• Thứ tư, 25/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 1076 Lượt xem

Chơi hụi là gì?

Họ, hụi, biêu, phường được pháp luật công nhận và có văn bản quy định cụ thể các vấn đề có liên quan. Vậy chơi hụi là gì?

Hiện nay, tại Việt Nam hình thức tổ chức họ, hụi, biêu, phường diễn ra ngày càng phổ biến trong nhân dân và thực tế số tiền tham gia cũng đang tăng lên, có những khi lên đến hàng tỷ đồng. Các hình thức này đã được pháp luật công nhận nhưng để tránh những trường hợp vi phạm pháp luật cũng như đảm bảo quyền và lợi ích thì mỗi cá nhân cần phải nắm rõ những quy định mới của pháp luật. Vậy chơi hụi là gì?

Khái niệm chơi hụi

Căn cứ Điều 471 Bộ luật Dân sự quy định về hụi như sau:

Điều 471. Họ, hụi, biêu, phường

1.Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.

2.Việc tổ chức họ nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3.Trường hợp việc tổ chức họ có lãi thì mức lãi suất phải tuân theo quy định của Bộ luật này.

4.Nghiêm cấm việc tổ chức họ dưới hình thức cho vay nặng lãi.”

– Dây hụi là một họ hình thành trên cơ sở thỏa thuận cụ thể của những người tham gia hụi về thời gian, phần hụi, thể thức góp hụi, lĩnh hụi, quyền, nghĩa vụ của chủ hụi (nếu có) và các thành viên.

– Chủ hụi là người tổ chức, quản lý dây họ, thu các phần hụi và giao các phần hụi đó cho thành viên được lĩnh họ trong mỗi kỳ mở hụi cho tới khi kết thúc dây hụi. Chủ họ có thể đồng thời là thành viên của dây hụi.

Các điều kiện làm thành viên chơi hụi

Để có thể chơi hụi, các cá nhân cần đảm bảo có đủ các điều kiện như sau:

Thứ nhất: Thành viên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật dân sự.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi nếu có tài sản riêng có thể là thành viên của dây họ, trường hợp sử dụng tài sản riêng là bất động sản, động sản phải đăng ký để tham gia dây họ thì phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Thứ hai: Điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây hụi.

Điều kiện làm chủ hụi

Chủ hụi là người tổ chức, quản lý dây hụi. Một người để trở thành chủ hụi cần phải đảm bảo các điều kiện:

– Chủ hụi là người từ đủ mười tám tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật dân sự.

– Trường hợp các thành viên tự tổ chức dây hụi thì chủ hụi là người được hơn một nửa tổng số thành viên bầu, trừ trường hợp các thành viên có thỏa thuận khác.

– Điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây hụi.

Thỏa thuận về đường dây hụi

Văn bản thỏa thuận về dây hụi cần có những nội dung chính sau:

–  Họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu; ngày, tháng, năm sinh; nơi cư trú của chủ hụi (nơi chủ hụi thường xuyên sinh sống hoặc nơi đang sinh sống nếu không xác định được nơi thường xuyên sinh sống);

– Số lượng thành viên, họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của từng thành viên;

– Phần hụi;

– Thời gian diễn ra dây họ, kỳ mở hụi;

– Thể thức góp hụi, lĩnh hụi.

Ngoài ra, có thể có thêm các nội dung như: lãi suất trong hụi có lãi, việc chuyển giao phần hụi, trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm ký quỹ hoặc biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác của chủ hụi.

Trên đây là nội dung bài viết chơi hụi là gì? Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đi nghĩa vụ quân sự ra quân được bao nhiêu tiền?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời cho câu hỏi: Đi nghĩa vụ quân sự ra quân được bao nhiêu...

Ký quỹ là gì? Ký cược là gì?

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa...

Có được thế chấp một phần quyền sử dụng đất không?

Do cần vốn để phát triển sản xuất kinh doanh nên gia đình tôi dự định thế chấp một phần đất ở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Như vậy có được...

Người bị bệnh tâm thần có hành vi trái pháp luật có được xem là vi phạm pháp luật không?

Năng lực trách nhiệm pháp lí hay còn gọi là năng lực hành vi dân sự nghĩa là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân...

Bù trừ nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Dân sự mới nhất

Tôi muốn hỏi rằng nghĩa trả tiền vay và nghĩa vụ trả tiền khi mua hàng có thể bù trừ cho nhau được hay...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi