Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu biên bản họp thay đổi ngành nghề kinh doanh mới nhất năm 2024
  • Thứ năm, 04/01/2024 |
  • Biểu Mẫu |
  • 5389 Lượt xem

Mẫu biên bản họp thay đổi ngành nghề kinh doanh mới nhất năm 2024

Mẫu biên bản họp thay đổi ngành nghề kinh doanh là một trong những giấy tờ cần thiết, để tiến hành thực hiện nộp hồ sơ thủ tục thông báo tới phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư khi chủ thể muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Hiện tại, có rất nhiều doanh, công ty có nhu cầu thay đổi ngành nghề để kinh doanh nhưng trước khi thực hiện các thủ tục gửi hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ thì cần phải có một cuộc họp về nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh trong nội bộ của công ty. Vậy mẫu biên bản họp thay đổi ngành nghề kinh doanh có mẫu cụ thể ghi nhận không? Điều điện để diễn ra cuộc họp này như thế nào? Và biên bản họp thay đổi về ngành nghề kinh doanh ai là người có thẩm quyền ký?

Sau đây, Luật Hoàng Phi sẽ cùng quý vị tìm hiểu các thông tin trên theo quy định mới nhất hiện hành để hỗ trợ khách hàng trong việc họp thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Điều kiện họp thay đổi ngành nghề kinh doanh hợp pháp?

Hiện trong các văn bản quy định của pháp luật chưa có văn bản nào quy định rõ về điều kiện diễn ra cuộc họp thay đổi ngành nghề kinh doanh, nhưng về cơ bản thì để mở cuộc họp này cần đáp ứng đủ điều kiện như sau:

– Khi doanh nghiệp có nhu cầu muốn mở rộng các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh mà pháp luật cho phép.

– Tùy thuộc vào từng loại hình của công ty mà trường hợp họp cần có thông báo triệu tập từ bên có thẩm quyền. Ví dụ như công ty cổ phần cần có hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội cổ đông, ban kiểm soát triệu tập hoăc là cổ đông, nhóm cổ đông có sở hữu số cổ phần phổ thông với thời gian liên tiếp ít nhất là 6 tháng trên 10%.

Trong thông báo mời họp đó cần phải thể hiện rõ nội dung mục đích mời triệu tập là thay đổi ngành nghề kinh doanh.

– Ngoài ra, trong cuộc họp cần có đủ số lượng chủ thể tham gia cuộc họp thì cuộc họp đó mới được tiến hành. Ví dụ đối với cuộc họp đại hôi đồng cổ đông của công ty cổ phần thì cần có cổ đông tham gia họp ít nhất bằng 51% về số phiếu để biểu quyết.

Biên bản họp thay đổi ngành nghề kinh doanh cần những ai ký?

– Đối với biên bản họp của Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì chữ ký là của người thực hiện ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp đó. Theo đó, chủ tọa có thể là giám đốc, tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

– Đối với biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần trong đó bao gồm chữ ký của thư ký và chủ tọa. Trong đó, chủ tọa có thể là chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên khác trong hội đồng quản trị được bầu (trường hợp chủ tịch hội đồng quản trị vắng mặt, tạm thời mất khả năng thực hiện công việc), thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu ra.

– Nếu là công ty hợp danh thì là cuộc họp bao gồm các thành viên thì cần chữ ký của các thành viên dự cuộc họp thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Nội dung biên bản họp thay đổi ngành nghề kinh doanh

Biên bản họp thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có các nội dung chính như sau:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Thời gian, địa điểm họp;

+ Mục đích, chương trình cuộc họp;

+ Thông tin các thành viên dự họp;

+ Vấn đề được thảo luận, biểu quyết, tóm tắt các ý kiến phát biểu của thành viên;

+ Kết quả biểu quyết;

+ Các nội dung được thông qua;

+ Họ tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ trì cuộc họp.

Mẫu biên bản họp thay đổi ngành nghề kinh doanh mới nhất

Hiện tại, mẫu biên bản họp thay đổi ngành nghề kinh doanh là một trong những giấy tờ cần thiết, để tiến hành thực hiện nộp hồ sơ thủ tục thông báo tới phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư khi chủ thể muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh. Dưới đây là một mẫu biên bản họp thay đổi ngành nghề kinh doanh, mời quý vị tham khảo:

Công ty TNHH ….

Số ../…/BB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ————– 
                       

Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm ….

                                                    

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc … ngày …/…/…;

Tại trụ sở CÔNG TY ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ số: ………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Ông/Bà: …………………………………… – Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu ……………………………………. chiếm tỷ lệ … % vốn điều lệ

……………………………………………………………………………………………………….

Ông /Bà: …………………………………… – Người ghi biên bản

Vắng mặt: ………………………………….

Ông/bà: ……………………………………. (chủ tọa) tuyên bố số thành viên dự họp đạt (100%) vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Thay đổi ngành nghề của công ty như sau:

+ Giảm ngành: ……………………………………………………………………………………..

+ Bổ sung ngành: …………………………………………………………………………………..

– Sửa Điều 4 trong Điều lệ CÔNG TY ………………………………………………….. như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi ngành nghề nêu trên và sửa điều 4 trong điều lệ công ty

C. Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành: … phiếu/… phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

– Số phiếu không tán thành:0 phiếu

– Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng thành viên quyết định: thông qua việc thay đổi ngành nghề và điều lệ công ty như nêu trên. Giao Ông /Bà ……………………………….. , đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc …… cùng ngày

Chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản

Trên đây, là toàn bộ nội dung để giải đáp cho những câu hỏi mẫu biên bản họp thay đổi ngành nghề kinh doanh có mẫu cụ thể ghi nhận không? Điều điện để diễn ra cuộc họp này như thế nào? Và biên bản họp thay đổi về ngành nghề kinh doanh ai là người có thẩm quyền ký?. Mọi vấn đề còn thắc mắc liên quan đến bài viết mời quý vị liên hệ lại theo hotline: 0981 378 999 của Luật Hoàng Phi để được tư vấn hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Trân trọng cảm ơn!

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi