Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất như thế nào?
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 1180 Lượt xem

Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất như thế nào?

Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thỏa đáng có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.

Quy định về Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất 

Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất được quy định tại điều 131 Bộ luật lao động như sau:

Điều 131. Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất 

Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thỏa đáng có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định. 

Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Bình luận quy định về Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Điều luật này quy định về quyền khiếu nại của người lao động khi bị xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất. Trong trường hợp thấy việc xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất không thỏa đáng, người lao động có quyền yêu cầu giải quyết khiếu nại hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp.

Nếu người lao động yêu cầu giải quyết khiếu nại thì trước hết sẽ gửi đơn đến người sử dụng lao động vì người sử dụng lao động là người trực tiếp ra quyết định kỷ luật. Người sử dụng lao động sẽ là người giải quyết khiếu nại đầu tiên. Trường hợp người lao động không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại của người sử dụng lao động thì có quyền khiếu nại tiếp lên cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông thường sẽ là cơ quan chuyên môn về lao động. 

Trường hợp người lao động yêu cầu giải quyết tranh chấp, thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết cũng như trình tự, thủ tục giải quyết sẽ theo quy định của BLLĐ (các điều 187, 188, 189, 190 BLLĐ năm 2019). 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi