Trang chủ » Đất đai » Hỏi đáp luật đất đai » Hạn mức giao đất ở thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chức năng nào?

Hạn mức giao đất ở thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chức năng nào?

(Cập nhật: 12/10/2018 | 12:47)

Kính gửi Luật sư Luật Hoàng Phi. Tôi là Hà Văn Hưng. Tôi ở Điện Biên. Tôi đang vướng mắc một số vấn đề. Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành như thế nào là đất ở? Và hạn mức giao đất ở thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chức năng nào?

Câu hỏi:

Kính gửi Luật sư Luật Hoàng Phi. Tôi là Hà Văn Hưng. Tôi ở Điện Biên. Tôi đang vướng mắc một số vấn đề. Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành như thế nào là đất ở? Và hạn mức giao đất ở thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chức năng nào?

Trả lời:

Luật Hoàng Phi xin được giải đáp thắc mắc về lĩnh vực đất đai của bạn như sau:

Hạn mức giao đất ở thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chức năng nào?

Hạn mức giao đất ở thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chức năng nào?

Đất ở được Luật đất đai 2013 phân làm 2 loại: đất ở tại Nông thôn và đất ở tại Đô thị.

–  Đất ở tại nông thôn là đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục’vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thấm quyền phê duyệt (Điều 143 Luật đất đai 2013).

–  Đất ở tại đô thị bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (Điều 144 Luật đất đai 2013).

Hạn mức giao đất ở được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định:

–  Hạn mức đất ở tại nông thôn được quyết định căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

–  Hạn mức đất ở tại đô thị được quyết định căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương.

Như vậy, Căn cứ theo địa bàn của bạn đang sinh sống là nông thôn hay đô thị mà có hạn mức giao đất khác nhau theo quy định nêu trên.

Trong trường hợp cần tư vấn luật đất đai thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT  MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.