp

Tôi làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty từ tháng 6/2010. Mới đây tôi bị giám đốc điều chuyển sang làm công việc không đúng chuyên môn mà không được thông báo. Quyền lợi của tôi ở đây như thế nào? Công ty có thể cho tôi thôi việc khi tôi không phục và nghỉ không làm việc không?

Câu hỏi:

Xin chào luật sư. Tôi là Phan Thị Thanh Thảo, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư tư vấn như sau:

Tôi có ký hợp đồng làm việc không thời hạn với công ty TNHH D.T, chức vụ nhân viên kế toán từ tháng 6/2022. Trong quá trình công tác từ đó đến nay tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không vi phạm nội quy, kỷ luật của công ty và đang được cất nhắc lên làm kế toán trưởng. Tuy nhiên, khoảng đầu năm nay, công ty tôi có giám đốc mới đến nhậm chức, do có một số ý kiến bất đồng trong công việc khiến giám đốc mới không thích tôi. Vì vậy, tháng 12 vừa rồi giám đốc ra quyết định điều chuyển tôi sang làm việc tại đơn vị không thuộc chuyên môn của tôi, việc đưa ra quyết định này tôi không hề được báo trước hay có một văn bản chỉ đạo nào. Đồng thời ông ta đưa cháu gái mình vào đảm nhiệm vị trí của tôi. Tôi không phục nên bỏ việc không làm nữa nhưng không viết đơn xin nghỉ việc. Vậy tôi muốn hỏi Luật sư là trường hợp tôi bị điều chuyển làm công việc không phù hợp này thì tôi được bảo đảm quyền lợi gì? Và giờ công ty có cho tôi thôi việc được không? Tôi liệu có phải bồi thường gì cho công ty không?

Mong được Luật sư tư vấn. Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Hoàng Phi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Thứ nhất: Về quyết định điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Căn cứ theo quy định tại Điều 29 Bộ luật lao động 2019 quy định như sau:

Điều 29. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh thì người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm; trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm thì chỉ được thực hiện khi người lao động đồng ý bằng văn bản.

Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy lao động những trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động.

3. Người lao động chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.

4. Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Điều 99 của Bộ luật này.

Như vậy, việc điều chuyển người lao động sang làm công việc khác với hợp đồng lao động phải tuân thủ theo các quy định nêu trên, nghĩa là phải có lý do phù hợp được pháp luật quy định và báo trước cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc. Do đó, với trường hợp của bạn, công ty không hề nêu rõ lý do điều chuyển, đồng thời không thông báo cho bạn biết trước và quyết định điều chuyển cũng không được thể hiện trong bất cứ văn bản nào nên đây là việc điều chuyển người lao động trái với quy định của pháp luật. Trường hợp này để bảo vệ quyền lợi của mình bạn có thể làm đơn khiếu nại trực tiếp đến người ra quyết định điều chuyển.

Quyền lợi của người lao động khi bị điều chuyển công việc không phù hợp

Quyền lợi của người lao động khi bị điều chuyển công việc không phù hợp

Thứ hai: Về việc chấm dứt hợp đồng lao động của công ty.

bạn làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn nên người sử dụng lao động chỉ được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi thỏa mãn các điều kiện được quy định tại Điều 36 Bộ luật lao động 2019 như sau:

Điều 36. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật này;

đ) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

e) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;

g) Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật này khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và g khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

3. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại điểm d và điểm e khoản 1 Điều này thì người sử dụng lao động không phải báo trước cho người lao động.

Như vậy, chỉ khi nào có lý do thuộc vào một trong những quy định trên và báo trước cho người lao động biết trước ít nhất 45 ngày thì công ty mới được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn. Trong trường hợp bị người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn được trả trợ cấp thôi việc, căn cứ theo quy định tại Điều 46 Bộ luật lao động 2019:

Điều 46. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 4 Điều 125 Bộ luật lao động 2019 về Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải có quy định như sau:

Điều 125. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Do đó, nếu bạn tự ý bỏ việc 05 ngày làm việc cộng dồn trong vòng 01 tháng mà không có lý do chính đáng thì bạn vẫn có thể bị công ty sa thải và khi đó bạn sẽ không được nhận trợ cấp thôi việc

Vì vậy, với trường hợp này khi bạn không muốn làm việc theo công việc bị điều chuyển vì không đúng chuyên môn bạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty khi thực hiện đúng nghĩa vụ báo trước ít nhất 45 ngày cho người sử dụng lao động, khi đó bạn vẫn được nhận trợ cấp thôi việc.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Công ty Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.     

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi