Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Doanh nghiệp – Đầu tư Mẫu thư giảm giá trong chào hàng cạnh tranh?

Mẫu thư giảm giá trong chào hàng cạnh tranh?

Bên mời thầu sẽ phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin trong bao giá của từng nhà thầu. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu sẽ tiến hành lập văn bản ghi nhận các báo giá được nộp trước thời điểm đống thầu.

Chào hàng cạnh tranh là một trong những thu tục diễn ra thường xuyên trong đấu thầu. Do đó qua bài viết dưới đây hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về chào hàng cạnh tranh và Mẫu thư giảm giá trong chào hàng cạnh tranh?

Chào hàng cạnh tranh là gì?

Chào hàng cạnh tranh được hiểu là một trong các hình thức đấu thầu được áp dụng đối với những trường hợp là gói thầu có hạn mức được quy định của Luật Đấu thầu và sẽ thuộc các trường hợp sau đây:

– Đối với những gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

– Đối với những gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, đơn giản và sẵn có trên thị trường với những đặc tính quy định về kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về mặt chất lượng;

– Với những gói thầu đã có bản vẽ thi công được phê duyệt dùng để xây lắp công trình thuộc loại đơn giản.

Tuy nhiên để tiến hành quá trình chào hàng cạnh tranh thì còn phải đáp ứng được các điều kiện như: Kế hoạch đã được nhà thầu phê duyệt, có dự toán được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí theo yêu cầu thực hiện gói thầu.

– Hạn mức chào hàng cạnh tranh;

Theo đó, hạn mức chào hàng cạnh tranh được chia ra thành hai loại là chào hàng cạnh tranh thông thường và chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Đối với chào hàng cạnh tranh thông thường thì chủ yếu được áp dụng cho những gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản có giá trị không vượt quá 5 tỷ đồng.

Còn đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn thì được sử dụng chủ yếu cho các gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản, các gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, đơn giản và đã có sẵn trên thị trường với những đặc điểm quy định về kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương về mặt chất lượng không vượt quá 1 tỷ đồng, và đối với những gói thầu mua sắm thường xuyên không vượt quá 200 triệu đồng.

Điều kiện để áp dụng chào hàng cạnh tranh

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật Đấu thầu thì chào hàng cạnh tranh sẽ được áp dụng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt;

– Có dự toán đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

– Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.

Phân biệt chào hàng cạnh tranh thông thường và chào hàng cạnh tranh rút gọn

Điểm khác nhau cơ bản giữa thủ tục chào hàng cạnh tranh thông thường với chào hàng cạnh tranh rút gọn được thể hiện ở 2 điểm sau đây:

Thứ nhất: Là yêu cầu đối với nhà thầu

Trong thủ tục chào hàng cạnh tranh thông thường thì tiêu chí hướng đến được xác định là năng lực của nhà thầu, kinh nghiệm, tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật và xác định giá thấp nhất cả gói thầu.

Còn đối với thủ tục chào hàng cạnh tranh rút gọn thì tiêu chí áp đảo hơn đó là bản báo giá. Có thể hiểu bản báo giá của nhà thầu phải có giá trị thấp nhưng vẫn phải đảm bảo các yếu tố yêu cầu về kỹ thuật mà bên mời thầu đã đặt ra.

Thứ hai: Về tổ chức lựa chọn nhà thầu

Trong chào hàng cạnh tranh thông thường thì sẽ gửi hồ sơ đến các nhà thầu có nhu cầu tham gia và sẽ được đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc trên báo đầu thầu một cách công khai

Còn đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn thì sẽ được đăng tải trực tiếp lên báo trong ngành và không có quy định cụ thể là báo nào hặc có thể gửi thực tiếp hồ sơ đến cho nhà thầu.

Trình tự chào hàng cạnh tranh rút gọn

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn được quy định tại Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá

– Bản yêu cầu báo giá sẽ được lập ra bao gồm các nội dung trong phạm vi công việc, yêu cầu về kỹ thuật, thời hạn hiệu lực của báo giá, thời điểm nộp báo giá, các yêu cầu có liên quan đến bảo hành, bảo trì, đào tạo, chuyển giao, dự thảo hợp đồng, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá, các nội dung liên quan khác.

– Sau khi bản yêu cầu báo giá được phê duyệt, bên mời thầu sẽ tiến hành đăng tải thông tin mời chào hàng lên một tờ báo được phát hành trong một ngành, tỉnh hoặc trực tiếp đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gửi trực tiếp yêu cầu báo giá đến ít nhất 3 nhà thầu có đủ khả năng thực hiện gói thầu.

Bước 2: Nộp và tiếp nhận báo giá

Tiếp theo nhà thầu chuẩn bị và nộp 1 báo giá, việc nộp có thể gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, qua mail hoặc fax.

Bên mời thầu sẽ phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin trong bao giá của từng nhà thầu. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu sẽ tiến hành lập văn bản ghi nhận các báo giá được nộp trước thời điểm đống thầu.

Bước 3: Đánh giá báo giá

Tại giai đoạn này, bên mời thầu sẽ tiến hành so sánh các báo giá theo yêu cầu báo giá. Trường hợp báo giá được xác định là đáp ứng đủ tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá và có giá chào sau sửa đổi, điều chỉnh, trừ đi giá trị giảm giá thấp nhất và không vượt giá gói thầu sẽ được đề nghị lựa chọn

Trong quá trình đánh giá, trường hợp nhận thấy cần thiết thì bên mời thầu có thể mời nhà thầu có giá chào thấp nhất sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh đến thỏa thuận hợp đồng.

Thời gian diễn ra quá trình đánh giá có thể tối đa là 10 ngày được tính kể từ ngày hết hạn nộp báo giá đến khi nhà mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả

Tại Điều 20 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định; Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu và báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định.

Bước 5: Hoàn thiện và ký hợp đồng

Ngoài giải đáp cho Qúy khách về chào hàng cạnh tranh thì với nội dung tiếp theo của bài viết, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho Qúy khách về Mẫu thư giảm giá trong chào hàng cạnh tranh?

Mẫu thư giảm giá trong chào hàng cạnh tranh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

THƯ GIẢM GIÁ

 

Kính gửi:

Công ty:

Công trình:

Số tiền ghi trong đơn dự thầu:

Nguyên nhân:

TT Tên công tác giảm giá Lý do giảm giá Số tiền giảm giá

Tổng số tiền dự thầu:

Tổng số tiền giảm giá:

Tổng số tiền sau khi giảm giá:

Chúng tôi cam đoan sẽ thực hiện thi công các công tác đúng như yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

 

ĐƠN VỊ DỰ THẦU

 

 

Với nội dung bài viết phía trên, chúng tôi đã giải thích cho Quý khách về Mẫu thư giảm giá trong chào hàng cạnh tranh? Nếu còn gì thắc mắc gì liên quan, độc giả hãy liên hệ đến chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng viên

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng...

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời và cung cấp Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường...

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất là mẫu văn bản nhằm xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc cá nhân có sở hữu duy nhất một căn nhà, từ đó chứng minh thuộc trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp...

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất là mẫu văn bản lập ra nhằm cam kết về nội dung có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) nhằm được miễn thuế thu nhập cá...

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 

Sơ yếu lý lịch tự thuật là bản khai thông tin cá nhân trên khổ giấy A4, người viết cần đảm bảo mẫu sơ yếu lý lịch theo form tiêu chuẩn được Nhà Nước quy...

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ tư vấn thông tin và cung cấp Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao...

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự

Vụ việc dân sự là các tranh chấp, các yêu cầu về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động được Tòa án thụ lý, giải quyết theo trình tự, thủ tục theo pháp luật tố tụng dân sự quy định trên cơ sở có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá...

Mẫu đơn xin miễn giảm án phí 2022

Án phí là khoản chi phí về xét xử một vụ án mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan có thẩm quyền quy định, để được miễn án phí phải đáp ứng được các điều kiện theo quy...

Mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù 2022

Hoãn chấp hành án phạt tù là việc người phạm tội được Tòa án cấp có thẩm quyền cho phép chưa cần phải thực hiện chấp hành hình phạt tù vì những lý do nhất...

Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em 2022

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt độ tuổi đều được cấp hộ chiếu. Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em 2022 như thế...

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế

Giấy phép lái xe quốc tế là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm cả khu vực hành chính) tham gia Công ước Viên cấp theo một mẫu thống...

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy 2022

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy hay mẫu giấy khai đăng ký xe là mẫu văn bản bắt buộc có trong hồ sơ sang tên đổi chủ ô tô, xe máy nộp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết đăng ký...

Mẫu Bản tường trình tai nạn giao thông

Mẫu bản tường trình tai nạn giao thông là dạng văn bản trình bày lại nguyên nhân, diễn biến sự việc, hậu quả của một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại một địa điểm nào...

Mẫu giấy mượn xe

Giấy mượn xe là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao xe cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại chiếc xe đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt...

Mẫu biên bản bàn giao xe mới nhất 2022

Mẫu biên bản bàn giao xe là mẫu biên bản được lập ra để tiến hành việc giao xe giữa người mua và người bán, đây là một văn bản có giá trị pháp lý cao bởi nó liên quan tới tài sản và lợi ích của các bên khi tham gia ký kết biên...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557