Biểu Mẫu Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức 2021

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức 2021

Đăng ký dự tuyển viên chức là việc mà cá nhân nào đó xét thấy bản thân có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện về việc đăng ký dự tuyển viên chức thì cá nhân đó thực hiện việc nộp đơn đăng ký dự tuyển vào các cơ quan, đơn vị mà có thẩm quyền tuyển dụng viên chức đăng tuyển.

Hiện nay, có rất nhiều khách hàng có mong muốn được đăng ký dự tuyển viên chức khi có thông báo đăng tuyển từ cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, việc tiến hành dự tuyển cá nhân cần phải chuẩn bị mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức 2021 để điền thông tin gửi lên đơn vị đó.

Vậy đăng ký dự tuyển viên chức là gì?. Cách viết đơn đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 ra sao?, các mẫu đơn liên quan cụ thể như thế nào?

Mời quý vị tham khảo nội dung bài viết dưới đây của Luật Hoàng Phi để nắm rõ các nội dung cần thiết liên quan đến vấn đề trên.

Đăng ký dự tuyển viên chức là gì?

Đăng ký dự tuyển viên chức là việc mà cá nhân nào đó xét thấy bản thân có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện về việc đăng ký dự tuyển viên chức thì cá nhân đó thực hiện việc nộp đơn đăng ký dự tuyển vào các cơ quan, đơn vị mà có thẩm quyền tuyển dụng viên chức đăng tuyển.

Việc đăng ký dự tuyển viên chức cần thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định pháp luật liên quan đến tuyển dụng viên chức.

Quy định về việc thông báo tuyển dụng viên chức

Trước khi đi vào nội dung về mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức 2021, mời quý vị tham khảo về việc thông báo tuyển dụng được quy định cụ thể tại điều 3 thông tư số 15/2012/TT-BNV:

“ Điều 3: Thông báo tuyển dụng

1. Thông báo tuyển dụng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải được đăng tải ít nhất 01 (một) lần trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng (báo viết, báo nói, báo hình) nơi đặt trụ sở làm việc chính của cơ quan, đơn vị; đăng trên trang thông tin điện tử của cơquan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trong thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

2. Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm:

a) Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;

b) Số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng;

c) Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ;

d) Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển hoặc xét tuyển; lệ phí thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định thành lập Hội đồng, tuyển dụng đế thực hiện việc thi tuyển hoặc xét tuyển.”

Như vậy, việc đăng tải thông báo tuyển dụng từ đơn vị, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng đối với viên chức cần ít nhất là 1 lần với các phương tiên thông tin đại chúng cùng với nơi mà đơn vị, cơ quan đặt trụ sở làm việc chính. Đồng thời được niêm yết công khai ở chính trụ sở đó trong thời gian nhận hồ sơ.

Theo đó, các đối tượng có nhu cầu dự tuyển viên chức thì cần đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện của dự tuyển theo thông báo đó.

Hướng dẫn viết đơn đăng ký dự tuyển viên chức 2021

Để soạn thảo cụ thể về một mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức 2021, quý vị cần chú ý những nội dung có trong đơn cụ thể như dưới đây:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ được đặt chính giữa trên cùng ngay sau mục nêu trên

– Địa danh, ngày tháng năm cụ thể ghi phiếu đăng ký dự tuyển này

– Tên của văn bản là : Đơn đăng ký dự tuyển viên chức, được viết bằng chữ in hoa đậm nét đứng

Ví dụ:

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

– Tên mẫu phiếu đăng ký dự tuyển theo thông tư 15/2012/TT-BNV của ngày 25 tháng 12 năm 2012

 – Thông tin của người đăng ký dự tuyển viên chức, bao gồm:

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh cụ thể

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

( các thông tin trên ghi rõ theo thông tin của chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân)

Nơi ở hiện tại

Số điện thoai liên hệ

Dân tộc?

Trình độ và chuyên ngành đào tạo ra sao?

Là đối tượng ưu tiên: nếu có ghi rõ đối tượng nào? ,nếu không thuộc đối tượng ưu tiên ghi không?

– Nội dung đăng ký dự tuyển:

+ Lý do viết đơn đăng ký dự tuyển

+ Hồ sơ gửi kèm theo đơn:

Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu có xác nhận tại cơ quan có thẩm quyền

Bản chụp của các văn bằng, chứng chỉ hoặc kết quả: ghi rõ các loại chứng chỉ, văn bằng và kết quả học tập

Giấy khám sức khỏe của cơ quan có thẩm quyền cấp

Phong bì ghi rõ về địa chỉ liên lạc, 2 ảnh kích thước 4 x6 cm

– Ký và ghi rõ họ tên của người viết đơn đăng ký dự tuyển.

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức 2021

Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị một mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức 2021 đã được soạn thảo cụ thể của một cá nhân, mời quý vị tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày     tháng     năm 20 …..

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

(Ban hành kèm theo Thông tư s 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)

Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Hà                                                                 Giới tính:  Nam

Ngày sinh: 01/01/1993

Quê quán: Xã A, huyện B, tỉnh C

Hộ khẩu thường trú: Xã A, huyện B, tỉnh C

Chỗ ở hiện nay: 22 Trung kính, Cầu giấy, Hà Nội

Điện thoại liên lạc: 0987654433

Dân tộc: Kinh

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Hóa học

Đối tượng ưu tiên (nếu có): không

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 của UBND quận Cầu giấy, tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển / xét tuyển viên chức ở vị trí việc làm giáo viên hóa học. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Hồ sơ dự tuyển gửi kèm đơn này, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm:bằng đại học Sư phạm Hà Nội

Chứng chỉ tin học

Chứng chỉ ngoại ngữ

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;

4. Hai phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Kính đơn

(ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Thị Thu Hà

Tải (Download) mẫu Đơn đăng ký dự tuyển viên chức 2021

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo nghị định 115

Hiện phiếu đăng ký dự tuyển được quy định cụ thể mẫu số 1 tại nghị định 115/2020/NĐ-CP, trong đó, phiếu đăng ký này gồm những nội dung cụ thể như sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ được đặt chính giữa trên cùng trang giấy

– Ngày tháng năm ghi phiếu đăng ký dự tuyển này

– Tên của văn bản là : Phiếu đăng ký dự tuyển

– Tiếp đó bên trái trang giấy được dán ảnh 4×6 cm đặt ngang với các nội dung tên của văn bản và những nội dung là:

+ Ví trí dự tuyển: cần ghi đúng với vị trí mà đăng ký dự tuyển để làm việc

+ Đơn vị dự tuyển: Ghi rõ tổ chức, cơ quan, đơn vị mà có chỉ tiêu tuyển dụng

– Tiếp đó là thông tin cá nhân

+ Họ tên của cá nhân xin đăng ký dự tuyển

+ Ngày tháng năm sinh cụ thể, giới tính, dân tộc, tôn giáo, số của chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước nếu đã được cấp thẻ căn cước công dân), ngày tháng năm cấp, nơi cấp ở cơ quan nào? – ghi theo thông tin như chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

+ Số điện thoại để liên hệ báo tin và email của cá nhân

+ Quê quán và nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

+ Nơi ở hiện tại: để báo tin

+ Tình trạng sức khỏe ghi rõ ?, chiều cao và cân nặng bao nhiêu?

+ Thành phần bản thân hiện tại

+ Trình độ về văn hóa và trình độ về chuyên môn

Ví dụ: Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật/cử nhân kế toán,….

– Thông tin về gia đình, bao gồm:

Lập bảng 5 ô dọc, còn dòng ngang tùy thuộc vào các mối quan hệ của cá nhân đăng ký dự tuyển:

+ Mối quan hệ, họ và tên, ngày tháng năm sinh cụ thể,

+ Các thông tin về nghề nghiệp, quê quán, chức danh, đơn vị công tác, nơi ở, nơi học tập, các thành viên của các tổ chức chính trị xã hội

– Thông tin quá trình đào tạo

+ Ngày….. tháng…. Năm…. mà cấp văn bằng/chứng chỉ

+ Trình độ về văn bằng chứng chỉ.

+ Tên trường, cơ sở thực hiện đào tạo trực tiếp

+ Số hiệu chứng chỉ, văn bằng, ngành đào tạo, chuyên ngành đào tạo được ghi theo bảng điểm

+ Hình thức đào tạo: ví dụ chính quy/liên thông/….

+ Xếp loại chứng chỉ, bằng

– Thông tin cụ thể về quá trình công tác (nếu có)

+ Từ ngày….. tháng…. năm ….đến ngày…. tháng ….năm…..

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác

– Đối với miễn thi về tin học, ngoại ngữ (nếu thí sinh thuộc đối tương được miễn thì ghi mục này)

+ Miễn thi ngoại ngữ do:

+ Miễn thi tin học do:

– Đăng ký về dự thi môn ngoại ngữ (nếu thí sinh thuộc đối tượng được miễn thì không phải ghi mục này)

+ Đăng ký môn thi ngoại ngữ?

Ví dụ tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng, Đức,… hoặc ngoại ngữ khác mà theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng yêu cầu.

– Đối tượng ưu tiên (nếu có)

– Lời cam đoan về thông tin đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và không đăng ký kỳ tuyển dụng ở cơ quan tuyển dụng tại kỳ tiếp theo.

– Ký và ghi rõ họ tên của người viết phiếu.

Tải (Download) mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Nghị định 115

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến  mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức 2021, hướng dẫn viết đơn đăng ký dự tuyển viên chức 2021, phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo thông tư 115 và quy định về thông báo tuyển dụng viên chức.

Đánh giá bài viết:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hotline: 1900.6557