• Thứ bẩy, 13/07/2024 |
  • Công bố mỹ phẩm/thực phẩm chức năng |
  • 1390 Lượt xem

Công Bố Mỹ Phẩm Mặt Nạ Ngủ Dưỡng Môi như thế nào?

Theo Thông tư 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm có nêu các loại hồ sơ, giấy tờ cần cung cấp khi thực hiện công bố mỹ phẩm mặt nạ ngủ dưỡng môi. Khi và chỉ khi tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ thành phần theo quy định mới được cơ quan quản lý nhà nước chấp nhận.

Son dưỡng môi, son lì, mặt nạ ngủ dưỡng môi đều là các mỹ phẩm. Mà theo nguyên tắc cứ là mỹ phẩm thương nhân muốn đưa ra thị trường đều phải thực hiện thủ tục xin cấp số công bố mỹ phẩm. Việc mỹ phẩm được cấp số công bố tạo dựng sự tin tưởng cho người tiêu dùng, giúp thương nhân khẳng định thương hiệu, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh. Do đó mà thủ tục công bố mỹ phẩm mặt nạ ngủ dưỡng môi cần được quan tâm đặc biệt.

Mặt nạ ngủ dưỡng môi là gì?

Mặt nạ ngủ dưỡng môi là một dạng mặt nạ nhiều dưỡng chất giúp cấp ẩm, làm mịn, làm hồng cho môi, tránh tình trạng, nứt nẻ, đồng thời tẩy da chết cho môi. Với mỗi loại mặt nạ dưỡng môi khác nhau sẽ có những công dụng khác nhau.

Theo phân nhóm sản phẩm mặt nạ ngủ dưỡng môi được phân nhóm sản phẩm mỹ phẩm. Theo quy định pháp luật hiện hành thương nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường buộc phải làm thủ tục công bố mỹ phẩm. Việc cơ quan nhà nước cấp số công bố mỹ phẩm nhằm quản lý sản phẩm mỹ phẩm.

Cơ quan nhà nước không trực tiếp kiểm tra chất lượng mỹ phẩm tại thời điểm cấp số công bố mỹ phẩm. Tuy nhiên, cơ quan nhà nước có thể tiến hành kiểm tra hậu mại. Trường hợp phát hiện cơ quan thương nhân chưa thực hiện việc xin cấp số công bố mặt nạ ngủ dưỡng môi đã lưu hành mỹ phẩm cơ quan nhà nước có thể tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này.

công bố mỹ phẩm mặt nạ ngủ dưỡng môi

Hồ sơ công bố mỹ phẩm mặt nạ ngủ dưỡng môi gồm những gì?

Theo Thông tư 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm có nêu các loại hồ sơ, giấy tờ cần cung cấp khi thực hiện công bố mỹ phẩm mặt nạ ngủ dưỡng môi như sau:

– Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất).

Đối với sản phẩm nhập khẩu thì Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Giấy uỷ quyền phải đáp ứng các yêu cầu quy định của pháp luật.

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu được quy định như sau:

a) Trường hợp miễn CFS bao gồm:

– Sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất tại nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương mà việc tham gia Hiệp định này đã được cơ quan có thẩm quyền của nước đó phê chuẩn và có hiệu lực (sau đây viết tắt là nước thành viên CPTPP);

– Sản phẩm mỹ phẩm được lưu hành và xuất khẩu từ nước thành viên CPTPP: Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải nộp tài liệu chứng minh sản phẩm được lưu hành tại nước thành viên CPTPP do cơ quan có thẩm quyền nước thành viên CPTPP cấp (giấy phép lưu hành sản phẩm mỹ phẩm hoặc phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận hoặc văn bản pháp lý khác có chứng nhận sản phẩm được lưu hành tại nước thành viên CPTPP) được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp giấy tờ pháp lý thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết tắt là Việt Nam) là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại giữa Việt Nam và quốc gia cấp;

+ Được cơ quan ngoại giao nước ngoài hoặc cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm có thẩm quyền hoặc cơ quan cấp giấy tờ pháp lý của nước thành viên CPTPP gửi văn bản hoặc thư điện tử đến Cục Quản lý Dược xác nhận giấy tờ pháp lý;

+ Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường gửi kết quả tự tra cứu giấy tờ pháp lý từ trang thông tin điện tử (website tiếng Anh) của cơ quan cấp giấy tờ pháp lý của nước thành viên CPTPP có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp kèm theo văn bản cung cấp thông tin về đường dẫn tra cứu đến Cục Quản lý Dược. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, tính chính xác của các giấy tờ, thông tin này và kết quả tự tra cứu của doanh nghiệp;

– Sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm tại nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN): Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải nộp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận tại nước thuộc ASEAN được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại giữa Việt Nam và quốc gia cấp;

+ Được cơ quan ngoại giao nước ngoài hoặc cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm có thẩm quyền hoặc cơ quan cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của nước thành viên ASEAN gửi văn bản hoặc thư điện tử đến Cục Quản lý Dược xác nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

+ Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường gửi kết quả tự tra cứu Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm từ website tiếng Anh của cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước thành viên ASEAN cấp số Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp kèm theo văn bản cung cấp thông tin về đường dẫn tra cứu đến Cục Quản lý Dược. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, tính chính xác của các giấy tờ, thông tin này và kết quả tự tra cứu của doanh nghiệp;

b) Ngoài các trường hợp miễn CFS quy định tại điểm a khoản này, hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu phải có CFS đáp ứng các yêu cầu sau đây:

– CFS do cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu mỹ phẩm vào Việt Nam cấp còn thời hạn hiệu lực (bản chính hoặc bản sao chứng thực). Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp;

– CFS phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp CFS đáp ứng một trong các quy định sau đây:

+ Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại giữa Việt Nam và quốc gia cấp;

+ Có văn bản hoặc thư điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp CFS hoặc cơ quan ngoại giao nước ngoài gửi đến Cục Quản lý Dược có nội dung xác nhận thông tin của CFS;

– CFS phải có tối thiểu các thông tin quy định tại Điều 36 Luật quản lý ngoại thương và khoản 3 Điều 10 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương (sau đây gọi tắt là Nghị định số 69/2018/NĐ-CP).

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ công bố mỹ phẩm mặt nạ ngủ dưỡng môi của Luật Hoàng Phi?

Luật Hoàng Phi được biết đến là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp số một Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ giấy phép công bố mỹ phẩm; dich vụ xin giấy phép quảng cáo; dịch vụ thành lập doanh nghiệp; dịch vụ đăng ký nhãn hiệu… Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên, luật sư giàu kinh nghiệm chuyên môn cao, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng công việc phát sinh, đưa ra các phương án dự phòng, khắc phục các rủi ro pháp lý.

Luật Hoàng Phi vinh dự có chức năng đại diện, theo đó chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đại diện, theo dõi, nhận kết quả.

– Luật Hoàng Phi có kinh nghiệm trong việc tiếp xúc cơ quan nhà nước, xử lý hồ sơ.

– Luật Hoàng Phi hỗ trợ dịch vụ với tâm thế tận tậm, tận tình, luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

– Ngoài ra, Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ với chi phí ưu đãi, ổn định, không phát sinh phụ phí.

Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ công bố mỹ phẩm mặt nạ ngủ dưỡng môi. Chúng tôi tư vấn cho khách hàng các nội dung về mặt nạ ngủ dưỡng môi, chế định pháp lý về công bố mỹ phẩm và hồ sơ công bố mỹ phẩm. Khách hàng có vấn đề gì thắc mắc khi tham khảo các nội dung có thể liên hệ trực tiếp với Luật Hoàng Phi theo hotline: 0981.378.999 hoặc 0961.981.886.

Tìm hiểu thêm:

Đăng ký mã vạch

Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử

Đăng ký khuyến mại

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

công bố mỹ phẩm tại Đồng Nai

Công Bố Mỹ Phẩm Tại Hà Tĩnh Năm 2024

Trong quá trình hơn 10 năm hoạt động, Luật Hoàng Phi đã thực hiện công bố mỹ phẩm thành công cho hàng ngàn doanh nghiệp, đặc biệt là công bố mỹ phẩm tại Hà Tĩnh và rút ra cho mình được nhiều bài học, kinh nghiệm quý giá để hôm nay, chúng tôi thực hiện dịch vụ này một cách thành thạo và bài bản hơn....

Hiệu Lực Phiếu Công Bố Mỹ Phẩm Là Bao Lâu?

Công bố mỹ phẩm là thủ tục bắt buộc phải thực hiện trước khi đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông trên thị trường. Kết quả của quá trình công bố mỹ phẩm chính là số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

Công bố mỹ phẩm tiếng anh là gì?

Công bố mỹ phẩm là việc mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu mỹ phẩm tiến hành các thủ tục tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm...

Thủ Tục Công Bố Mỹ Phẩm Tại Gia Lai Như Thế Nào?

Tại Gia Lai, tùy thuộc vào sản phẩm cần công bố của doanh nghiệp là sản xuất trong nước hay nhập khẩu mà sẽ có quy trình khác nhau. Tuy nhiên về cơ bản thủ tục công bố mỹ phẩm tại Gia Lai phải trải qua các bước mà Luật Hoàng Phi giới thiệu trong bài viết...

cách lập phiếu công bố mỹ phẩm

Công Bố Mỹ Phẩm Dầu Dưỡng Tóc Gồm Những Bước Nào?

Để có một mái tóc mượt mà, óng ả chúng ta không chỉ dừng lại ở việc dùng dầu gội, dầu xả mà còn phải sử dụng thêm các sản phẩm dầu dưỡng tóc để cung cấp các dưỡng chất cần thiết, giúp mái tóc chắc khỏe và óng mượt hơn. Hơn nữa dầu dưỡng tóc tạo thêm mùi thơm cho mái tóc....

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi