Trang chủ » Giấy phép » Dịch vụ giấy phép » Giấy phép quảng cáo trên Internet

Giấy phép quảng cáo trên Internet

(Cập nhật: 30/08/2018 | 12:07)

Quảng cáo trên Internet là hình thức phổ biến hiện nay trong quá trình kinh doanh của Doanh nghiệp, tuy nhiên, một số nội dung quảng cáo sẽ phải xin Giấy phép quảng cáo trên Internet.

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO TRÊN INTERNET

 

1.  Các hình thức, nội dung quảng cáo trên Internet phải xin phép

Các loại hình sau đây yêu cầu trước khi tiến hành quảng cáo trên Internet, khách hàng sẽ phải tiến hành xin Giấy phép.

 • Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế
 • Quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm
 • Quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế
 • Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm
 • Quảng cáo mỹ phẩm
 • Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

Giấy phép quảng cáo trên Internet

 

2.  Điều kiện để được quảng cáo trên Internet

 • Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Quảng cáo cho các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.
 • Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.
 • Quảng cáo cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải đảm bảo các điều kiện cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật

 

3.  Hồ sơ xin Giấy phép quảng cáo trên Internet

–  Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo;

–  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo;

–  Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá;

–  Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức;

–  Giấy tờ xác nhận cho nội dung quảng cáo (đối với quảng cáo có điều kiện)

 

4.  Các việc thực hiện bởi Luật Hoàng Phi cho việc xin Giấy phép quảng cáo trên Internet

Trong quá trình thực hiện việc xin cấp Giấy phép quảng cáo trên Internet, Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp những dịch vụ sau đây:

a.  Soạn thảo tất cả các giấy tờ tài liệu cần thiết cho việc cấp Giấy phép quảng cáo trên Internet

b. Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại các cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho đến khi được cấp “Giấy phép quảng cáo trên Internet”.

c. Thay mặt Công ty nhận bản gốc “Giấy phép quảng cáo trên internet” và bàn giao cho khách hàng.