Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Bảo hiểm Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đều là những chính sách an sinh xã hội thiết thực do Nhà nước thực hiện đối với mỗi người dân. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế người dân có nhiều lợi ích khi gặp rủi ro,

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đều là những chính sách an sinh xã hội thiết thực đối với mỗi người dân. Vì vậy, những vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Tuy nhiên, có nhiều người chưa nắm rõ về Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế.

Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ đến bạn đọc những nội dung liên quan đến câu hỏi Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội là gì?

Căn cứ vào khoản 1 điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội định nghĩa bảo hiểm xã hội như sau:

“ Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.”

Bảo hiểm xã hội bao gồm hai loại, đó là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, cụ thể

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau:Ốm đau; Thai sản;Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Như vậy, bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm hai chế độ là hưu trí và tử tuất.

Bảo hiểm y tế là gì?

Theo điều 1 Luật bảo hiểm y tế 2014 đưa khái niệm về bảo hiểm y tế như sau:

“ Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.”

Như vậy, có thể thấy bảo hiểm y tế do Nhà nước tổ chức thực hiện, không vì mục đích lợi nhuận nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn… thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế?

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đều là những chính sách an sinh xã hội thiết thực do Nhà nước thực hiện đối với mỗi người dân. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế người dân có nhiều lợi ích khi gặp rủi ro, cụ thể như sau:

Đối với Bảo hiểm xã hội có các chế độ như: Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất.

Khi ốm đau: được bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám, chữa bệnh và được hưởng chế độ ốm đau

Khi thai sản: được nghỉ theo chế độ thai sản và nhận tiền thai sản đối với cả vợ và chồng, nếu cả hai tham gia bảo hiểm xã hội

Khi tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp được chăm sóc, điều trị bệnh và nhận trợ cấp theo chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Nếu gặp rủi ro trong trường hợp nào (ốm đau, thai sản hay thương tật) đều được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe và nhận khoản trợ cấp tương ứng;

Khi đối tượng tham gia mất việc làm hoặc không có việc làm, nếu đủ điều kiện sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp với những khoản trợ cấp và hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp;

Khi người tham gia bảo hiểm xã hội đáp ứng các điều kiện để hưởng chế độ hưu trí thì người tham gia sẽ được hưởng chế độ hưu trí khi về hưu, cụ là một khoản tiền trợ cấp hàng tháng.

Cuối cùng là chế độ tử tuất, khi người tham gia bảo hiểm đáp ứng các điều kiện để hưởng chế độ tử tuất thì khi mất sẽ nhận được một khoản tiền theo quy định pháp luật

Đặc biệt, sau một thời gian tham gia, nếu thuộc trường hợp theo luật định và có nhu cầu thì người tham gia còn được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Đối với Bảo hiểm y tế: Người tham gia bảo hiểm y tế nếu đáp ứng các quy định pháp luật sẽ được hưởng chi trả chi phí khám, chữa bệnh khi ốm đau, mức chi trả phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau theo quy định pháp luật.

Trên đây là những nội dung mà Luật Hoàng Phi muốn chi sẻ đến bạn đọc liên quan đến câu hỏi Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế. Bạn đọc vui lòng liên hệ đến tổng đài 1900 6557 để được Luật Hoàng Phi tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn!

Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

Mẫu TK1-TS

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 505/QĐ-BHXH

 ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam)

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):………………………………………….. [02]. Giới tính:……….

[03]. Ngày, tháng, năm sinh:……. /……….. /…………… [04]. Quốc tịch:………………………

[05]. Dân tộc:………………………. [06]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………………….

[07]. Điện thoại:……………………………… [08]. Email (nếu có):………………………………….

[09]. Nơi đăng ký khai sinh: [09.1]. Xã:……………………………………………. [09.2]. Huyện:

…………………………………………………………………. [09.3]. Tỉnh:………………………………..

[10]. Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi):………………………………………..

[11]. Địa chỉ nhận kết quả: [11.1]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:…………………………..

[11.2]. Xã:…………………………… [11.3]. Huyện:……………………….. [11.4]. Tỉnh:………..

[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.

II. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

[13]. Mã số BHXH:………………………………………………. [14]. Điều chỉnh thông tin cá nhân:

[14.1]. Họ và tên (viết chữ in hoa):……………………………………….. [14.2]. Giới tính:…….

[14.3]. Ngày, tháng, năm sinh: … /……….. /…………….. [14.4]. Nơi đăng ký khai sinh:

Xã…………………………………. Huyện:…………………………………… Tỉnh:……………………..

[14.5]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………….

[15]. Mức tiền đóng: ………………………… [16]. Phương thức đóng:……………………………

[17]. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu:………………………………………………………..

[18]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

[19]. Hồ sơ kèm theo(nếu có): ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú: Người tham gia tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn.

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai

 

Phụ lục Thành viên hộ gia đình

(Áp dụng đối với: Người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH; Người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng;

Trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp)

Họ và tên chủ hộ:…………………………………………………………….. Số sổ hộ khẩu (Số sổ tạm trú):………………………………………………………………………………….

Mã số hộ gia đình:…………………………………………………….. Điện thoại liên hệ:……………………

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu (sổ tạm trú): Số nhà, đường phố, tập thể:……………………………………..

Thôn (bản, tổ dân phố):…………………………………………………… Xã (phường, thị trấn):…………..

Huyện (quận, Tx, Tp thuộc tỉnh):………………………………………. Tỉnh (Tp thuộc Trung ương):…

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình:

Stt Họ và tên Mã số BHXH Ngày tháng năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Nơi đăng ký khai sinh Mối quan hệ với chủ hộ Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu Ghi chú
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                     
                     
                     
                     

………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai

 

 

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu công văn xin chuyển quận đóng BHXH

Trước khi chuyển nơi đóng bảo hiểm xã hội công ty phải hoàn tất việc đóng BHXH, BHYT, giải quyết các chế độ và chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đến thời điểm di chuyển để chấm dứt quan hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội...

Mẫu đơn xin nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về vấn đề: Mẫu đợn xin nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã...

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi chữa bệnh

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp một số thông tin về: Mẫu đơn xin nghỉ phép đi chữa...

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về chế độ thai sản và cung cấp Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo...

Mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng 2022

Mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng là mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư số...

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ BHXH qua bưu điện

Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc được đơn vị/doanh nghiệp đại diện làm hồ sơ tham gia BHXH và gửi đến cơ quan BHXH thông qua hai hình thức: Giao dịch điện tử trên các phần mềm hỗ trợ kê khai BHXH; Gửi hồ sơ BHXH qua đường bưu...

Mẫu số 18-cbh

Người hưởng lập Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp theo quy định của pháp...

Mẫu bản cam kết không tham gia bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là 1 trong những chính sách an sinh hữu ích đối với người lao động. Khi tham gia bảo hiểm xã hội người lao động có rất nhiều quyền lợi khác...

Mẫu 01B- HSB quyết định 166 excel mới nhất 2022

Mẫu 01B-HSB Quyết định 166 excel năm 2022 là biểu mẫu sử dụng về chế độ BHXH cho người đau ốm, thai sản thay thế mẫu C70A-HD theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016 của BHXH Việt...

Mẫu D04H-TS theo Quyết định 505

Mẫu D04h-TS là mẫu biên bản được ban hành kèm theo Quyết định só 595/QĐ-BHXH, được sử dụng với chức năng là biên bản làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn...

Mẫu D01-TS theo quy định số 595 mới nhất

Mẫu văn bản D01-TS là mẫu văn bản để kê khai thông tin được ban kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam để quy định về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y...

Mẫu công văn giải trình bảo hiểm xã hội 2022

Bảo hiểm xã hội là một trong những chế độ chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam, trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật đề...

Hướng dẫn ghi mẫu 01B-HSB chi tiết nhất

Mẫu 01B-HSB là mẫu ghi nhận danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản, chế độ ốm đau, dưỡng sức sau sinh, phục hồi sức khỏe được ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã...

Mẫu giấy ra viện mới nhất 2022

Giấy ra viện là một văn bản được các bệnh viện dung để xác nhận tình trạng bệnh nhân đã được điều trị xong và có đủ điều kiện để xuất viện, giấy ra viện được Giám đốc hoặc các trưởng khoa điều trị xác nhận cho bệnh...

Mẫu Đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2022

Đơn xin nghỉ thai sản là một trong những giấy tờ cần thiết để xác định về khoảng thời gian người lao động được bắt đầu nghỉ hưởng các chế độ thai sản tại công ty, theo quy định thì chế độ này không chỉ áp dụng đối với nữ mà còn ngay cả nam cũng được hưởng quyền lợi này khi đủ điều...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557