Trang chủ Dịch vụ Giấy phép Thủ tục Công Bố Mỹ Phẩm Xà Phòng Tắm như thế nào?
  • Chủ nhật, 24/03/2024 |
  • Dịch vụ Giấy phép |
  • 4824 Lượt xem

Thủ tục Công Bố Mỹ Phẩm Xà Phòng Tắm như thế nào?

Trong phân nhóm sản phẩm, xà phòng tắm thuộc nhóm mỹ phẩm. Theo đó, thương nhân sản xuất, kinh doanh xà phòng tắm muốn được lưu thông sản phẩm trên thị trường phải làm thủ tục công bố mỹ phẩm. Đây là nghĩa vụ buộc thương nhân thực hiện, trường hợp thương nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng có thể bị truy cứu trách nhiệm hành chính.

Bên cạnh đó, việc thương nhân thực hiện tra cứu công bố mỹ phẩm xà phòng tắm còn mang lại sự tin tưởng cho người tiêu dùng đối với mỹ phẩm sử dụng. Tuy nhiên, các thương nhân lại gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Là một đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý Luật Hoàng Phi hỗ trợ dịch vụ công bố mỹ phẩm xà phòng tắm với nhiều ưu điểm nổi bật.

>>>>> Tham khảo: Thủ tục xin Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Xà phòng tắm là gì? Tại sao lại phải công bố mỹ phẩm xà phòng tắm?

Xà phòng tắm là một chất tẩy rửa các vết bẩn, làm sạch, diệt vi khuẩn, giúp tạo mùi thơm, dưỡng da. Thành phần của xà phòng là muối natri hoặc kali của axít béo. Xà phòng được dùng dưới dạng bánh, chất lỏng.

Xà phòng tắm là một sản phẩm mỹ phẩm theo phân nhóm sản phẩm. Đối với sản phẩm mỹ phẩm trước khi lưu thông trên thị trường bắt buộc phải làm thủ tục công bố (Căn cứ theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT ban hành ngày 25 tháng 1 năm 2011 về quản lý mỹ phẩm). Việc cơ quan nhà nước yêu cầu tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải làm thủ tục xin giấy phép công bố mỹ phẩm nhằm quản lý có hệ thống sản phẩm mỹ phẩm. Tránh các hành vi cạnh trạnh không lành mạnh và bảo đảm lợi ích của người tiêu dùng.

Số công bố mỹ phẩm sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Tuy nhiên, số công bố không có giá trị chứng nhận sản phẩm đó đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, đáp ứng tất cả các yêu cầu của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và các phụ lục (Annexes) kèm theo mà chỉ nhằm mục đích khai báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc mỹ phẩm sẽ được lưu thông trên thị trường.

công bố mỹ phẩm xà phòng tắm

Hồ sơ công bố mỹ phẩm xà phòng tắm bao gồm thành phần nào?

Để công bố mỹ phẩm xà phòng tắm, thương nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường cần tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể, thương nhân áp dụng theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT ban hành ngày 25 tháng 1 năm 2011 về quản lý mỹ phẩm như sau:

Thứ nhất: Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo mẫu ban hành tại phụ lục của Thông tư 06/2011/TT-BYT

Thứ hai: Bản sao có công chứng theo Luật Công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức hoặc chứng nhận đầu tư,

Thứ ba: Bản sao hợp lệ hoặc bản chính giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho doanh nghiệp Việt Nam được lưu hành sản phẩm tại Việt Nam. Yêu cầu: phiếu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự trừ trường hợp miễn lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và có các nội dung Luật định,

Thứ tư: Bản sao hoặc bản chính CFS (áp dụng với mỹ phẩm nhập khẩu). CFS phải còn thời hạn ít nhất 24 tháng và phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Cách lập Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và dữ liệu công bố

1. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm:

a) Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được lập theo mẫu Phiếu công bố phải được người đại diện theo pháp luật ký, có đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Cách ghi các nội dung trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02-MP.

b) Mỗi sản phẩm mỹ phẩm được công bố trong một Phiếu công bố.

Sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất hoàn chỉnh tại mỗi công ty sản xuất khác nhau thì công bố riêng. Trường hợp có trên một công ty tham gia các công đoạn sản xuất để sản xuất ra một sản phẩm hoàn chỉnh thì lập chung tron g một Phiếu công bố và phải nêu rõ tên và địa chỉ đầy đủ của từng công ty.

Các sản phẩm cùng một chủ sở hữu sản phẩm thuộc một trong các trường hợp sau đây được phép công bố trong một Phiếu công bố:

– Các sản phẩm được đóng dưới tên chung và được bán dưới dạng một bộ sản phẩm.

– Các sản phẩm cùng tên, cùng dòng sản phẩm có công thức tương tự nhau nhưng có màu sắc hoặc mùi khác nhau. Đối với sản phẩm nhuộm tóc, nước hoa công bố riêng cho từng màu, mùi.

– Các dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược – Bộ Y tế quyết định dựa vào quyết định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN.

c) Cách ghi thành phần công thức có trong sản phẩm mỹ phẩm:

– Thành phần có trong công thức sản phẩm phải được ghi đầy đủ theo thứ tự hàm lượng giảm dần. Các thành phần nước hoa, chất tạo hương và cá c nguyên liệu của chúng có thể viết dưới dạng “hương liệu” (perfume, fragrance, flavour, aroma). Những thành phần với hàm lượng nhỏ hơn 1% có thể liệt kê theo bất kỳ thứ tự nào sau các thành phần có hàm lượng lớn hơn 1%. Các chất màu có thể được ghi theo bất cứ thứ tự nào sau các thành phần khác theo chỉ dẫn màu (CI) hoặc theo tên như trong Phụ lục IV (Annex IV) của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN. Những sản phẩm mỹ phẩm dùng để trang điểm, dưới dạng các màu khác nhau có thể liệt kê tất cả các chất màu trong mục “có thể chứa” hoặc “+/-”.

– Nêu đầy đủ tỷ lệ phần trăm của các thành phần có quy định về giới hạn nồng độ, hàm lượng tại các Phụ lục (Annexes) của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN. Giữa hàng đơn vị và hàng thập phân được đánh dấu bằng dấu phẩy (“,”).

– Tên thành phần phải được ghi bằng danh pháp quốc tế (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients – INCI) quy định trong các ấn phẩm mới nhất: Từ điển thành phần mỹ phẩm quốc tế (International Cosmetic Ingredient Dictionary), Dược điển Anh (British Pharmacopoeia), Dược điển Mỹ (United States Pharmacopoeia), Dữ liệu tóm tắt về hoá học (Chemical Abstract Services), Tiêu chuẩn Nhật Bản về thành phần nguyên liệu mỹ phẩm (Japanese Standard Cosmetic Ingredient), Ấn phẩm của Nhật Bản về thành phần nguyên liệu mỹ phẩm (Japanese Cosmetic Ingredients Codex). Tên thực vật và dịch chiết từ thực vật phải được viết bằng tên khoa học bao gồm chi, loài thực vật (tên chi thực vật có thể rút ngắn). Các thành phần có nguồn gốc từ động vật cần nêu chính xác tên khoa học của loài động vật đó.

Những chất sau đây không được coi là thành phần của mỹ phẩm:

– Tạp chất trong nguyên liệu được sử dụng.

– Các nguyên liệu phụ được sử dụng vì mục đích kỹ thuật nhưng không có mặt trong sản phẩm thành phẩm.

– Nguyên liệu được sử dụng với số lượng cần thiết như dung môi hoặc chất mang của các thành phần tạo mùi.

d) Ngôn ngữ trình bày trong Phiếu công bố là tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Các nội dung ghi tại mục 3 (Mục đích sử dụng), mục 7 (Thông tin về tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường), mục 8 (Thông tin về người đại diện theo pháp luật của Công ty), mục 9 (Thông tin về Công ty nhập khẩu) trong Phiếu công bố phải ghi bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng Anh.

2. Dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố): Các tổ chức, cá nhân có thể nộp dữ liệu công bố quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư này theo một trong hai cách thức sau:

a) Khai báo trực tiếp: Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố sản phẩm mỹ phẩm gửi văn bản về Cục Quản lý dược – Bộ Y tế để được cấp tài khoản truy cập vào cơ sở dữ liệu về quản lý mỹ phẩm, khai báo trực tiếp trên cơ sở dữ liệu. Phiếu công bố nộp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải được in ra từ cơ sở dữ liệu đó.

b) Truy cập vào trang thông tin điện tử của Cục Quản lý dược, tải cơ sở dữ liệu của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Phụ lục số 01-MP), điền đầy đủ thông tin theo quy định vào cơ sở dữ liệu, sao lưu vào phương tiện lưu giữ điện tử (USB, CD-ROM, …). Phiếu công bố nộp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải được in ra từ cơ sở dữ liệu đó.

Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố sản phẩm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính phù hợp các nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (bản có ký tên, đóng dấu) với dữ liệu công bố (bản mềm) đã khai báo hoặc nộp cho cơ quan quản lý.

Lợi ích khi công bố mỹ phẩm xà phòng tắm thông qua Luật Hoàng Phi

Chúng ta luôn chú ý đến lợi ích đạt được khi sử dụng một dịch vụ nào đó. Đến với Luật Hoàng Phi khách hàng không những được sử dụng một dịch vụ hoàn hảo mà còn được mở mang kiến thức pháp lý. Chúng tôi cung cấp dịch vụ công bố mỹ phẩm xà phòng tắm tận tâm, tận tình, tư vấn nhiệt tình cho khách hàng. Coi lợi ích khách hàng như lợi ích của chính mình. Luôn hỗ trợ khách hàng những phương án tối ưu nhất.

Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ toàn diện. Chúng tôi vinh dự với chức năng đại diện, theo đó mà Hoàng Phi có thể thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khách hàng chỉ nhận kết quả từ Luật Hoàng Phi. Chúng tôi hỗ trợ dịch vụ pháp lý với giá ưu đãi. Giá dịch vụ chúng tôi đưa ra đã bao gồm cả chi phí nhà nước. Không tồn tại các vấn đề phụ phí phát sinh khi thực hiện.

Luật Hoàng Phi mang lợi ích lớn cho khách hàng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 0981.378.999 hoặc 0961.981.886 để được tư vấn hỗ trợ tại sao phải công bố mỹ phẩm, hồ sơ, thủ tục công bố mỹ phẩm xà phòng tắm.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực Giấy phép Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Rượu bao nhiêu cồn thì không được phép quảng cáo?

Rượu bao nhiêu cồn thì không được phép quảng cáo? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này để có thêm thông tin làm rõ...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Tiền Giang

Trước khi chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Tiền Giang thì tổ chức, cá nhân cần xác định loại hình quảng cáo để chuẩn bị hồ sơ cho phù...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thái Bình

Quảng cáo không chỉ là cầu nối tiếp thị, truyền tải thông tin, thông điệp của doanh nghiệp đến khách hàng tiềm năng của mình mà việc thiết lập các chiến lược về sản phẩm, giả thành, nơi phân phối,... cũng trở nên dễ dàng...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thừa Thiên Huế

Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thanh Hóa

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi