Trang chủ » Lao động » Hỏi đáp luật lao động » Người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động?

Người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động?

(Cập nhật: 31/08/2018 | 14:41)

Quy định về người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động đã khắc phục hạn chế của Bộ luật Lao động đầu tiên được ban hành năm 1994 và luật hoá quy định có liên quan về công tác này

1. Khái niệm người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012

Theo quy định tại Điều 139 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

“-  Người sử dụng lao động phải cừ người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sử dụng từ 10 lao động trở lên người sử dụng lao động phải cử người có chuyên môn phù hợp làm cán bộ chuyên trách về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động phải được huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động”.

Người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động?

 Người làm công tác an toàn lao động

2. Bình luận và phân tích người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012.

Quy định về người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động đã khắc phục hạn chế của Bộ luật Lao động đầu tiên được ban hành năm 1994 và luật hoá quy định có liên quan về công tác này.

Theo tinh thần của Điều 139 Bộ luật, “người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động” gồm hai loại: chuyên trách và không chuyên trách, “cán bộ chuyên trách” về an toàn lao động, vệ sinh lao động là bắt buộc phải có đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sử dụng từ 10 lao động trở lên.

Tuy nhiên, theo tinh thần của khoản 2 Điều 139 Bộ luật thì người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động đều phải được huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động (gồm các chính sách, quy định chung của pháp luật, các quy định cụ thể về an toàn lao động, vệ sinh lao động; kế hoạch, biện pháp tổ chức, quản lý, xử lý các trường hợp về an toàn lao động, vệ sinh lao động…), với vai trò của cả người quản lý và người lao động.

Vì, với tư cách người lao động hoặc tư cách người quản lý sử dụng lao động đều phải được huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhưng ở phạm vi và nội hàm khác nhau.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VN LUT MIN PHÍ 19006557 để được tư vấn.