Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Mẫu đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm mới nhất

Mẫu đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm mới nhất

Đoàn viên được xếp loại là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, điều lệ của đoàn; chấp hành tốt nội quy của địa phương, của đơn vị sinh hoạt; là tấm gương mẫu mực trong tập thể về học tập, công tác.

Vào cuối năm nhà trường thường tổ chức thực hiện việc đánh giá và phân loại đoàn viên trong chi đoàn. Việc đánh giá này sẽ dựa trên các tiêu chí và điều kiện khác nhau theo quy định. Do đó mẫu đánh giá đoàn viên cuối năm luôn được nhiều người tìm kiếm.

Nguyên tắc để thực hiện việc đánh giá đoàn viên

Khi thực hiện đánh giá đoàn viên cuối năm phải dựa trên những nguyên tắc dưới đây:

– Đảm bảo được nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, đoàn diện đoàn thanh niên;

– Thống nhất, đồng bộ và liên thông trong hệ thống tổ chức đoàn;

– Phải đảm bảo được nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan toàn diện và công khai minh bạch; đúng trách nhiệm và đúng thẩm quyền.

– Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống làm gốc, kết quả công việc đã thực hiện được để làm thước đo chủ yếu trong việc đánh giá và xếp loại hằng năm.

– Phải gắn trách nhiệm của cá nhân với trách nhiệm của tập thể, tích cực tham gia các phòng trào tại địa phương, đơn vị tổ chức.

Như vậy khi đánh giá đoàn viên cuối năm phải đảm bảo tuân thủ theo đúng những nguyên tắc như đã nêu ở trên và sử dụng đúng mẫu đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm theo quy định.

Các tiêu chuẩn để đánh giá và phân loại đoàn viên cuối năm

Để đánh giá chất lượng đoàn viên sẽ được xếp loại theo 4 mức như sau:

1/ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Đoàn viên được xếp loại là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, điều lệ của đoàn; chấp hành tốt nội quy của địa phương, của đơn vị sinh hoạt; là tấm gương mẫu mực trong tập thể về học tập, công tác.

– Phải tham gia từ 90% trở lên các hoạt động do tổ chức đoàn quản lý mình tổ chức trở lên, là nhân tố tích cực, luôn xung kích đi đầu trong các hoạt động, phong trào của đoàn tổ chức và đoàn cấp trên tổ chức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

– Phải đạt mức hoàn thành xuất sắc trong chương trình rèn luyện đoàn viên; tích cự chủ động tham gia vào các hoạt động đoàn tại nơi cư trú.

2/ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Đoàn viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ khi chấp hành tốt những chủ trương của đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước; chấp hành đầy đủ nội quy, quy định của địa phương nơi học tập, sinh hoạt, công tác.

– Phải tham gia tối thiểu 80% những hoạt động do đoàn quản lý mình tổ chức trở lên và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

– Đoàn viên phải đạt mức hoàn thành tốt của chương trình rèn luyện đoàn viên và có tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn tại nơi cư trú.

3/ Hoàn thành nhiệm vụ

– Đoàn viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ khi chấp hành tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nươc, chấp hành tốt điều lệ đoàn và các nội quy, quy định của địa phương.

– Phải tham gia tối thiểu là 50% các hoạt động do đoàn quản lý tổ chức trở lên và hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt mức hoàn thành trong chương trình rèn luyện đảng viên.

4/ Không hoàn thành nhiệm vụ

Đoàn viên sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong những trường hợp sau:

– Đoàn viên đang trong thời gian áp dụng các hình thức kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

– Đoàn viên vi phạm các quy định về điều lệ của đoàn, nghị quyết đoàn và các nội quy, quy định của địa phương nơi mình sinh hoạt, học tập, lao động, công tác;

– Chỉ tham gia dưới 50% các hoạt động do tổ chức đoàn quản lý mình tổ chức và không hoàn thành các nhiệm vụ được giao và không hoàn thành chương trình rèn luyện đoàn viên.

Từ đó có thể thấy được rằng tùy thuộc vào việc chấp hành chủ trương đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước, việc tham gia vào các phong trào do đoàn tổ chức,…thì đoàn viên sẽ được xếp loại ở những mức khác nhau theo như các tiêu chí và điều kiện đã nêu ở trên.

Hướng dẫn soạn mẫu đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm

Việc đánh giá đoàn viên sẽ phải tuân những nguyên tắc và tiêu chí như trên, nội dung này sẽ hướng dẫn soạn thảo mẫu đánh giá đoàn viên cuối năm.

Cũng giống như cá văn bản khác, khi soạn thảo mẫu đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm sẽ bao gồm các thông tin:

– Tên phiếu đánh giá được viết in hoa đặt chính giữa văn bản, cụ thể: PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ ĐOÀN VIÊN

– Thông tin cá nhân: họ và tên được viết bằng chữ in hoa có dấu, ngày tháng năm sinh ghi chính xác theo thông tin trong chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu, địa chỉ.

– Nêu tóm tắt các hoạt động, thành tích đã tham gia và đạt được trong năm; nêu cụ thể điểm mạnh mà bản thân đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp để hoàn thiện bản thân.

– Nêu những kiến nghị, đề xuất giải pháp cho công tác đoàn nếu có.

– Đoàn viên tự xếp loại đoàn viên theo các điều kiện, tiêu chí theo quy định, xếp loại đoàn viên theo mục trên thì đoàn viên được xếp loại theo các mức độ như sau: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.

– Sau khi tự đánh giá xếp loại đoàn viên ký và ghi rõ họ tên, ban chấp hành đoàn xem xét và đánh giá.

Cần lưu ý khi soạn mẫu đánh giá đoàn viên là phải tuân theo đúng thể thức của văn bản, không sửa chữa, tẩy xóa; điền đầy đủ các thông tin trong mẫu.

Mẫu đánh giá xếp loại đoàn viên mới nhất

Quý vị có thể tham khảo mẫu sau:

Download (DOC, 34KB)

Mong rằng qua bài viết trên của Luật Hoàng Phi đã cung cấp những thông tin về nguyên tắc để thực hiện đánh giá đoàn viên, các tiêu chuẩn đánh giá và phân loại đoàn viên, hướng dẫn soạn mẫu đánh giá đoàn viên cuối năm.

Đánh giá bài viết:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hotline: 1900.6557