Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu biên bản bàn giao xe mới nhất 2024
  • Thứ tư, 27/12/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 7009 Lượt xem

Mẫu biên bản bàn giao xe mới nhất 2024

Mẫu biên bản bàn giao xe là mẫu biên bản được lập ra để tiến hành việc giao xe giữa người mua và người bán, đây là một văn bản có giá trị pháp lý cao bởi nó liên quan tới tài sản và lợi ích của các bên khi tham gia ký kết biên bản.

Mẫu biên bản bàn giao xe là một trong những tài liệu mang tính thủ tục trong ngành vận tải nói chung, biên bản này thường được sử dụng đa dạng trong các trường hợp. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra Mẫu biên bản bàn giao xe mới nhất 2024.

Mẫu biên bản bàn giao xe là gì?

Mẫu biên bản bàn giao xe là mẫu biên bản được lập ra để tiến hành việc giao xe giữa người mua và người bán, đây là một văn bản có giá trị pháp lý cao bởi nó liên quan tới tài sản và lợi ích của các bên khi tham gia ký kết biên bản.

Mẫu biên bản bàn giao xe mới nhất 2024 là một biểu mẫu có giá trị căn cứ và cơ sở nhằm xác nhận hoạt động bàn giao xe cho một tổ chức hay một cá nhân nhất định nào đó. Hoạt động bàn giao xe được thực hiện theo đúng quy trình, sau khi hai bên giao và nhận đã thực hiện việc ký kết vào biên bản bàn giao xe thì tài sản xe đó sẽ được tiến hành giao đúng cách.

– Do đó biên bản bàn giao xe là một thủ tục quan trọng cụ thể ở đây tài sản là xe cộ (xe máy, xe ô tô) nhằm hạn chế những tranh chấp và rủi ro phát sinh giữa hai bên.

Lập biên bản bàn giao xe trong trường hợp nào?

Trước khi tìm hiểu về Mẫu biên bản bàn giao xe mới nhất 2024 cần hiểu được các trường hợp lập biên bản bàn giao xe.

Biên bản bàn giao xe xác lập thời điểm chuyển giao, hiện trạng xe được chuyển giao và đối tượng chuyển giao nên thường được lập kèm theo một thỏa thuận, hợp đồng giữa các bên. Thực tiễn biên bản bàn giao xe thường sử dụng trong các trường hợp sau đây:

– Bàn giao xe theo hợp đồng ủy quyền sử dụng xe ô tô;

– Bàn giao xe theo hợp đồng thuê, mượn xe ô tô;

– Bàn giao xe theo hợp đồng lao động đối với lái xe, nhân viên công ty;

– Bàn giao xe theo hợp đồng gửi giữ xe ô tô.

Nội dung mẫu biên bản bàn giao xe gồm những gì?

Các mẫu biên bản bàn giao xe có thể được nhiều chủ thể lập ra trong những trường hợp khác nhau do đó những thông tin có thể không giống nhau. Tuy nhiên mẫu biên bản bàn giao xe vẫn gồm những nội dung cơ bản sau:

– Thông tin chính xác xác định danh tính của bên nhận và bên giao xe;

– Thông tin về địa điểm, thời gian tổ chức và tiến hành bàn giao xe;

– Các dữ liệu gắn liền với xe cộ bao gồm tình trạng xe, thông tin xe, tình trạng các bộ phận gắn liền với xe,..

– Các phụ kiện, trang bị gắn liền và đi kèm với xe,…

– Hồ sơ xe;

– Cuối cùng là chữ ký của bên giao và bên nhận xe.

Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô mới nhất 2024

Việc mua bán xe diễn ra thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày và mẫu biên bản bàn giao xe cũng được sử dụng trong trường hợp này. Quý độc giả có thể tham khảo Mẫu biên bản bàn giao xe mới nhất 2024 dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN XE

Số………

Căn cứ vào hợp đồng bán xe số… chúng tôi gồm:………………………

Bên giao ..……………………………………………………………………………..

Đại diện bên giao ……………………

Số CCCD/CMND:…………………….

Điện thoại:………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Giao xe tại địa điểm:…………………………………………………………………

Ngày giao xe:……………………………………………………………………………

Bên nhận: ………………………………………………………………………………..

Đại diện bên nhận:……………………………………………….

Số CCCD/CMND:……………………………. Ngày cấp:………………… Nơi cấp……………….

Điện thoại:………………………

Địa chỉ liên hệ:………………….

Cùng tiến hành kiểm tra, đánh dấu xác nhận và đồng ý ký vào biên bản này bàn giao cho Bên nhận một (01) xe ………. như dưới đây:

1. Xe

Model xeSố khungSố máyMàu sơn

2. Tình trạng xe

STTDanh mục kiểm traXác nhận của bên giao xeXác nhận của bên nhận xe
1

3. Tình trạng theo xe

STTTênXác nhận của bên giao xeXác nhận của bên nhận xe
1

4. Bộ hồ sơ xe

Hồ sơ chưa đăng kí xe
STTTên chi tiếtBản chínhBản sao
1Hóa đơn GTGT của đại lý
2Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
3
4

5. Quà tặng kèm theo (nếu có)

STTDanh mục quà tặngXác nhận của bên giao xeXác nhận của bên nhận xe
1
2

6. Giấy tờ đã đăng kí

Hồ sơ xe đã đăng kí
STTTên chi tiếtBản chínhBản sao
1Giấy hẹn
2Giấy chứng nhận bảo hiểm
3Hóa đơn đăng kiểm
4Biên lai lệ phí trước bạ
5Biên lai lệ phí trước bạ

Đại diện bên giao giải thích kĩ các nội dung trên cho đại diện bên nhận. Biên bản này lập thành hai bản (02) mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau.

                                                                                                  ………….., ngày … tháng…. năm…

Xác nhận của bên giao xe
(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của bên nhận xe
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải download Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô

Mẫu biên bản bàn giao xe máy mới nhất 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN LÀ XE MÁY

Căn cứ vào Hợp đồng Bán xe số: …./…./HĐMB ngày … tháng … năm….

BÊN GIAO: ………………BÊN NHẬN: …………………..
Đại diện bởi: ………………….Đại diện bởi: ………………….
CCCD/CMND: …….CCCD/CMND: …….
Ngày cấp: ………………..Ngày cấp: ………………..
Nơi cấp: ………………..Nơi cấp: ………………..
Giao xe tại thời điểm: …………..Số điện thoại: ………………..
Ngày giao xe: ……………Địa chỉ: ……………………

Cùng tiến hành kiểm tra, đánh dấu xác nhận và đồng ý ký vào biên bản này bàn giao cho Bên nhận một (01) xe ………………… như dưới đây:

1. Loại xe

Model xeSố khungSố máyMàu xe

2. Tình trạng của xe

STTDanh mục kiểm traXác nhận
1Bên ngoài xe sạch sẽ, không trầy
2Hai bánh xe mới

3. Trang bị theo xe gồm có:

STTTênXác nhận
1Bộ dụng cụ thay lốp: con đội, tay quay, tuýp mở ốc bánh xe
2Móc kéo xe
3Bộ dụng cụ sửa chữa nhỏ

4. Bộ hồ sơ xe

  • Hồ sơ xe chưa đăng ký
STTTên chi tiếtBản chínhBản sao
1Hóa đơn GTGT của Đại lý
2Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
3Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng
  • Hồ sơ xe đã đăng ký
STTTên chi tiếtBản chínhBản sao
1Giấy hẹn
2Giấy chứng nhận bảo hiểm
3Hóa đơn đăng kiểm
4Biên lai lệ phí đăng kí
5Biên lai lệ phí trước bạ

Đại diện bên giao đã giải thích kỹ những nội dung trên. Đại diện bên nhận đã nghe và xác nhận những nội dung trên.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

                                                                                                         ………,Ngày.. tháng…năm…….

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải download Mẫu biên bản bàn giao xe máy

Mẫu hợp đồng mua bán xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—-

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE

Tại Phòng Công chứng số…… thành phố…….. (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên bán (sau đây gọi là Bên A):

Ông: ………..Sinh ngày: …………

CMND/ CCCD: …cấp ngày: ……….. tại:…

Hộ khẩu thường trú: ………

Cùng vợ là bà: ……

Sinh ngày: ……

CMND/ CCCD: ….cấp ngày: ……..tại:……

Hộ khẩu thường trú: ……

Bên mua (sau đây gọi là Bên B):

Ông: ……..Sinh ngày: ……

CMND/CCCD:…… Cấp ngày: .….. tại: …

Hộ khẩu thường trú: …

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1. Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý bán và bên B đồng ý mua chiếc xe được mô tả dưới đây:

1. Đặc điểm xe:

Biển số: ………..;

Nhãn hiệu:…….. ;

Dung tích xi lanh:…..;

Loại xe: ……. ;

Màu sơn….;

Số máy:…….. ;

Số khung:……….;

Các đặc điểm khác: ………….(nếu có)

2. Giấy đăng ký xe số:……….do……cấp ngày……

ĐIỀU 2. Giá mua bán và phương thức thanh toán

1. Giá mua bán xe nêu tại Điều 1 là: ……

(bằng chữ: …..)

2. Phương thức thanh toán: …

3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao xe

Ngay sau khi các bên ký kết hợp đồng này

ĐIỀU 4. Quyền sở hữu đối với xe mua bán

4.1 Bên mua có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe tại cơ quan có thẩm quyền (ghi rõ các thỏa thuận liên quan đến việc đăng ký);

4.2 Quyền sở hữu đối với xe nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe;

ĐIỀU 5. Việc nộp thuế và lệ phí công chứng

Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe theo Hợp đồng này do Bên mua chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. Cam đoan của các bên

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân, về xe mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Xe mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

ĐIỀU 8. Điều khoản cuối cùng

8.1 Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

8.2 Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, này trước sự có mặt của Công chứng viên;

3. Hợp đồng có hiệu lực thời điểm các bên ký kết hợp đồng

BÊN A                                                   BÊN B

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                         (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Tải (Download) Mẫu Hợp đồng mua bán xe

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi