Trang chủ » Lao động » Hỏi đáp luật lao động » Điều kiện cấp Giấy phép của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm ở nước ngoài

Điều kiện cấp Giấy phép của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm ở nước ngoài

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 08/11/2018 |
  • Hỏi đáp luật lao động |
  • 1366 Lượt xem

Luật sư cho tôi hỏi điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài như thế nào?

Câu hỏi: 

Tôi là Nguyễn Văn Khoát, quê ở Hưng Yên. Hiện nay tôi có người bạn đang muốn thành lập doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi xuất khẩu. Luật sư cho tôi hỏi điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ này như thế nào?

Trả lời: 

Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp dịch vụ) phải có vốn pháp định theo quy định của Chính phủ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Mức vốn pháp định là 5 tỷ đồng.

Khi đảm bảo về mức vốn pháp định, để được cấp Giấy phép lao động thì doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

–  Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải thể hiện năng lực tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ có đủ trình độ và kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đề án bao gồm những nội dung sau đây: Tên giao dịch, địa chỉ giao dịch, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn và cơ cấu vốn, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đại diện doanh nghiệp theo ủy quyền, vốn, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp đang hoạt động); Phương án tổ chức bộ máy hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Dự kiến thị trường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, ngành nghề đưa lao động đi, địa bàn tuyển chọn lao động; Phương án tuyển chọn người lao động, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động, quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài; Phương án tài chính để thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

–  Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

–  Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế; 

–  Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ: Mức tiền kí quỹ là 1 tỷ đồng. Trường hợp tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền ký quỹ được sử dụng, doanh nghiệp phải nộp bổ sung cho đủ mức tiền ký quỹ theo quy định.

Như vậy, để được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì bạn của bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện như trên.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.