• Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 586 Lượt xem

Nội dung đối thoại tại nơi làm việc

Tương tự như Điều 63, Điều 64 quy định về nội dung đối thoại tại nơi làm việc bao gồm hai loại: những nội dung đối thoại bắt buộc và những nội dung đối thoại không bắt buộc do các bên quyết định.

Nội dung đối thoại tại nơi làm việc  gồm những gì?

Điều 64 Bộ luật lao động quy định về Nội dung đối thoại tại nơi làm việc như sau:

Điều 64. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc

1. Nội dung đối thoại bắt buộc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 63 của Bộ luật này.

2. Ngoài nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, các bên lựa chọn một hoặc một số nội dung sau đây để tiến hành đối thoại: 

a) Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động; 

b) Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc; 

c) Điều kiện làm việc; 

d) Yêu cầu của người lao động, tổ chức đại diện người lao động đối với người sử dụng lao động; 

đ) Yêu cầu của người sử dụng lao động đối với người lao động, tchức đại diện người lao động; 

e) Nội dung khác mà một hoặc các bên quan tâm. 

Bình luận về Nội dung đối thoại tại nơi làm việc theo Bộ luật lao động mới nhất

Tương tự như Điều 63, Điều 64 quy định về nội dung đối thoại tại nơi làm việc bao gồm hai loại: những nội dung đối thoại bắt buộc và những nội dung đối thoại không bắt buộc do các bên quyết định. 

Những nội dung đối thoại bắt buộc chính là 7 nội dung quy định tại điểm c khoản 2 Điều 63. Ngoài những nội dung bắt buộc này, các bên quan hệ lao động có thể đối thoại về bất cứ nội dung gì mà các bên thấy cần thiết và có nhu cầu. Quy định về những nội dung đối thoại tại khoản 2 Điều 64 chỉ mang tính chất gợi ý.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi