Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
  • Thứ tư, 24/05/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 1584 Lượt xem

Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đều là những chính sách an sinh xã hội thiết thực do Nhà nước thực hiện đối với mỗi người dân. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế người dân có nhiều lợi ích khi gặp rủi ro,

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đều là những chính sách an sinh xã hội thiết thực đối với mỗi người dân. Vì vậy, những vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Tuy nhiên, có nhiều người chưa nắm rõ về Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế.

Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ đến bạn đọc những nội dung liên quan đến câu hỏi Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội là gì?

Căn cứ vào khoản 1 điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội định nghĩa bảo hiểm xã hội như sau:

“ Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.”

Bảo hiểm xã hội bao gồm hai loại, đó là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, cụ thể

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau:Ốm đau; Thai sản;Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Như vậy, bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm hai chế độ là hưu trí và tử tuất.

Bảo hiểm y tế là gì?

Theo điều 1 Luật bảo hiểm y tế 2014 đưa khái niệm về bảo hiểm y tế như sau:

“ Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.”

Như vậy, có thể thấy bảo hiểm y tế do Nhà nước tổ chức thực hiện, không vì mục đích lợi nhuận nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn… thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế?

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đều là những chính sách an sinh xã hội thiết thực do Nhà nước thực hiện đối với mỗi người dân. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế người dân có nhiều lợi ích khi gặp rủi ro, cụ thể như sau:

Đối với Bảo hiểm xã hội có các chế độ như: Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất.

Khi ốm đau: được bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám, chữa bệnh và được hưởng chế độ ốm đau

Khi thai sản: được nghỉ theo chế độ thai sản và nhận tiền thai sản đối với cả vợ và chồng, nếu cả hai tham gia bảo hiểm xã hội

Khi tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp được chăm sóc, điều trị bệnh và nhận trợ cấp theo chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Nếu gặp rủi ro trong trường hợp nào (ốm đau, thai sản hay thương tật) đều được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe và nhận khoản trợ cấp tương ứng;

Khi đối tượng tham gia mất việc làm hoặc không có việc làm, nếu đủ điều kiện sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp với những khoản trợ cấp và hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp;

Khi người tham gia bảo hiểm xã hội đáp ứng các điều kiện để hưởng chế độ hưu trí thì người tham gia sẽ được hưởng chế độ hưu trí khi về hưu, cụ là một khoản tiền trợ cấp hàng tháng.

Cuối cùng là chế độ tử tuất, khi người tham gia bảo hiểm đáp ứng các điều kiện để hưởng chế độ tử tuất thì khi mất sẽ nhận được một khoản tiền theo quy định pháp luật

Đặc biệt, sau một thời gian tham gia, nếu thuộc trường hợp theo luật định và có nhu cầu thì người tham gia còn được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Đối với Bảo hiểm y tế: Người tham gia bảo hiểm y tế nếu đáp ứng các quy định pháp luật sẽ được hưởng chi trả chi phí khám, chữa bệnh khi ốm đau, mức chi trả phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau theo quy định pháp luật.

Trên đây là những nội dung mà Luật Hoàng Phi muốn chi sẻ đến bạn đọc liên quan đến câu hỏi Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế. Bạn đọc vui lòng liên hệ đến tổng đài 1900 6557 để được Luật Hoàng Phi tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn!

Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

Mẫu TK1-TS

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 505/QĐ-BHXH

 ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam)

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):………………………………………….. [02]. Giới tính:……….

[03]. Ngày, tháng, năm sinh:……. /……….. /…………… [04]. Quốc tịch:………………………

[05]. Dân tộc:………………………. [06]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………………….

[07]. Điện thoại:……………………………… [08]. Email (nếu có):………………………………….

[09]. Nơi đăng ký khai sinh: [09.1]. Xã:……………………………………………. [09.2]. Huyện:

…………………………………………………………………. [09.3]. Tỉnh:………………………………..

[10]. Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi):………………………………………..

[11]. Địa chỉ nhận kết quả: [11.1]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:…………………………..

[11.2]. Xã:…………………………… [11.3]. Huyện:……………………….. [11.4]. Tỉnh:………..

[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.

II. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

[13]. Mã số BHXH:………………………………………………. [14]. Điều chỉnh thông tin cá nhân:

[14.1]. Họ và tên (viết chữ in hoa):……………………………………….. [14.2]. Giới tính:…….

[14.3]. Ngày, tháng, năm sinh: … /……….. /…………….. [14.4]. Nơi đăng ký khai sinh:

Xã…………………………………. Huyện:…………………………………… Tỉnh:……………………..

[14.5]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………….

[15]. Mức tiền đóng: ………………………… [16]. Phương thức đóng:……………………………

[17]. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu:………………………………………………………..

[18]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

[19]. Hồ sơ kèm theo(nếu có): ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú: Người tham gia tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn.

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai

 

Phụ lục Thành viên hộ gia đình

(Áp dụng đối với: Người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH; Người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng;

Trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp)

Họ và tên chủ hộ:…………………………………………………………….. Số sổ hộ khẩu (Số sổ tạm trú):………………………………………………………………………………….

Mã số hộ gia đình:…………………………………………………….. Điện thoại liên hệ:……………………

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu (sổ tạm trú): Số nhà, đường phố, tập thể:……………………………………..

Thôn (bản, tổ dân phố):…………………………………………………… Xã (phường, thị trấn):…………..

Huyện (quận, Tx, Tp thuộc tỉnh):………………………………………. Tỉnh (Tp thuộc Trung ương):…

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình:

SttHọ và tênMã số BHXHNgày tháng năm sinhGiới tínhQuốc tịchDân tộcNơi đăng ký khai sinhMối quan hệ với chủ hộSố CMND/ CCCD/ Hộ chiếuGhi chú
AB123456789
           
           
           
           

………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai

 

 

Tải (download) Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

Cách ghi tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

Mục đích:

– Kê khai đầy đủ thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (gọi tắt là người tham gia) khi tra cứu không thấy mã số BHXH.

– Kê khai thông tin của người tham gia đề nghị điều chỉnh thông tin cá nhân, chức danh công việc, phương thức đóng BHXH tự nguyện, nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu,…

Trách nhiệm lập: Người tham gia hoặc Cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi).

Thời gian lập: Khi người tham gia đăng ký tham gia không tìm thấy mã số BHXH hoặc có đề nghị điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT.

Phương pháp lập:

Mục I: Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH bắt buộc kê khai từ chỉ tiêu [1] đến chỉ tiêu [11] (trừ chỉ tiêu [8] để tham gia BHXH, BHYT như sau:

[01]. Họ và tên: Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia.

[02]. Giới tính: Ghi giới tính của người tham gia (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

[03]. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.

[04]. Quốc tịch: Ghi quốc tịch của người tham gia như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.

[05]. Dân tộc: Ghi dân tộc của người tham gia như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.

[06]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ghi số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người tham gia được cơ quan có thẩm quyền cấp (bao gồm cả trẻ em dưới 6 tuổi được cấp số định danh cá nhân).

[07]. Điện thoại: Ghi số điện thoại của người tham gia hoặc số điện thoại để liên hệ với người tham gia.

[08]. Email: Ghi địa chỉ thư điện tử của người tham gia hoặc địa chỉ thư điện tử để liên hệ với người tham gia (nếu có).

[09]. Nơi đăng ký khai sinh: Ghi rõ tên xã (phường/thị trấn); huyện (quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) đã đăng ký khai sinh của người tham gia. Trường hợp chưa xác định được nơi đăng ký khai sinh thì ghi nguyên quán hoặc ghi địa chỉ hộ khẩu thường trú/tạm trú (theo 3 cấp tương tự nơi đăng ký khai sinh);

[10]. Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): Ghi họ tên cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đối với người tham gia là trẻ em dưới 6 tuổi.

[11]. Địa chỉ nhận kết quả: Ghi cụ thể, đầy đủ địa chỉ nơi đang sinh sống (số nhà, đường/ phố, thôn/ xóm; xã/ phường/ thị trấn; huyện/ quận/ thị xã/ thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương) để cơ quan BHXH trả hồ sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT hoặc kết quả giải quyết thủ tục hành chính khác.

[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng theo hướng dẫn.

Mục II: Áp dụng đối với người tham gia tra đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT như sau:

[13]. Mã số BHXH: Ghi mã số BHXH đã được cơ quan BHXH cấp cho người tham gia.

[14]. Điều chỉnh thông tin cá nhân: Chỉ kê khai một trong các thông tin cá nhân đề nghị điều chỉnh, cụ thể:

[14.1]. Họ và tên: Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia.

[14.2]. Giới tính: Ghi giới tính của người tham gia (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

[14.3]. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.

[14.4]. Nơi đăng ký khai sinh: Ghi rõ tên xã (phường/thị trấn); huyện (quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) đã đăng ký khai sinh của người tham gia. Trường hợp chưa xác định được nơi đăng ký khai sinh thì ghi nguyên quán hoặc ghi địa chỉ hộ khẩu thường trú/tạm trú (theo 3 cấp tương tự nơi đăng ký khai sinh);

[14.5]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ghi số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người tham gia được cơ quan có thẩm quyền cấp (bao gồm cả trẻ em dưới 6 tuổi được cấp số định danh cá nhân).

[15]. Mức tiền đóng (áp dụng đối với người tham gia đăng ký/điều chỉnh mức đóng BHXH tự nguyện): Ghi mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

[16]. Phương thức đóng (áp dụng đối với người tham gia đăng ký/điều chỉnh phương thức đóng BHXH tự nguyện): Ghi cụ thể phương thức đóng của người tham gia theo quy định (ví dụ: 03 tháng hoặc 06 tháng,…).

[17]. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu (áp dụng đối với người tham gia BHYT đăng ký/thay đổi nơi khám, chữa bệnh ban đầu): Ghi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu do người tham gia lựa chọn theo hướng dẫn của cơ quan BHXH.

[18]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: Ghi nội dung yêu cầu thay đổi, điều chỉnh, như: cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT, chức danh công việc, địa chỉ nhận kết quả, điện thoại, email,…

[19]. Hồ sơ kèm theo:

– Đối với người điều chỉnh thông tin, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

– Đối với người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

Sau khi hoàn tất việc kê khai:

+ Người tham gia ghi nội dung: đã tra cứu không thấy mã số BHXH, tự nguyện kê khai, cung cấp giấy tờ liên quan để đảm bảo chính xác thông tin và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã kê khai; Ký và ghi rõ họ tên.

  + Đơn vị sử dụng lao động (người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì không phải xác nhận) ghi nội dung: xác nhận thông tin điều chỉnh của người tham gia là đúng với hồ sơ quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận; Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu Đơn xin học thêm buổi chiều

Đơn xin học thêm buổi chiều là mẫu đơn do các em học sinh hoặc phụ huynh tự viết gửi đến Ban giám hiệu nhà trường nhằm mục đích xin mở lớp học thêm vào buổi chiều ngoài giờ học chính để ôn tập, bồi dưỡng kiến thức cho các...

Mẫu giấy xác nhận đang là sinh viên

Giấy xác nhận đang là sinh viên là văn bản do sinh viên gửi tới các phòng công tác sinh viên hoặc phòng có trách nhiệm tiếp nhận đơn của sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng hoặc các cơ sở giáo dục khác với mục đích là để xin xác nhận đang học tập tại trường trong một số trường hợp nhất...

Mẫu đơn xin gia hạn nộp học phí

Trong trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt sinh viên/học viên có đơn xin nộp muộn học phí, đơn vị quản lý trực tiếp sinh viên có ý kiến đồng ý và Hiệu trưởng/Giám đốc Cơ sở phê duyệt cho sinh viên/học viên nộp muộn học phí, sinh viên/học viên được miễn xử lý theo chế tài được quy...

mau-don-xin-hoc-bu-moi-nhat

Mẫu đơn xin học bù mới nhất

Mẫu đơn xin học bù mới nhất sẽ giúp học sinh, sinh viên học lại buổi học đã nghỉ, bổ sung lại những kiến thức còn...

Mẫu lời chúc mừng năm học mới cho học sinh, sinh viên 2023

Ngày tựu trường luôn là những kỉ niệm quan trọng, vui vẻ và đáng nhớ trong đời học sinh, sinh viên dưới đây sẽ là một số Mẫu lời chúc mừng năm học mới cho học sinh, sinh viên để quý độc giả tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi