Trang chủ Dịch vụ Giấy phép Quy trình Công Bố Mỹ Phẩm Tại Khánh Hòa thế nào?
  • Thứ tư, 08/11/2023 |
  • Dịch vụ Giấy phép |
  • 1293 Lượt xem

Quy trình Công Bố Mỹ Phẩm Tại Khánh Hòa thế nào?

Bạn là nhà sản xuất mỹ phẩm ở Khánh Hòa? Bạn là đơn vị nhập khẩu mỹ phẩm từ nước ngoài về Việt Nam kinh doanh buôn bán? Bạn muốn đưa sản phẩm của mình ra thị trường tiêu thụ? Công việc số một cần ưu tiên hàng đầu chính là công bố mỹ phẩm tại Khánh Hòa.

Công bố mỹ phẩm tại Khánh Hòa là một thủ tục quan trọng không thể thiếu. Nếu biết và hiểu được những tác dụng mà thủ tục này mang lại chắc chắn tổ chức, doanh nghiệp sẽ thực hiện công bố nhanh nhất có thể. Tại Khánh Hòa, các nội dung liên quan đến việc công bố sản phẩm mỹ phẩm còn khá mới mẻ. Do đó, để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp ở nơi đây, Luật Hoàng Phi đã biên soạn bài viết sau.

>>>>> Tham khảo thêm bài viết: Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Công bố mỹ phẩm là gì?

Công bố mỹ phẩm là việc mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu mỹ phẩm tiến hành các thủ tục tại cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lương sản phẩm.

Muốn công bố mỹ phẩm thì tất nhiên ngành nghề mà Doanh nghiệp đăng kí kinh doanh phải có liên quan đến mua bán, sản xuất hoặc xuất nhập khẩu sản phẩm mỹ phẩm.

Nếu mỹ phẩm của doanh nghiệp có nguồn gốc nội địa (tức được sản xuất trong nước) thì doanh nghiệp cần có giấy đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền. Còn đối với mỹ phẩm nước ngoài nhập về thì doanh nghiệp cần xin được giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm tự do và có kèm theo bản ủy quyền phân phối tại Việt Nam của nhà sản xuất.

Tác dụng của việc công bố mỹ phẩm tại Khánh Hòa

– Với nhà nước: Giúp quản lý tốt hơn các nhóm sản phẩm mỹ phẩm, đảm bảo chất lượng và tính an toàn của sản phẩm trước khi được lưu thông trên thị trường. Dễ dàng quy trách nhiệm cho các tổ chức và cá nhân lưu hành sản phẩm mỹ phẩm và có những chế tài xử lý phù hợp.

– Với doanh nghiệp: Tự tin lưu thông và giới thiệu sản phẩm mà không “mảy may” lo lắng về việc xử phạt. Từ đó, nâng cao vị thế và thương hiệu sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh.

– Với người tiêu dùng: Dễ dàng nhận ra sản phẩm tốt thông qua việc kiểm tra số công bố mỹ phẩm tại Khánh Hòa, tạo niềm tin và tâm lý an toàn khi sử dụng sản phẩm mỹ phẩm

công bố mỹ phẩm tại Khánh Hòa

Cách công bố mỹ phẩm tại Khánh Hòa được hướng dẫn bởi Luật Hoàng Phi

Bước 1: Chuẩn bị một bộ hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Khánh Hòa

Danh mục tài liệu trong bộ hồ sơ được nêu cụ thể tại Điều 4 Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm bao gồm:

– Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất).

Đối với sản phẩm nhập khẩu thì Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Giấy uỷ quyền phải đáp ứng các yêu cầu quy định của pháp luật.

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu được quy định như sau:

a) Trường hợp miễn CFS bao gồm:

– Sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất tại nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương mà việc tham gia Hiệp định này đã được cơ quan có thẩm quyền của nước đó phê chuẩn và có hiệu lực (sau đây viết tắt là nước thành viên CPTPP);

– Sản phẩm mỹ phẩm được lưu hành và xuất khẩu từ nước thành viên CPTPP: Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải nộp tài liệu chứng minh sản phẩm được lưu hành tại nước thành viên CPTPP do cơ quan có thẩm quyền nước thành viên CPTPP cấp (giấy phép lưu hành sản phẩm mỹ phẩm hoặc phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận hoặc văn bản pháp lý khác có chứng nhận sản phẩm được lưu hành tại nước thành viên CPTPP) được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp giấy tờ pháp lý thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết tắt là Việt Nam) là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại giữa Việt Nam và quốc gia cấp;

+ Được cơ quan ngoại giao nước ngoài hoặc cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm có thẩm quyền hoặc cơ quan cấp giấy tờ pháp lý của nước thành viên CPTPP gửi văn bản hoặc thư điện tử đến Cục Quản lý Dược xác nhận giấy tờ pháp lý;

+ Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường gửi kết quả tự tra cứu giấy tờ pháp lý từ trang thông tin điện tử (website tiếng Anh) của cơ quan cấp giấy tờ pháp lý của nước thành viên CPTPP có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp kèm theo văn bản cung cấp thông tin về đường dẫn tra cứu đến Cục Quản lý Dược. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, tính chính xác của các giấy tờ, thông tin này và kết quả tự tra cứu của doanh nghiệp;

– Sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm tại nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN): Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải nộp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận tại nước thuộc ASEAN được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại giữa Việt Nam và quốc gia cấp;

+ Được cơ quan ngoại giao nước ngoài hoặc cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm có thẩm quyền hoặc cơ quan cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của nước thành viên ASEAN gửi văn bản hoặc thư điện tử đến Cục Quản lý Dược xác nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

+ Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường gửi kết quả tự tra cứu Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm từ website tiếng Anh của cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước thành viên ASEAN cấp số Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp kèm theo văn bản cung cấp thông tin về đường dẫn tra cứu đến Cục Quản lý Dược. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, tính chính xác của các giấy tờ, thông tin này và kết quả tự tra cứu của doanh nghiệp;

b) Ngoài các trường hợp miễn CFS quy định tại điểm a khoản này, hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu phải có CFS đáp ứng các yêu cầu sau đây:

– CFS do cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu mỹ phẩm vào Việt Nam cấp còn thời hạn hiệu lực (bản chính hoặc bản sao chứng thực). Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp;

– CFS phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp CFS đáp ứng một trong các quy định sau đây:

+ Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại giữa Việt Nam và quốc gia cấp;

+ Có văn bản hoặc thư điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp CFS hoặc cơ quan ngoại giao nước ngoài gửi đến Cục Quản lý Dược có nội dung xác nhận thông tin của CFS;

– CFS phải có tối thiểu các thông tin quy định tại Điều 36 Luật quản lý ngoại thương và khoản 3 Điều 10 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương (sau đây gọi tắt là Nghị định số 69/2018/NĐ-CP.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Ở đây, tổ chức, doanh nghiệp cần xác định chính xác cơ quan để nộp hồ sơ. Điều này sẽ giúp tổ chức, doanh nghiệp đỡ mất thời gian và công sức. Cụ thể, hiện nay tại Việt Nam, có 03 cơ quan thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm như sau:

– Cục Quản lý dược – Bộ Y tế: Cục Quản lý dược sẽ tiến hành thủ tục công bố mỹ phẩm cho sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu

– Sở Y tế tỉnh/thành phố: Sở Y tế tỉnh/thành phố sẽ tiến hành thủ tục công bố mỹ phẩm cho sản phẩm sản xuất trong nước

– Đối với mỹ phẩm kinh doanh trong phạm vi Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh thực hiện công bố tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Mỹ phẩm kinh doanh trong phạm vi Khu kinh tế – thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị thực hiện công bố tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị.

Bước 3: Xem xét và giải quyết hồ sơ

Thời gian: 03 ngày làm việc, nếu nhận được hồ sơ hợp lệ và lệ phí công bố, cơ quan có thẩm quyền sẽ ban hành số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm và ngược lại. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ ra thông báo và yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Luật Hoàng Phi – Điểm đến đầu tiên khi tổ chức, doanh nghiệp muốn công bố mỹ phẩm

Tổ chức, doanh nghiệp muốn tìm kiếm cho mình một công ty cung cấp dịch vụ và thay mình thực hiện công bố mỹ phẩm tại Khánh Hòa để chuyên tâm vào việc phát triển kinh doanh hãy đến với Luật Hoàng Phi. Mọi người sẽ không thất vọng khi quyết định lựa chọn Luật Hoàng Phi giữa hàng trăm ngàn công ty khác cùng cung cấp dịch vụ này, bởi:

Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm

Đây là thế mạnh hàng đầu của Luật Hoàng Phi tạo nên động lực và nội lực bên trong thúc đầy Luật Hoàng Phi cung cấp những chuỗi dịch vụ đa dạng và liên hoàn đến quý tổ chức, doanh nghiệp.

Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ từ A – Z

Nếu tổ chức, doanh nghiệp tin tưởng và ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý liên quan đến công bố mỹ phẩm tại Khánh Hòa nói riêng và trên toàn quốc nói chung. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và đại diện thực hiện thủ tục từ bước đầu đến bước cuối.

Ngoài ra, còn có khâu hậu mãi sau khi kết thúc hợp đồng, đó là điểm đặc biệt của công ty thể hiện sự chăm sóc khách hàng thân thiết và sự tri ân của công ty với từng quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của công ty. Luật Hoàng Phi hỗ trợ các việc sau:

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến công bố mỹ phẩm miễn phí và tận tình

– Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho việc công bố mỹ phẩm

– Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết cho việc công bố mỹ phẩm

– Trực tiếp nộp hồ sơ và thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi có kết quả cuối cùng

– Thay mặt khách hàng nhận bản gốc phiếu công bố mỹ phẩm và chuyển giao cho khách hàng

– Tư vấn các vấn đề phát sinh sau khi hoàn thành công việc

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tận nơi

Mọi công việc liên quan đến nhận tài liệu cũng như trả kết quả, chuyên viên của chúng tôi sẽ trực tiếp trao tận tay cho tổ chức, doanh nghiệp. Nhờ đó mọi người không cần phải mất thời gian đi lại.

Trên đây là những điểm riêng tạo nên thương hiệu Luật Hoàng Phi trong thời gian qua. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ công bố mỹ phẩm tại Khánh Hòa, hãy liên hệ đến các thông tin sau:

– Hotline hỗ trợ dịch vụ: 0981.378.999 – 0961.981.886

– Điện thoại: 024.628.528.39 (HN) – 028.73.090.686 (HCM)

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Đánh giá bài viết:
5/5 - (10 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Hà Nam

Tại Hà Nam, để được cấp giấy phép kinh doanh quảng cáo theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp, tổ chức, hoặc cá nhân có nhu cầu cần thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ và xin phép từ cơ quan nhà nước có thẩm...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Hòa Bình

Tùy vào sản phẩm/ dịch vụ quảng cáo mà cơ quan nhà nước cấp giấy phép quảng cáo tại Hòa Bình sẽ khác...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Hải Phòng

Giấy phép quảng cáo là loại giấy phép được cung cấp cho doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mong muốn quảng cáo dịch vụ hay sản phẩm của mình đến tay của người tiêu...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Hậu Giang

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn tại Hậu Giang phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương trước khi thực hiện quảng cáo 15...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Hải Dương

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Hải Dương như thế nào? Quý độc giả cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau đây. Trường hợp nào bị cấm quảng cáo? Theo quy định tại Luật Quảng cáo 2012 quy định về các hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi