Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Quy định nâng lương trước thời hạn năm 2024?
  • Thứ hai, 13/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 8777 Lượt xem

Quy định nâng lương trước thời hạn năm 2024?

Người lao động khi tham gia làm việc trong các cơ quan, trong các doanh nghiệp thì sẽ được trả lương tương ứng với công sức lao động đã bỏ ra do bên sử dụng lao động và người lao động tự thỏa thuận.

Trong quá trình làm việc nếu người lao động đáp ứng được đầy đủ các điều kiện theo quy định thì sẽ được nâng lương trước thời hạn, chính vì vậy người lao động cần phải nắm rõ được quy định nâng lương trước thời hạn? của đơn vị, doanh nghiệp mà mình đang làm việc để phấn đấu nâng lương.

Nâng lương trước thời hạn là gì?

Nâng lương trước thời hạn là hình thức nâng lương được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Hằng năm thì người lao động sẽ được xét tăng lương theo thỏa thuận và theo quy chế của doanh nghiệp hoặc là theo quy định của pháp luật đối với những cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra pháp luật hiện nay cũng tạo điều kiện cho những người lao động làm việc trong môi trường độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm hoặc làm việc trong hầm lò được hưởng những ưu đãi về các khoản tiền lương và trợ cấp khác theo thỏa thuận và theo quy định pháp luật.

Để được nâng lương trước thời hạn thì người lao động sẽ cần phải đáp ứng được một số tiêu chuẩn cũng như điều kiện nhất định được doanh nghiệp đề ra đối với những người lao động tại doanh nghiệp.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng có quy định về việc nâng lương trước thời hạn tuy nhiên để được nâng lương cũng cần phải đáp ứng được các điều kiện cụ thể theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan.

Do đó người lao động làm việc tại các doanh nghiệp cũng như là cán bộ, công chức, viên chức cần phải nắm được quy định nâng lương trước thời hạn? tại cơ quan, đơn vị của mình để đảm bảo được quyền lợi một cách tốt nhất.

Việc tăng lương trước thời hạn chính là cơ sở để người lao động phấn đấu đạt được những thành tích nhất định để đáp ứng các điều kiện nâng lương theo quy định từ đó nâng cao được chất lượng cũng như là hiệu quả của công việc.

Điều kiện nâng lương trước thời hạn?

Những người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, các cán bộ, công chức, viên chức muốn được nâng lương trước thời hạn thì cần phải đáp ứng được những điều kiện:

– Đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp các nhau sẽ có quy định nâng lương trước thời hạn? khác nhau phụ thuộc vào tính chất, yêu cầu nội dung công việc tại doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp thường đưa ra các điều kiện để người lao động được nâng lương trước thời hạn như:

+ Hoàn thành xuất sắc công việc được giao;

+ Đạt được các thành tích xuất sắc trong lao động, học tập,..

– Đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong khối cơ quan nhà nước và mức lương làm việc được xếp theo bảng lương nhà nước quy định

Các đối tượng này được nâng lương trước thời hạn trong các trường hợp: lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao; có thông báo nghỉ hưu.

1/ Trường hợp lập thành tích xuất sắc

Quy định nâng lương trước thời hạn? đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định chi tiết tại điểm a Khoản 1 Điều 3 của Thông tư 08/2013/TT-BNV như sau:

“ Điều 3. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn

1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

a) Điều kiện và chế độ được hưởng:

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.”

Theo quy định trên để được nâng lương trước thời hạn thì cán bộ, công chức phải đáp ứng đủ 2 tiêu chuẩn đó là: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

Đối với viên chức và người lao động để được nâng lương trước thời hạn cần đáp ứng đủ 2 tiêu chuẩn đó là: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Ngoài 2 tiêu chuẩn cần đạt được theo quy định như trên thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn phải lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

2/ Trường hợp có thông báo nghỉ hưu

– Việc nâng lương được xem xét khi chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh;

– Ngoài ra trong thời gian giữ bậc đạt đủ những tiêu chuẩn sau:

+ Đối với cán bộ, công chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

+ Đối với viên chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

– Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

Từ đó có thể thấy được rằng cán bộ, công chức và viên chức, người lao động thì sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau cần phải đạt được nếu muốn được nâng lương trước thời hạn.

Cách tính thời gian nâng lương trước thời hạn?

Căn cứ theo nội dung đã nêu ở điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV ở trên thì thời gian nâng bậc lương trước thời hạn sẽ là tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Cụ thể:

– Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 05 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;

– Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

– Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 02 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

Theo quy định như trên về thời gian giữ chức danh khác nhau sẽ phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau như trình độ đào tạo mà đơn vị, cơ quan làm việc yêu cầu; tổng số thời gian mà cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ thì pháp luật đã có các quy định khác nhau về thời gian nâng bậc lương cụ thể đối với chức danh chuyên gia cao cấp, cách ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên, các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ.

Từ đó có thể thấy được rằng tùy thuộc vào các bậc chức danh khác nhau mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị khác nhau sẽ có quy định nâng lương trước thời hạn? khác nhau và cách tính thời gian nâng bậc lương trước thời hạn khác nhau.

Như vậy cách tính thời gian nâng lương trước thời hạn của các đối tượng khác nhau thì sẽ là khác nhau dựa theo quy định của pháp luật như đã nêu ở trên.

Tuy nhiên không phải tất cả mọi đối tượng đều được nâng lương trước thời hạn, những đối tượng không được áp dụng việc nâng lương trước thời hạn theo thông tư 08/2013/TT-BNV gồm có: Cán bộ thuộc diện xếp lương theo bảng lương chức vụ đã được xếp lương theo nhiệm kỳ; cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động quy định; công chức cấp xã chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định.

Bằng cách nào được nâng lương trước thời hạn?

Ngoài quy định nâng lương trước thời hạn? thì việc bằng cách nào để được nâng lương trước thời hạn được nhiều người tìm hiểu hiện nay.

Như những nội dung đã phân tích ở trên thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nếu muốn được nâng lương trước thời hạn thì cần phải đáp ứng được các tiêu chuẩn cũng như điều kiện theo quy định.

Với mỗi đối tượng khác nhau thì sẽ có những quy định cụ thể khác nhau về tiêu chuẩn cũng như điều kiện theo quy định cần phải đạt được.

Cụ thể việc xét nâng lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Nếu như thành tích cao nhất đạt được bằng nahu thì sẽ xét đến các thành tích khác, nếu như nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan đơn vị.

Như vậy muốn được nâng lương trước thời hạn thì cần phải hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao; đáp ứng được các điều kiện theo quy định đối với mỗi đối tượng cụ thể.

Ví dụ nâng lương trước thời hạn?

Ví dụ: Ông Trần Văn B, đã được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ bậc 3 hệ số lương 5,08 ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) lên bậc 4 hệ số lương 5,42 ngạch chuyên viên chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Đến ngày 01 tháng 8 năm 2010 ông B được Chủ tịch nước ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho thành tích công tác giai đoạn 2005 – 2009 (thành tích này của ông A được ký sau ngày 01 tháng 01 năm 2010 được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau).

Theo quy chế của cơ quan, đơn vị nơi công tác thì thành tích được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng, nhưng theo quy định không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn trong cùng ngạch nên ông B vẫn chỉ được xét nâng bậc lương thường xuyên từ bậc 4 lên bậc 5 ngạch chuyên viên chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Từ ví dụ trên thấy được rằng ông B được nâng lương trước thời hạn do đã đáp ứng được các điều kiện theo quy định. Cụ thể ông B đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ trong quá trình làm việc, công tác tại cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra ông B còn được chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng ba cho thành tích công tác trong giai đoạn từ năm 2005-2009.

Tuy nhiên do trước đó ông B đã được xét tăng lương trước thời hạn từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 mà thành tích của ông B đến ngày 01 tháng 08 năm 2010 mới được ký nên theo quy chế của cơ quan, đơn vị nơi công tác thì thành tích được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng, nhưng theo quy định không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn trong cùng ngạch nên ông B vẫn chỉ được xét nâng bậc lương thường xuyên.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi