Trang chủ » Tư vấn pháp Luật » Hợp Đồng Thương Mại Là Gì? Mẫu Hợp Đồng Thương Mại Mới Nhất?

Hợp Đồng Thương Mại Là Gì? Mẫu Hợp Đồng Thương Mại Mới Nhất?

Hợp đồng thương mại là gì? Hợp đồng thương mại quốc tế như thế nào? Vấn đề bồi thường trong hơp đồng thương mại quy định như thế nào? Mẫu hợp đồng thương mại chuẩn nhất lấy ở đâu? Hãy tham khảo bài viết sau đây để có câu trả lời nhé!

Sự phát triển của nền kinh tế gắn chặt với việc kinh doanh, trao đổi và mua bán hàng hóa. Để bảo bảo mọi giao dịch đều được thực hiện đúng quy định của pháp luật và buộc các bên phải có tranh nhiệm với quyền và nghĩa vụ của mình trong giao dịch, hợp đồng thương mại sẽ được cọi là chìa khóa giải quyết các vấn đề trong giao dịch thương mại.

Khi có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra trong việc giao dịch thương mại, hợp đồng thương mại sẽ được đem ra xem xét việc bên nào vi phạm nghĩa vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng. Do đó, khi soạn thảo hợp đồng thương mại, các bên cần lưu ý những điều khoản có lợi hoặc bất lợi cho mình trong quá trình thực hiện hợp đồng, bất kỳ 1 sai xót nào dù là nhỏ nhật cũng có thể gây thiệt hại nặng nề cho bên vi phạm.

Luật Hoàng Phi qua bài viết sau đây sẽ tư vấn các vấn đề liên quan đến hợp đồng thương mại để khách hàng tham khảo.

Hợp đồng thương mại là gì?

Hợp đồng thương mại là (i) Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể (ii) Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó

Ngoài ra có thể hiểu hợp đồng thương mại là sự thỏa thuận giữa các chủ thể kinh doanh với nhau và với các bên có liên quan về việc xác lập, thay đổi, hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong hoạt động thương mại

Thuật ngữ tiếng Anh trong hợp đồng thương mại là gì?

Thuật ngữ tiếng Anh trong hợp đồng thương mại là từ ngữ sẽ được sử dụng nhiều trong giao dịch thương mại quốc tế. Trong quá trính thực hiện kinh doanh hàng hóa, chắc chắc ngoài khách hàng là người Việt Nam, chúng ta không thể không có khách hàng nước ngoài. Khi đó, ngôn nhữ thể hiện trong hợp đồng không thể là tiếng Việt Nam.

Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế và thường được các bên lựa chọn khi buộc phải sử dụng 1 ngôn ngữ quốc tế trong hợp đồng thương mại. Do đó, thuật ngữ tiếng Anh trong hợp đồng thương mại thường được các bên quan tâm và tìm kiếm.

Tùy thuộc vào cách đặt tên của hợp đồng để dịch sang tiếng Anh. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đưa ra 2 cách đặt tên cơ bản của hợp đồng thương mại như sau:

– Hợp đồng mua hàng sẽ được dịch sang Tiếng Anh là: Purchase Contract/Agreement;

– Hợp đồng bán hàng được dịch sáng tiếng Anh là Sale Contract/Agreement

– Hợp đồng dịch vụ được dịch là Service Contract/Agreement

Hợp đồng thương mại Quốc tế được hiểu như thế nào?

Hợp đồng thương mại quốc tế chính là hợp đồng sẽ ký kết với một pháp nhân/tổ chức/cá nhân ngoài lãnh thổ Việt Nam. Về cơ bản hợp đồng thương mại quốc tế được ký kết khi:

– Mua bán hàng hoá quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu.
– Mua bán hàng hoá quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Phân biệt giữa hợp đồng và hợp đồng thương mại

Về cơ bản hợp đồng hoặc hợp đồng thương mại đều là sự thỏa thuận của các bên để thực hiện 1 giao dịch nào đó. Tuy nhiên, hợp đồng thương mại sẽ đi chi tiết hơn về giao dịch mua bán hàng hóa giữa các bên với mục địch sinh lợi nhiều hơn là thực hiện 1 công việc khác.

Chúng tôi sẽ phân tích qua về sự khác nhau giữa hai loại hợp đồng nêu trên trong một bài viết khác trong website này.

Tham khảo thêm: Giao kết hợp đồng thương mại điện tử

Nội dung của hợp đồng thương mại gồm những gì?

Nội dung của hợp đồng thương mại gồm nhiều nội dung khác nhau. Như chúng tôi đã phân tích ở trên, hợp đồng thương mại sẽ gắn liền với việc mua bán hàng hóa và được thể hiện dưới các hình thức hợp đồng như là:

– Hợp đồng mua bán hàng hóa;

– Hợp đồng làm đại lý

– Hợp đồng đại diện;

– Hợp đồng dịch vụ quảng cáo và thương mại;

– Hợp đồng cung ứng dịch vụ.

Với bất kỳ loại hợp đồng nào trong các hợp đồng nêu trên cũng cần phải có điều khoản cơ bản khi tiến hành thảo luận và ký kết. Để khách hàng tham khảo, chúng tôi sẽ đưa ra một số nội dung cơ bản của hợp đồng như sau:

– Tên gọi hợp đồng;

– Thông tin Bên A và Bên B (thông tin hai bên) trong hợp đồng;

– Thông tin về sản phẩm/dịch vụ/hàng hóa sẽ giao dịch trong hợp đồng

– Thông tin về địa điểm giao hàng;

– Thông tin về trách nhiệm của bên giao hàng hoặc trách nhiệm của bên thuê vận chuyển;

– Thông tin về thời gian giao hàng;

– Quy định về trách nhiệm của việc giao trước hoặc sau thời gian giao hàng;

– Quy định về trách nhiệm chất lượng hàng hóa khi không đúng theo hợp đồng;

– Khắc phục trong trường hợp giao thiếu hàng, giao hàng không phù hợp với hợp đồng;

– Quy định về chứng từ liên quan đến hàng hóa khi giao hàng;

– Quy định giải quyết trong trường hợp giao hàng thừa như thế nào;

– Quy định về điều kiện và nghĩa vụ kiểm tra hàng trước khi giao nhận hàng hóa;

– Quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm về tính sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa sẽ giao;

– Quy định về nghĩa vụ, thời hạn bảo hàng hàng hóa sau khi giao;

– Quy định về giải quyết tranh chấp; phạt vi phạm trong trường hợp 1 trong hai bên vi phạm hợp đồng;

– Quy định về Giá hàng hóa, điều kiện thanh toán, hình thức thanh toán;

– Quy định về rủi ro khi giao hàng như: Không có người nhận hàng; không có địa điểm giao hàng;

– Các điều kiện khác liên quan đến giao dịch hàng hóa theo thỏa thuận của các bên

Mẫu hợp đồng thương mại mới nhất như thế nào?

Chúng  tôi sẽ giới thiệu 1 mẫu hợp đồng thương mại mới nhất như sau để khách hàng tham khảo.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————–

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

     Số: …………. -05/2020/DK-MSMV/HP-KTN

Hợp đồng dịch vụ này (“Hợp đồng”) được lập và ký vào ngày 14 tháng 05 năm 2020 giữa các bên dưới đây:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ …………………….

Đại diện:         Ông ……………..
Chức vụ:          Giám đốc
Trụ sở:          91 Đường 5 Khu dân cư Gia Hòa, ………………………….
Điện thoại:         ………………..
Mã số thuế:         ………………

 

 (Sau đây gọi là “Bên A”)

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI

Đại diện:           Ông Nguyễn Văn Phi
Chức vụ:           Tổng Giám đốc
Trụ sở:           Số 15 dãy số 2, thôn Ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội
VPGD HN:           Phòng 301, Tòa nhà F4, số 112 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
VPGD HCM:           Phòng AC2-12 Block A, Tòa nhà Sky Center số 5B đường Phổ Quang, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại:           024.62852839 – 024.73015999 – 028.73090.686
Mã số thuế:          0106770954

(Sau đây gọi là “Bên B”)

Xét rằng

Bên A là một công ty có nhu cầu đăng kí cấp mã số mã vạch (sau đây gọi tắt là Đơn đăng kí mã số mã vạch)  của bên A và Bên B là một công ty dịch vụ có đủ khả năng và điều kiện để hỗ trợ Bên A tiến hành công việc nêu trên.

Sau khi thoả thuận và thống nhất ý kiến, Bên A và Bên B (sau đây gọi chung là “hai Bên” và gọi riêng là “mỗi Bên”) cùng thoả thuận như sau

Điều 1:            Phạm vi công việc

Bên B hỗ trợ Bên A chuẩn bị các tài liệu cần thiết và tiến hành các thủ tục liên quan trong việc nộp Đơn đăng kí MSMV của bên A tại Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam (Tổng Cục TCĐLCL).

Thời gian hoàn thành cấp MSMV sau 01 ngày làm việc kể từ ngày bên B nộp hồ sơ và bên A đã thanh toán cho bên B

Thời gian nhận giấy chứng nhận bản cứng là 30 ngày kể từ ngày được cấp mã

Điều 2:            Nghĩa vụ của Bên B

Bên B tại Hợp đồng này có các nghĩa vụ sau:

2.1:      Chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc nộp Đơn đăng ký MSMV.

2.2:      Nộp Đơn đăng ký MSMV tại Tổng Cục TCĐLCL.

2.3:      Theo dõi, xem xét tiến trình Đơn đăng ký MSMV nêu trên và thông báo cho Bên A biết chi tiết về quá trình xem xét nêu trên.

2.4.      Thông báo và chuyển cho Bên A mã số mã vạch và Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch theo Đơn đăng ký MSMV loại mã 9 số tương đương tối đa 1000 sản phẩm.

Điều 3:            Nghĩa vụ của Bên A

Bên A tại Hợp đồng này có các nghĩa vụ sau:

3.1:      Cung cấp cho Bên B các thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của bên B cho việc nộp Đơn đăng ký MSMV bao gồm:

–            Bản sao chứng thực đăng kí kinh doanh

–           Thông tin về các sản phẩm của Bên A;

3.2       Ký và đóng dấu các giấy tờ liên quan đến việc nộp Đơn đăng ký MSMV do Bên B soạn và chuyển cho Bên A.

3.3       Thanh toán cho Bên B đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Điều 4 dưới đây.

Điều 4:            Phí dịch vụ, Thời hạn và Phương thức thanh toán, Hóa đơn

4.1: Phí dịch vụ

Phí dịch vụ cho công việc được nêu tại Điều 1 của Hợp đồng là 3.800.000đồng (Ba triệu tám trăm nghìn đồng).

Lưu ý: Mức phí này đã bao gồm lệ phí duy trì sử dụng mã số mã vạch và phí dịch vụ nhưng chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

4.2: Thời hạn và Phương thức thanh toán

4.2.1: Thời hạn thanh toán

Bên A thanh toán cho Bên B Phí dịch lần 1 tương ứng với số tiền là 3.800.000đồng (Ba triệu tám trăm nghìn đồng) tại thời điểm hai Bên ký kết hợp đồng.

4.2.2: Phương thức thanh toán

Việc thanh toán được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên B với thông tin như sau:

Số tài khoản: 19034862122014

Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Đông Đô

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Phi

4.3: Hóa đơn

Bên B sẽ cung cấp cho Bên A Hóa đơn giá trị gia tăng 10%VAT cho Bên A theo yêu cầu của Bên A trên cơ sở thực tế thanh toán tại thời điểm xuất Hóa đơn và Bên A phải chịu phần giá trị gia tăng tương ứng.

Điều 5:            Hiệu lực, điều kiện sửa đổi và chấm dứt hợp đồng

5.1:      Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

5.2:        Hợp đồng này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung theo thoả thuận của các bên và việc sửa đổi hoặc bổ sung phải được lập thành văn bản.

5.3:        Hợp đồng này được chấm dứt trong các trường hợp sau:

(a)         Hai Bên hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo Hợp đồng này;

(b)         Hai Bên thoả thuận kết thúc trước khi các công việc được hoàn thành. Trong trường hợp này, hai Bên sẽ thoả thuận bằng văn bản về các điều kiện cụ thể liên quan đến kết thúc Hợp đồng.

(c)          Hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6:            Bảo mật

Các giấy tờ, tài liệu, thông tin trao đổi giữa Bên A và Bên B được xem là thuộc quyền sở hữu đương nhiên của hai Bên. Hai Bên có trách nhiệm giữ bí mật các giấy tờ, tài liệu, thông tin đó và chỉ được tiết lộ cho người khác nếu được sự đồng ý trước bằng văn bản của phía bên kia.

Điều 7:            Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải giữa các bên. Nếu tranh chấp không giải quyết được thông qua hoà giải thì các bên nhất trí rằng một trong các bên có quyền đưa ra giải quyết tại Toà án nhân dân thành phố Hà nội.

Điều 8:            Thông tin liên lạc

Hai Bên thống nhất trao đổi, liên lạc với nhau bằng cách sử dụng và chỉ sử dụng các thông tin liên lạc như dưới đây trong quá trình thực hiện Công việc theo Hợp đồng. Trong trường hợp bên nào có thay đổi về Thông tin liên lạc, bên đó cần báo cho bên kia biết bằng văn bản ít nhất 24 giờ trước khi sử dụng chính thức.

8.1.      Thông tin liên lạc của Bên A

Địa chỉ nhận thư:………………..

Người liên hệ: Chị  …………………………..

Email liên hệ: ……………………  Số điện thoại liên hệ: 8…………………

8.2.      Thông tin liên lạc của Bên B

Địa chỉ nhận thư: Phòng 301, tòa nhà F4, Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Người liên hệ: Trần Thi Ngọc

Email liên hệ: ngoc.tran@luathoangphi.vn                       Số điện thoại: 096.111.5898

Điều 9:            Văn kiện Hợp đồng

Hợp đồng này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt có giá trị như nhau, bên A giữ 01 (một) bản, bên B giữ 02 (hai) bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

Tác giả

Nguyễn Văn Phi

Ông Nguyễn Văn Phi có 12 năm kinh nghiệm tư vấn , hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; Luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; Sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng. Trước khi thành lập ra Luật Hoàng Phi, Ông Phi đã từng làm việc tại Investconsult, Phụ trách pháp chế tại ngân hàng PG bank.

Xem thêm thông tin của tác giả

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT: 1900.6557 – TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhượng Quyền Thương Mại Và Các Vấn Đề Liên Quan

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, kinh doanh, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Không chỉ nhìn chúng tôi làm - Hãy nghe khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 10.000+ khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Chị Thanh Thủy
Phụ Trách Kinh Doanh
Công Ty Vận Tải & Du Lịch Sơn Tùng

"Đội ngũ chuyên viên tư vấn rất nhiệt tình và có chuyên môn cao. Mọi vấn đề được các luật sư của Luật Hoàng Phi giải đáp cặn kẽ. Cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Anh Nguyễn Đăng Quyết
Kinh Doanh
Công ty FPT Telecom

"Cảm ơn Luật Hoàng Phi vì dự án đã hoàn thành rất tốt đẹp! Chúc Công ty thành công rực rỡ. Mong sau này sẽ có cơ hội hợp tác và giới thiệu bạn bè. Một lần nữa xin cám ơn!"

Chị Hồng Gấm
P. Giám Đốc
Công ty TNHH Bất Động Sản Tây Đô

"Rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ của Luật Hoàng Phi. Trong thời gian trao đổi làm giấy phép, các bạn chuyên viên rất nhiệt tình tư vấn và hướng dẫn dịch vụ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xứng đáng 5*"

Anh Nam
Chủ Tịch
Công ty Bất Động Sản Hùng Vương

"Chúng tôi rất hài lòng trong quá trình hợp tác với Luật Hoàng Phi. Tôi ấn tượng bởi sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của bộ phận thành lập doanh nghiệp với sở hữu trí tuệ. Xin cảm ơn."

Chị Bích Trâm
Trưởng Phòng Thương Hiệu
Công ty Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất Vũ Cường

"Tôi khá hài lòng với sự hợp tác của Luật Hoàng Phi. Tôi đánh giá cao chất lượng dịch vụ của Công ty. Hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác phát triển thương hiệu trong thời gian tới."

Anh Công
Giám đốc
Công ty Nhadat24h.net

"Tôi cảm thấy hài lòng về cách giao tiếp, chăm sóc khách hàng rất thân thiện, các bạn chuyên viên trao đổi công việc rất nhanh. Có dự án tiếp theo tôi sẽ hợp tác cùng Luật Hoàng Phi."

Anh Hài
Trưởng Phòng Voice
FPT Telecom

"Luật Hoàng Phixử lý hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và các ngành nghề liên quan rất nhanh chóng, hiệu quả. Chúng tôi vô cùng cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và giới thiệu đối tác, khách hàng của mình!”"

Chị Thanh Trà
Giám đốc
Công ty TNHH Thời Trang Sao Việt

"Tôi hợp tác với lãnh đạo Luật Hoàng Phiđã khá lâu. Mối quan hệ giữa lãnh đạo của Luật Hoàng Phi với Ngân hàng BIDV rất tốt trong các dịch vụ liên quan đến tín dụng, ngân hàng, tài chính. Tôi đánh giá cao phong cách làm việc chuyên nghiệp và thái độ nhiệt tình của Luật Hoàng Phi. Các bạn luôn hợp tác và làm việc với tâm thế hỗ trợ và đồng hành"

Anh Hòe
Giám đốc
Thẩm Mỹ Viện EVA XINH

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phicó đội ngũ nhân sự đầy sức trẻ với sự tận tâm, nhiệt huyết trong công việc. Đội ngũ của các bạn luôn không quản ngại khó khăn, làm việc rất trách nhiệm phục vụ cho các dự án tư vấn mà chúng tôi ký kết với các bạn. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có cơ hội trao đổi và hợp tác với các bạn"

Chị Nga
Giám đốc
Công ty Takichi

"Luật Hoàng Phi có đội ngũ chuyên viên năng động và đầy nhiệt huyết. Luật Hoàng Phi đã giúp chúng tôi đạt được các giấy phép kinh doanh cần thiết trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trên khắp cả nước"

Anh Tùng
Giám đốc
Công ty Truyền Thông Sen Media

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phi thực sự là người bạn đồng hành trên chặng đường pháp lý và quản trị cho các doanh nghiệp SMEs. Các dịch vụ tư vấn của Hãng tư vấn rất chất lượng, hiệu quả và đạt được mục đích của khách hàng"

Anh Huy
Giám đốc
Công ty Fisco

"Công ty Luật Hoàng Phi của các bạn làm việc rất chuyên nghiệp, phối hợp tốt giữa khâu tư vấn và thực thi giải pháp. Tôi đánh giá cao cho nỗ lực thực hiện công việc đạt kết quả sớm hơn kỳ vọng của chúng tôi!"

Ông Vũ Cường
Giám đốc
Công ty xuất nhập khẩu Kiên Cường

"Tôi cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Các bạn làm tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn. Chúc các bạn luôn phục vụ khách hàng thật tốt!"

Bà Lan Anh
Trưởng phòng Marketing
Công ty Beyondblue

"Xin cảm ơn Luật Hoàng Phi rất nhiều. Chúng tôi hài lòng về thiết kế cũng như tôn trọng thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên Quý Công ty. Chúc công ty ngày càng phát triển và hy vọng có cơ hội tiếp tục được hợp tác cùng các bạn"

Chị Thúy Diễm
CEO
Công ty tổ chức sự kiện sắc màu

"Cảm ơn Luật Hoàng phi đã hoàn thành việc đăng ký sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Tôi đánh giá 5* cho những nỗ lực và cố gắng cũng như tay nghề tuyệt vời của các bạn"

Anh Tiến Quang
CEO
Tập Đoàn Nexus

"Chúng tôi khá hài lòng dịch vụ thành lập Doanh nghiệp của các bạn. Đội ngũ tư vấn đã làm việc rất chuyên nghiệp. Các bạn đã thấu hiểu nguyện vọng của khách hàng."

Hotline: 1900.6557