Trang chủ » Tư vấn Sở hữu trí tuệ » Thủ Tục Đăng Ký Thương Hiệu Cá Nhân Như Thế Nào?

Thủ Tục Đăng Ký Thương Hiệu Cá Nhân Như Thế Nào?

Cơ chế bảo hộ logo, nhãn hiệu không bị giới hạn ở việc chủ sở hữu (chủ đơn đăng ký) là tổ chức hay cá nhân. Vì thế, mọi người có thể đăng ký thương hiệu cá nhân theo các hướng dẫn sau của Luật Hoàng Phi.

Đăng ký thương hiệu cá nhân là việc một cá nhân sẽ tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký thương hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ, sau khi nhận được đăng ký thương hiệu cá nhân nộp, Cục sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định đơn đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu cho cá nhân thay vì cấp cho pháp nhân như đại đa số chủ thể đăng ký.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân thì việc đăng ký thương hiệu độc quyền để được bảo hộ là cực kỳ quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình hoạt động lâu dài của cá nhân đó. Cụ thể: Xác lập quyền chủ sở hữu đối với thương hiệu cá nhân được công nhận và bảo hộ bởi các quy định của pháp luật; Ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác khi chưa được sự cho phép của chủ thể; Được phép chuyển nhượng, góp vốn như một loại tài sản thông thường; Được bảo hộ chặt chẽ nếu được ghi nhận với thời hạn 10 năm và có thể gia hạn không giới hạn số lần gia hạn

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, cá nhân (bao gồm là người có quốc tịch Việt Nam và người có quốc tịch nước ngoài) được quyền đăng ký logo, nhãn hiệu, thương hiệu cho sản phẩm/dịch vụ mà cá nhân cung cấp và muốn được độc quyền.

Thủ tục, quy trình, chi phí và quyền của việc đăng ký thương hiệu cá nhân hoàn toàn giống với việc đăng ký cho công ty. Điều khác biệt duy nhất ở đây là chủ sở hữu logo.

Quyền nộp đơn đăng ký thương hiệu cá nhân

Điều 87 của Luật Sở hữu trí tuệ có quy định về quyền nộp đơn đăng ký thương hiệu cá nhân như sau:

1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, logo dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

3. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó.

4. Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó.

5. Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

a) Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

b) Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

6. Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

7. Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Như vậy, quyền đăng ký thương hiệu cá nhân đã được Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định rất rõ như đã trình bày ở trên.

Hồ sơ đăng ký thương hiệu cá nhân như thế nào?

Hồ sơ đăng ký thương hiệu cá nhân cần phải có các bao gồm các tài liệu sau:

+ Tờ khai đăng ký thương hiệu cá nhân: Nội dung của tờ khai đăng ký logo độc quyền, nhãn hiệu (hay còn gọi là đơn đăng ký logo, nhãn hiệu) cần phải có các thông tin như:

– Mẫu nhãn hiệu

– Mô tả mẫu nhãn hiệu

– Thông tin chủ đơn đăng ký

– Thông tin tổ chức Đại diện sở hữu công nghiệp (nếu nộp thông qua đại diện)

– Thông tin về số lượng nhóm hàng hóa, dịch vụ đăng ký

– Thông tin về chi phí đăng ký…

Về thông tin chủ đơn đăng ký, chủ sở hữu cần cung cấp các thông tin về tên chủ đơn, địa chỉ chủ đơn:

(i) Đối với chủ đơn là công ty, tên và địa chỉ chủ đơn được liệt kê theo Giấy đăng ký kinh doanh được cập nhật gần đây nhất

(ii) Đối với chủ đơn là cá nhân, tên và địa chỉ chủ đơn theo Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu của chủ đơn còn thời hạn sử dụng.

+ Mẫu nhãn hiệu, logo, thương hiệu (5 mẫu – 2 mẫu nhãn đi kèm với 2 đơn đăng ký, 5 mẫu nhãn nộp cùng với hồ sơ đăng ký);

– Giấy ủy quyền cho việc đăng ký logo cá nhân (nếu nộp thông qua Đại diện sở hữu công nghiệp thì chủ sở hữu cần ủy quyền cho cơ quan đại diện đó để họ thay mặt mình tiến hành tất cả các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, bao gồm cả việc nhận hồ sơ, giấy tờ và trả lời công văn thẩm định từ Cục Sở hữu trí tuệ)

Như vậy, chủ đơn đăng ký độc quyền logo có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Chủ đơn nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan Sở hữu trí tuệ hoặc nộp thông qua đại diện để được tư vấn và hỗ trợ, tránh gặp vướng mắc trong quá trình đăng ký. 

Thủ tục đăng ký thương hiệu cá nhân như thế nào?

Thủ tục đăng ký thương hiệu cho cá nhân sẽ do Luật Hoàng Phi thực hiện và sẽ tiến hành qua các bước sau đây.

Bước 1:Tiến hành tra cứu thương hiệu cá nhân

Để đánh giá khả năng bảo hộ của logo, thương hiệu xem có trùng hoặc gây nhầm lẫn với logo thương hiệu của chủ đơn khác đã nộp trước đó hay chưa? Chúng ta cần tiến hành thủ tục tra cứu thương hiệu trước khi đăng ký.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ đăng ký thương hiệu cá nhân

Trong trường hợp kết quả tra cứu nhãn hiệu có khả năng đăng ký, khách hàng sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký (hồ sơ đăng ký đã được chúng tôi tư vấn chi tiết trong bài viết)

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu tại cơ quan đăng ký

Trường hợp được khách hàng ủy quyền, Luật Hoàng Phi sẽ thay mặt khách hàng nộp đơn đăng ký thương hiệu cá nhân sớm nhất để có ngày ưu tiên cho khách hàng;

Bước 4: Theo dõi đơn đăng ký thương hiệu

Đơn đăng ký thương hiệu cá nhân sẽ trải qua 03 giai đoạn thẩm định như sau:

+ Thẩm định hình thức đơn đăng ký thương hiệu cá nhân (1 – 2 tháng sau khi nộp đơn)

+ Đăng công báo công bố đơn đăng ký (1-2 tháng sau khi có công văn chấp nhận hình thức)

+ Xét nghiệm nội dung đơn đăng ký logo (20 tháng sau khi đăng công báo)

+ Nộp phí cấp giấy chứng nhận đăng ký logo, thương hiệu (1-2 tháng sau khi có thông báo nội dung)

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu cá nhân

Trường hợp đơn đáp ứng yêu cầu bảo hộ, chủ sở hữu sẽ được Cục SHTT cấp giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu cá nhân

Hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu cá nhân bao lâu?

Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu cá nhân sẽ có hiệu lực 10 năm tính từ ngày nộp đơn đăng ký. Trong vòng 6 tháng trước hoặc sau khi khi giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu cá nhân hết hạn, chủ sở hữu cần tiến hành thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ để tiếp tục được duy trì hiệu lực thêm 10 năm nữa.

Dịch vụ đăng ký thương hiệu cá nhân tại Luật Hoàng Phi

Trường hợp Quý Khách hàng muốn thông qua một tổ chức đại diện để thay mặt tiến hành tất cả các thủ tục đăng ký thương hiệu cá nhân nói trên, chỉ cần liên hệ với Chúng tôi – Với tư cách là đơn vị đại diện sở hữu Công nghiệp được ghi nhận bởi Cục Sở hữu trí tuệ, Chúng tôi sẽ thay mặt cho Quý khách hàng tiến hành toàn bộ công việc một cách chuyên nghiệp, tận tâm, tận tình nhất, thông tin liên hệ:

Bên cạnh đó với vai trò là tổ chức đại diện tư vấn đăng ký thương hiệu, logo cho khách hàng là cá nhân hoặc pháp nhân tại Việt Nam, Luật Hoàng Phi sẽ thực hiện các công việc sau đây khi tiến hành thủ tục đăng ký logo cá nhân:

– Tư vấn về các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thương hiệu cá nhân;

– Tư vấn các tài liệu, thông tin cần thiết cá nhân cần chuẩn bị để tiến hành đăng ký;

– Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục tra cứu khả năng đăng ký và nộp đơn đăng ký thương hiệu

– Trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký, theo dõi việc xem xét hồ sơ, kịp thời bổ sung và sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên xem xét hồ sơ (nếu có)

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu từ cơ quan chức năng và chuyển giao cho khách hàng tham khảo và lưu gi

– Theo dõi hành vi xâm phạm quyền của logo, thương hiệu đã đăng ký và tiến hành xử hành vi xâm phạm quyền của logo thương hiệu cá nhân của bên xâm phạm.

Nếu vẫn còn những thông tin chưa hiểu rõ, bạn có thể liên hệ đến tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của Luật Hoàng Phi theo số 1900 6557. Các chuyên viên có trình độ nghiệp vụ cao, giàu kinh nghiệp sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích.

Hoặc bạn cũng có thể liên hệ theo các thông tin sau 

– Hotline: 0961.589.688 – 0981.378.999

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Tham khảo dịch vụ: Đăng ký bản quyền

Tác giả

Nguyễn Văn Phi

Ông Nguyễn Văn Phi có 12 năm kinh nghiệm tư vấn , hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; Luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; Sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng. Trước khi thành lập ra Luật Hoàng Phi, Ông Phi đã từng làm việc tại Investconsult, Phụ trách pháp chế tại ngân hàng PG bank.

Xem thêm thông tin của tác giả

HÃY GỌI LUẬT HOÀNG PHI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

XEM THÊM

Đăng Ký Thương Hiệu Sản Phẩm Năm 2020 Như Thế Nào?

Đăng ký độc quyền thương hiệu hết bao nhiêu tiền? Thủ tục đăng ký thương hiệu có khó không? Để trả lời câu

Đăng Ký Thương Hiệu Độc Quyền Như Thế Nào?

Công ty Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn và hướng dẫn khách hàng đăng ký ký thương hiệu độc quyền cũng như cách phân nhóm

Đăng Ký Thương Hiệu Ở Đâu Tại Việt Nam?

Đăng ký logo độc quyền sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu. Do đó, chủ sở hữu cần ý thực việc đăng ký

Chi Phí Đăng Ký Thương Hiệu Bao Nhiêu Tiền?

Đăng ký thương hiệu hết bao nhiêu tiền là câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc trước khi quyết định xem xét

Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Là Gì?

Đăng ký bảo hộ thương hiệu là gì và tại sao chúng ta cần đăng ký bảo hộ thương hiệu? Đó là một trong rất nhiều

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đăng Ký Thương Hiệu Cá Nhân Trước Khi Quá Muộn

Đăng ký thương hiệu cá nhân hay cho tổ chức nhìn chung đều giống nhau về hồ sơ, thời gian, thủ tục và trình tự

Thương hiệu cá nhân là gì? Đăng ký thương hiệu cá nhân năm 2020?

Việc đăng ký bảo hộ cho thương hiệu cá nhân vô cùng cần thiết trong quá trình phát triển của thương hiệu riêng của

Đăng Ký Logo Công Ty Mới Nhất 2020 Có Gì Khác?

Luật Hoàng Phi tư vấn và hướng dẫn đăng ký logo công ty hoàn toàn miễn phí, quy trình thủ tục nhanh gọn, dễ thực

Đăng Ký Thương Hiệu Sản Phẩm Năm 2020 Như Thế Nào?

Đăng ký độc quyền thương hiệu hết bao nhiêu tiền? Thủ tục đăng ký thương hiệu có khó không? Để trả lời câu

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Không chỉ nhìn chúng tôi làm - Hãy nghe khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 10.000+ khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Bà Quỳnh Trang
Phụ Trách Kinh Doanh
Công Ty Vận Tải & Du Lịch Sơn Tùng

"Đội ngũ chuyên viên tư vấn rất nhiệt tình và có chuyên môn cao. Mọi vấn đề được các luật sư của Luật Hoàng Phi giải đáp cặn kẽ. Cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Anh Nguyễn Đăng Quyết
Kinh Doanh
Công ty FPT Telecom

"Cảm ơn Luật Hoàng Phi vì dự án đã hoàn thành rất tốt đẹp! Chúc Công ty thành công rực rỡ. Mong sau này sẽ có cơ hội hợp tác và giới thiệu bạn bè. Một lần nữa xin cám ơn!"

Anh Nam
Chủ Tịch
Công ty Bất Động Sản Hùng Vương

"Chúng tôi rất hài lòng trong quá trình hợp tác với Luật Hoàng Phi. Tôi ấn tượng bởi sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của bộ phận thành lập doanh nghiệp với sở hữu trí tuệ. Xin cảm ơn."

Anh Công
Giám đốc
Công ty Nhadat24h.net

"Tôi cảm thấy hài lòng về cách giao tiếp, chăm sóc khách hàng rất thân thiện, các bạn chuyên viên trao đổi công việc rất nhanh. Có dự án tiếp theo tôi sẽ hợp tác cùng Luật Hoàng Phi."

Anh Hài
Trưởng Phòng Voice
FPT Telecom

"Luật Hoàng Phixử lý hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và các ngành nghề liên quan rất nhanh chóng, hiệu quả. Chúng tôi vô cùng cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và giới thiệu đối tác, khách hàng của mình!”"

Anh Hòe
Giám đốc
Thẩm Mỹ Viện EVA XINH

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phicó đội ngũ nhân sự đầy sức trẻ với sự tận tâm, nhiệt huyết trong công việc. Đội ngũ của các bạn luôn không quản ngại khó khăn, làm việc rất trách nhiệm phục vụ cho các dự án tư vấn mà chúng tôi ký kết với các bạn. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có cơ hội trao đổi và hợp tác với các bạn"

Chị Nga
Giám đốc
Công ty Takichi

"Luật Hoàng Phi có đội ngũ chuyên viên năng động và đầy nhiệt huyết. Luật Hoàng Phi đã giúp chúng tôi đạt được các giấy phép kinh doanh cần thiết trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trên khắp cả nước"

Anh Tùng
Giám đốc
Công ty Truyền Thông Sen Media

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phi thực sự là người bạn đồng hành trên chặng đường pháp lý và quản trị cho các doanh nghiệp SMEs. Các dịch vụ tư vấn của Hãng tư vấn rất chất lượng, hiệu quả và đạt được mục đích của khách hàng"

Anh Huy
Giám đốc
Công ty Fisco

"Công ty Luật Hoàng Phi của các bạn làm việc rất chuyên nghiệp, phối hợp tốt giữa khâu tư vấn và thực thi giải pháp. Tôi đánh giá cao cho nỗ lực thực hiện công việc đạt kết quả sớm hơn kỳ vọng của chúng tôi!"

Ông Đoàn Thanh Tân
Giám đốc
Công ty xuất nhập khẩu Kiên Cường

"Tôi cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Các bạn làm tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn. Chúc các bạn luôn phục vụ khách hàng thật tốt!"

Bà Lan Anh
Trưởng phòng Marketing
Công ty Beyondblue

"Xin cảm ơn Luật Hoàng Phi rất nhiều. Chúng tôi hài lòng về thiết kế cũng như tôn trọng thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên Quý Công ty. Chúc công ty ngày càng phát triển và hy vọng có cơ hội tiếp tục được hợp tác cùng các bạn"

Chị Thúy Diễm
CEO
Công ty tổ chức sự kiện sắc màu

"Cảm ơn Luật Hoàng phi đã hoàn thành việc đăng ký sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Tôi đánh giá 5* cho những nỗ lực và cố gắng cũng như tay nghề tuyệt vời của các bạn"

Anh Tiến Quang
CEO
Tập Đoàn Nexus

"Chúng tôi khá hài lòng dịch vụ thành lập Doanh nghiệp của các bạn. Đội ngũ tư vấn đã làm việc rất chuyên nghiệp. Các bạn đã thấu hiểu nguyện vọng của khách hàng."