Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Khai trình sử dụng lao động 2023 như thế nào?
  • Thứ sáu, 30/12/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 7840 Lượt xem

Khai trình sử dụng lao động 2023 như thế nào?

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Khai trình sử dụng lao động là một trong số các công việc cần thực hiện khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động hỗ trợ Doanh nghiệp cũng như cơ quan nhà nước dễ dàng trong việc quản lý lao động. Vậy Khai trình sử dụng lao động là gì? Báo cáo khai trình tình hình sử dụng lao động như thế nào?

Để hỗ trợ Khách hàng hiểu rõ hơn quy định pháp luật với thủ tục về khai trình lao động, Luật hoàng Phi thực hiện biên soạn bài viết dưới đây. Hi vọng với những thông tin hữu ích bài viết đem lại sẽ là tài liệu bổ ích hỗ trợ Khách hàng.

Khai trình sử dụng lao động là gì?

Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội là một trong những trách nhiệm quản lý lao động của người sử dụng lao động theo khoản 2 Điều 12 Bộ Luật lao động.

Người sử dụng lao động khai trình việc sử dụng lao động theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Trường hợp Doanh nghiệp không thực hiện đăng ký khai trình, Không khai trình việc sử dụng lao động theo quy định với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện khi thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp sẽ bị áp dụng xử phạt vi phạm hành chính.

Mức Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng áp dụng theo quy định tại Nghị định 28 năm 2020 của Chính phủ.

Vì vậy để tránh việc xử phạt, tốt nhất ngay từ khi thành lập doanh nghiệp nên thực hiện việc đăng ký. Ngoài ra Việc khai trình đúng nhằm đảm bảo người lao động được hoạt động, làm việc, sản xuất có hợp pháp ở công ty hay doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất theo đúng những quy định của pháp luật.

Đồng thời sau khi đăng ký và khai trình lao động, người lao động sẽ được nhà nước đảm bảo đúng những yêu cầu, quyền và nghĩa vụ khi thực hiện hoạt động lao động.

Bên cạnh đó việc Đăng ký và khai trình lao động giúp nhà nước có thể kiểm soát, quản lí lực lượng lao động trong các công ty, từ đó làm rõ và tiến hành thu thập số liệu phục vụ cho các mục đích nghiên cứu, khảo sát thị tường và sau đó sẽ có những biện pháp, kế hoạch để phát triển và điều chỉnh lực lượng cho phù hợp với từng yêu cầu của ngành nghề.

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp thì:

” Cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.”

Hồ sơ phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định về đăng ký doanh nghiệp.

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung quy định tại Luật Doanh nghiệp và nội dung khai trình việc sử dụng lao động, kê khai phương thức đóng bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Mẫu công văn đề nghị khai trình sử dụng lao động

Hiện nay pháp luật chưa có quy định về công văn đề nghị khai trình sử dụng lao động mà chỉ có quy định về các biểu mẫu thực hiện Báo cáo tình hình sử dụng lao động định kỳ.

Hiện nay, thủ tục đăng ký doanh nghiệp đã tích hợp với khai trình lao động bởi Cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Do đó, mẫu công văn đề nghị khai trình sử dụng lao động chỉ có tính chất tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

 

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

Kính gửi:  Phòng Lao Động – Thương Binh & Xã Hội quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Đơn vị (Công ty): Công ty Trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên Hoàng An Long

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:      356709125

Nơi cấp:       Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 30 tháng 09 năm 2016

Địa chỉ:       111 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại:   024.5678.1289

Mã số cơ quan lao động cấp:    65589111

Hiện tại đơn vị có nhu cầu sử dụng đăng ký danh sách lao động như sau:

1/ Tổng số lao động theo danh sách đăng ký: 50 người

(Chia ra: Nam 29 người; Nữ 21 người)

2/ Số lao động đăng ký lần đầu (tăng mới): 50 người

(Chia ra: Nam 29 người; Nữ 21 người)

Trong đó có:

– Số lao động có hộ khẩu tỉnh 20 người

(Chia ra: Nam 15 người; Nữ 05 người)

+ Số lao động có tay nghề (qua trường lớp đào tạo):12 người

(Chia ra: Nam 9 người; Nữ 03 người)

+ Số lao động không có tay nghề: 08 người

 (Chia ra: Nam 2 người; Nữ 6 người)

Đơn vị sẽ chấp hành đúng các quy định của Nhà nước trong việc sử dụng lao động.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:                                                                                   GIÁM ĐỐC

– Như trên;                                                                            ( Ký tên, đóng dấu)

– Lưu.

Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì:

” 2. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình thay đổi về lao động trong trường hợp người sử dụng lao động gửi báo cáo bằng bản giấy để cập nhật đầy đủ thông tin theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Định kỳ 06 tháng, trước ngày 15 tháng 6 và hằng năm, trước ngày 15 tháng 12, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không thể báo cáo tình hình sử dụng lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.”

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động – Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …/….……, ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Kính gửi (1): …………………………………………………

1. Thông tin chung về doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức: Tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, mã số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; lĩnh vực hoạt động, ngành, nghề kinh doanh chính.

2. Thông tin tình hình sử dụng lao động của đơn vị:

STTHọ tênMã số BHXHNgày tháng năm sinhGiới tínhSố CCCD/ CMND/ Hộ chiếuCấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việcVị trí việc làm (2)Tiền lươngNgành/nghề nặng nhọc, độc hạiLoại và hiệu lực hợp đồng lao đngThời điểm đơn vị bắt đầu đóng BHXHThời điểm đơn vị kết thúc đóng BHXHGhi chú
Nhà quản lýChuyên môn kỹ thuật bậc caoChuyên môn kỹ thuật bậc trungKhácHệ số/ Mức lươngPhụ cấpNgày bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạnHiệu lực HĐLĐ xác định thời hạnHiệu lực HĐLĐ khác (dưới 1 tháng, thử việc)
Chức vụThâm niên VK (%)Thâm niên nghề (%)Phụ cấp lươngCác khoản bổ sungNgày bắt đầuNgày kết thúcNgày bắt đầuNgày kết thúcNgày bắt đầuNgày kết thúc
123456789101112131415161718192021222324252627
Tổng

 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Chữ ký, dấu)

Ghi chú:

(1) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện

(2) Vị trí việc làm phân loại theo:

– Cột (8) Nhà quản lý: Nhóm này bao gồm những nhà lãnh đạo, quản lý làm việc trong các ngành, các cấp và trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có giữ các chức vụ, có quyền quản lý, chỉ huy, điều hành từ trung ương tới cấp xã;

– Cột (9) Chuyên môn kỹ thuật bậc cao: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm ở trình độ cao (đại học trở lên) trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, giáo dục, kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin và truyền thông, luật pháp, văn hóa, xã hội;

– Cột (10) Chuyên môn kỹ thuật bậc trung: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm ở trình độ bậc trung (cao đẳng, trung cấp) về các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, kinh doanh và quản lý, luật pháp, văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông, giáo viên, giáo dục, công nghệ thông tin.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về Khai trình sử dụng lao động. Khách hàng tham khảo bài viết, có điều gì vướng mắc vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn 1900.6557 để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mức lương trưởng ban quản trị nhà chung cư?

Mức thù lao của các thành viên Ban quản trị nhà chung cư nói chung và trưởng ban quản trị nhà chung cư nói riêng do các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đóng góp theo quyết định của hội nghị nhà chung...

Công ty có được giữ bằng gốc của nhân viên không?

Công ty không được giữ bằng gốc của nhân viên, hành vi giữ bằng gốc là trái với quy định của pháp luật, nếu người sử dụng lạo động là cá nhân giữ bằng gốc của nhân viên sẽ bị phạt tiền từ từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng,  còn đối với tổ chức sẽ bị phạt gấp...

Công ty có được phạt tiền nhân viên không?

Với hành vi phạt tiền thay việc xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, bị buộc trả lại khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho người lao...

Giám đốc có được làm chủ tịch công đoàn không?

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động. Vậy Giám đốc có được làm chủ tịch công đoàn...

Công ty có được giữ lương nhân viên không?

Công ty không được giữ lương của người lao động bởi một trong những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, kết hiện hợp đồng lao động là yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động theo khoản 2 Điều 17 Bộ luật lao...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi