Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Hợp đồng - Nghiệm thu – Thanh lý Mẫu Quyết định chấm dứt Hợp đồng

Mẫu Quyết định chấm dứt Hợp đồng

Chấm dứt hợp đồng chính là làm cho các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng sẽ được dừng hẳn lại, bên có nghĩa vụ trong hợp đồng sẽ không phải tiếp tục thực hiên nghĩa vụ với bên kia và bên có quyền cũng sẽ không nhận được những quyền như đã thỏa thuận trong Hợp đồng nữa.

Hợp đồng không còn là một khái niệm xa lạ đối với mọi người. Như chúng ta biết, Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên về việc xác lập quyền hay nghĩa vụ của các bên về một công việc nào đó. Khi những thỏa thuận đó đã được đạt được thì các bên có thể chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên việc chấm dứt hợp đồng cũng cần phải tuân thủ theo những trình tự nhất định và cần phải có Quyết định châm dứt Hợp đồng.

Để có thể hiểu rõ hơn, trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ đến bạn đọc những nội dung liên quan đến quyết định chấm dứt hợp đồng, đồng thời cung cấp cho bạn đọc Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng mới nhất hiện nay.

Chấm dứt Hợp đồng là gì?

Chấm dứt Hợp đồng là việc thực hiện các thỏa thuận khi các bên tham gia hợp đồng đã thực hiên những quyền, nghĩa vụ của mình ghi trong hợp đồng và đã đạt được các thỏa thuận khi tham gia ký hợp đồng. Hiểu đơn giản, chấm dứt hợp đồng chính là làm cho các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng sẽ được dừng hẳn lại, bên có nghĩa vụ trong hợp đồng sẽ không phải tiếp tục thực hiên nghĩa vụ với bên kia và bên có quyền cũng sẽ không nhận được những quyền như đã thỏa thuận trong Hợp đồng nữa.

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp nào?

Không phải tất cả mọi trường hợp thì các bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng mà phải được chấm dứt theo quy định của pháp luật,

Cụ thể, tại điều 442, bộ luật Dân sự 2015 thì Hợp đồng chấm dứt trong những trường hợp sau đây:

“ 1. Hợp đồng đã được hoàn thành;

2. Theo thỏa thuận của các bên;

3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;

4. Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;

5. Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;

6. Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này;

7. Trường hợp khác do luật quy định”.

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Đơn phương chấm dứt hợp đồng là việc một bên tham gia hợp chủ động chấm dứt hợp đồng với bên kia khi chưa có sự đồng ý chấm dứt hợp đồng từ bên còn lại. Về nguyên tắc thì việc đơn phương chấm dứt hợp đồng hiện nay không được khuyến khích, tuy nhiên trong quá trình thực hiện hợp đồng, việc một bên tham gia hợp đồng vi phạm những điều khoản của hợp đồng xảy ra cũng không ít.

Do vậy tuy pháp luật không khuyến khích việc đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng vẫn cho phép đơn phương chấm dứt hợp đồng trong một số trường hợp cụ thể. Những trường hợp này được thỏa thuận ngay trong hợp đồng và phải nằm trong khuôn khổ cả pháp luật.

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng

Như đã nói ở trên, việc kết chấm dứt Hợp dồng cần được tuân thu theo những trình tự, thủ tục cụ thể và phải có quyết định chấm dứt hợp đồng. Vậy chúng tôi xin gửi đến bạn đọc mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng mới nhất hiện nay như sau:

CÔNG TY ….

Số:_/20…/QĐ-…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

địa danh, ngày ___ tháng __ năm

QUYẾT ĐỊNH

VV: Chấm dứt hợp đồng lao động
——————–

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP/TNHH ABCD

– Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung năm 20….;

– Căn cứ Hợp đồng lao động số …………………………………….;

– Căn cứ Quyết định ……………………………………………………..;

– Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số của ………, đối với Ông Nguyễn Văn A;

– Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Văn A, là cán bộ/công nhân viên thuộc phòng:

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. ;

Lý do: (Bị xử lý vi phạm hoặc bị kết án theo quyết định của tòa án, hết thời gian theo Hợp đồng lao động đã ký mà không gia hạn…)

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

Kể từ ngày ___/___/___

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Văn A được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông Nguyễn Văn A căn cứ quyết định thi hành.
 

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi nhận: 

– Cá nhân Ông Nguyễn Văn A;
– Công đoàn Công ty;
– Phòng TC & NS;
– P21 (Đăng tin);
– Lưu VP, HS 

 

 

NGUYỄN VĂN B

Trên đây là toàn bộ những nội dung liên quan đến việc chấm dứt Hợp đồng và Mẫu quyết định chấm dứt Hợp đồng. Nếu có bất ký thắc mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn. Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng viên

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng...

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời và cung cấp Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường...

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất là mẫu văn bản nhằm xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc cá nhân có sở hữu duy nhất một căn nhà, từ đó chứng minh thuộc trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp...

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất là mẫu văn bản lập ra nhằm cam kết về nội dung có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) nhằm được miễn thuế thu nhập cá...

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 

Sơ yếu lý lịch tự thuật là bản khai thông tin cá nhân trên khổ giấy A4, người viết cần đảm bảo mẫu sơ yếu lý lịch theo form tiêu chuẩn được Nhà Nước quy...

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ tư vấn thông tin và cung cấp Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao...

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự

Vụ việc dân sự là các tranh chấp, các yêu cầu về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động được Tòa án thụ lý, giải quyết theo trình tự, thủ tục theo pháp luật tố tụng dân sự quy định trên cơ sở có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá...

Mẫu đơn xin miễn giảm án phí 2022

Án phí là khoản chi phí về xét xử một vụ án mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan có thẩm quyền quy định, để được miễn án phí phải đáp ứng được các điều kiện theo quy...

Mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù 2022

Hoãn chấp hành án phạt tù là việc người phạm tội được Tòa án cấp có thẩm quyền cho phép chưa cần phải thực hiện chấp hành hình phạt tù vì những lý do nhất...

Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em 2022

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt độ tuổi đều được cấp hộ chiếu. Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em 2022 như thế...

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế

Giấy phép lái xe quốc tế là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm cả khu vực hành chính) tham gia Công ước Viên cấp theo một mẫu thống...

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy 2022

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy hay mẫu giấy khai đăng ký xe là mẫu văn bản bắt buộc có trong hồ sơ sang tên đổi chủ ô tô, xe máy nộp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết đăng ký...

Mẫu Bản tường trình tai nạn giao thông

Mẫu bản tường trình tai nạn giao thông là dạng văn bản trình bày lại nguyên nhân, diễn biến sự việc, hậu quả của một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại một địa điểm nào...

Mẫu giấy mượn xe

Giấy mượn xe là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao xe cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại chiếc xe đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt...

Mẫu biên bản bàn giao xe mới nhất 2022

Mẫu biên bản bàn giao xe là mẫu biên bản được lập ra để tiến hành việc giao xe giữa người mua và người bán, đây là một văn bản có giá trị pháp lý cao bởi nó liên quan tới tài sản và lợi ích của các bên khi tham gia ký kết biên...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557