Trang chủ » Dân sự » Hỏi đáp luật dân sự » Có thể thay thế nghĩa vụ cấp dưỡng bằng nghĩa vụ khác được hay không?

Có thể thay thế nghĩa vụ cấp dưỡng bằng nghĩa vụ khác được hay không?

(Cập nhật: 30/10/2018 | 11:44)

Tôi và vợ đã ly hôn, tôi phải cấp dưỡng cho con. Tuy nhiên, hiện nay tôi muốn thay thế nghĩa vụ cấp dưỡng bằng cách thực hiện một nghĩa vụ khác thì có được phép hay không?

 

Câu hỏi:

Xin chào Luật sư, tôi có một thắc mắc muốn được Luật sư tư vấn như sau. Tôi và vợ đã ly hôn, tôi có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con nhưng tôi thu nhập không ổn định để cấp dưỡng hàng tháng. Vậy tôi muốn thay thế việc thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng bằng việc xây nhà mà không lấy tiền công cho người vợ trước và con tôi được không?

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn Luật sư tư vấn dân sự của Luật Hoàng Phi xin được trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 377 Bộ luật Dân sự 2015 về Chấm dứt nghĩa vụ do được thay thế bằng nghĩa vụ khác:

1. Trường hợp các bên thỏa thuận thay thế nghĩa vụ ban đầu bằng nghĩa vụ khác thì nghĩa vụ ban đầu chấm dứt.

2. Nghĩa vụ cũng chấm dứt, nếu bên có quyền đã tiếp nhận tài sản hoặc công việc khác thay thế cho tài sản hoặc công việc đã thỏa thuận trước.

3. Trường hợp nghĩa vụ là nghĩa vụ cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các nghĩa vụ khác gắn liền với nhân thân không thể chuyển cho người khác được thì không được thay thế bằng nghĩa vụ khác.”

Có thể thay thế nghĩa vụ cấp dưỡng bằng nghĩa vụ khác được hay không?

Có thể thay thế nghĩa vụ cấp dưỡng bằng nghĩa vụ khác được hay không?

Căn cứ vào quy định trên có thể thấy để thuận tiện cho việc thực hiện nghĩa vụ cũng như đảm bảo quyền và lợi ích cho bên có quyền, các bên trong quan hệ nghĩa vụ đó hoàn toàn có thể thỏa thuận thay thế nghĩa vụ này bằng nghĩa vụ khác. Khi thỏa thuận đạt được sự thống nhất của hai bên, nghĩa vụ dân sự ban đầu sẽ đương nhiên chấm dứt, thay vào đó là nghĩa vụ dân sự mới. Sự thỏa thuận này luôn được pháp luật tôn trọng và đảm bảo thực hiện.

Khi đã có sự thay thế nghĩa vụ hình thành trên cơ sở thỏa thuận của các bên, nghĩa vụ được thay thế đó cũng sẽ chấm dứt trong trường hợp bên có quyền đã tiếp nhận tài sản hoặc công việc khác thay thế cho tài sản hoặc công việc đã thỏa thuận trước. Ví dụ, thay vì phải thực hiện nghĩa vụ chuyển giao một tài sản các bên thỏa thuận, bên có nghĩa vụ sẽ thực hiện một công việc cho bên có quyền. Như vậy, nghĩa vụ chuyển giao một tài sản sẽ chấm dứt, thay thế vào đó là nghĩa vụ phải thực hiện một công việc vì lợi ích của bên có quyền. Và nghĩa vụ này cũng chấm dứt trong trường hợp, bên có quyền đã tiếp nhận công việc khác do bên có nghĩa vụ thực hiện như các bên đã thỏa thuận.

Pháp luật quy định những nghĩa vụ dân sự gắn liền với nhân thân của cá nhân không thể chuyển giao cho người khác nên cũng không được thỏa thuận thay thế bằng nghĩa vụ khác. Điều này được hiểu là việc thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ gắn liền với lợi ích của bên có quyền là không chuyển giao cho người khác được, đồng thời không thể thay thế bởi một nghĩa vụ khác. Cụ thể, nghĩa vụ cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các nghĩa vụ khác gắn liền với nhân thân không thể chuyển cho người khác được thì không được thay thế bằng nghĩa vụ khác.

Như vậy, theo quy định trên thì nghĩa vụ cấp dưỡng là một loại nghĩa vụ gắn liền với nhân thân của con bạn, bạn không thể chuyển giao cho người khác. Đồng thời cũng không thể thỏa thuận với vợ về việc thay thế nghĩa vụ cấp dưỡng bằng việc thực hiện nghĩa vụ xây nhà không lấy tiền công.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.