• Thứ ba, 02/07/2024 |
  • Bảo hộ nhãn hiệu/thương hiệu |
  • 9962 Lượt xem

Hướng Dẫn Đăng Ký Thương Hiệu Cho Cá Nhân

Đăng ký thương hiệu cá nhân là việc một cá nhân sẽ tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký thương hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ, sau khi nhận được đăng ký thương hiệu cá nhân nộp, Cục sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định đơn đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu cho cá nhân thay vì cấp cho pháp nhân như đại đa số chủ thể đăng ký.

Cá nhân có quyền đăng ký thương hiệu không?

Điều 87 của Luật Sở hữu trí tuệ có quy định về quyền nộp đơn đăng ký thương hiệu như sau:

1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, logo dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký thương hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

3. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó.

4. Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó.

5. Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

a) Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

b) Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

6. Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

7. Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Như vậy:  Cá nhân hoàn toàn có quyền nộp đơn đăng ký thương hiệu đã được Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định rất rõ như đã trình bày ở trên.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký thương hiệu (nhãn hiệu) cho cá nhân/doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký thương hiệu cá nhân gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký thương hiệu cá nhân cần phải có các bao gồm các tài liệu sau:

+ Tờ khai đăng ký thương hiệu cá nhân: Nội dung của tờ khai cần phải có các thông tin như:

– Mẫu thương hiệu

– Mô tả mẫu nhãn hiệu

– Thông tin chủ đơn đăng ký

– Thông tin tổ chức Đại diện sở hữu công nghiệp (nếu nộp thông qua đại diện)

– Thông tin về số lượng nhóm hàng hóa, dịch vụ đăng ký

– Thông tin về chi phí đăng ký…

Về thông tin chủ đơn đăng ký, chủ sở hữu cần cung cấp các thông tin về tên chủ đơn, địa chỉ chủ đơn:

(i) Đối với chủ đơn là công ty, tên và địa chỉ chủ đơn được liệt kê theo Giấy đăng ký kinh doanh được cập nhật gần đây nhất

(ii) Đối với chủ đơn là cá nhân, tên và địa chỉ chủ đơn theo Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu của chủ đơn còn thời hạn sử dụng.

+ Mẫu thương hiệu đăng ký: (5 mẫu – 2 mẫu nhãn đi kèm với 2 đơn đăng ký, 5 mẫu nhãn nộp cùng với hồ sơ đăng ký);

– Giấy ủy quyền cho việc đăng ký thương hiệu: Trường hợp nộp đơn đăng ký thông qua Đại diện sở hữu công nghiệp, chủ sở hữu cần ủy quyền cho cơ quan đại diện đó để họ thay mặt mình tiến hành tất cả các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, bao gồm cả việc nhận hồ sơ, giấy tờ và trả lời công văn thẩm định từ Cục Sở hữu trí tuệ.

– Chứng từ lệ phí nộp đơn đăng ký thương hiệu;

– Tài liệu khác liên quan đến đơn (tùy từng trường hợp cụ thể);

Hồ sơ đăng ký có thể nộp bằng các hình thức sau đây:

– Nộp trực tiếp tại 03 cơ quan trên;

– Nộp đơn đăng ký qua đường bưu điện;

– Ủy quyền cho Công ty có chức năng đại diện SHTT nộp đơn đăng ký;

– Nộp đơn đăng ký thương hiệu online (trực tuyến). Tuy nhiên, hình thức này hiện đang bị lỗi kỹ thuật và tạm ngừng 1 thời gia qua.

Hình thức nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu cá nhân như thế nào?

Theo quy định tại Điều 89 Luật sở hữu trí tuệ quy định về cách thức nộp đơn đăng ký thương hiệu như sau:

– Tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (thương hiệu) trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

– Cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (thương hiệu) thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

Chi phí Đăng ký thương hiệu cá nhân

Chi phí đăng ký thương hiệu cá nhân được chia thành 02 trường hợp sau đây:

– Chi phí đăng ký trong trường hợp cá nhân tự nộp đơn đăng ký thương hiệu;

Trong trường hợp này, chi phí đăng ký thương hiệu sẽ theo bảng phí dưới đây:

– Lệ phí nộp đơn đăng ký: 150.000VNĐ

– Phí công bố đơn đăng ký trên công báo điện tử: 120.000VNĐ

– Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung đơn đăng ký: 180.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

– Phí thẩm định nội dung đơn đăng ký thương hiệu: 550.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

– Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu: 360.000 VND/01 nhóm sản phẩm/dịch vụ

Tổng phí nhà nước cần nộp khi đăng ký bản quyền thương hiệu cho cá nhân tại Cục Sở hữu trí tuệ là: 1.360.000 VND

– Chi phí đăng ký trong trường hợp cá nhân ủy quyền cho Luật Hoàng Phi đăng ký;

STTNỘI DUNG CÔNG VIỆCPHÍ NHÀ NƯỚC

(VND)

PHÍ DỊCH VỤ

(VND)

1Tra cứu sơ bộ khả năng đăng ký thương hiệu (Luật Hoàng Phi tra cứu với kết quả chính xác 60%)Miễn phí
2Tra cứu chuyên sâu khả năng đăng ký bản quyền thương hiệu (gửi vào Cục SHTT tra cứu với kết quả chính xác trên 90%)540.000300.000
3Nộp đơn đăng ký bản quyền thương hiệu cho 01 nhóm1.000.0001.300.000
4Cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu360.000Miễn phí
Tổng phí:

                       3.500.000 (VND)

 

Dịch vụ đăng ký thương hiệu cá nhân tại Công ty Luật Hoàng Phi

Trường hợp Quý Khách hàng muốn thông qua một tổ chức đại diện để thay mặt tiến hành tất cả các thủ tục đăng ký thương hiệu cá nhân nói trên, chỉ cần liên hệ với Luật Hoàng Phi.

Với tư cách là tổ chức đại diện sở hữu Công nghiệp được ghi nhận bởi Cục Sở hữu trí tuệ với mã đại diện 192, Luật Hoàng Phi sẽ thay mặt cho Quý khách hàng tiến hành toàn bộ công việc một cách chuyên nghiệp, tận tâm, tận tình nhất, thông tin liên hệ:

Công ty Luật Hoàng Phi sẽ thực hiện các công việc sau đây khi tiến hành thủ tục đăng ký thương hiệu cá nhân:

– Tư vấn về các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thương hiệu cá nhân;

– Tư vấn các tài liệu, thông tin cần thiết cá nhân cần chuẩn bị để tiến hành đăng ký;

– Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục tra cứu khả năng đăng ký và nộp đơn đăng ký thương hiệu

– Trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký, theo dõi việc xem xét hồ sơ, kịp thời bổ sung và sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên xem xét hồ sơ (nếu có)

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu từ cơ quan chức năng và chuyển giao cho khách hàng tham khảo và lưu gi

– Theo dõi hành vi xâm phạm quyền của logo, thương hiệu đã đăng ký và tiến hành xử hành vi xâm phạm quyền của logo thương hiệu cá nhân của bên xâm phạm.

Hỏi đáp nhanh Thủ tục đăng ký thương hiệu cá nhân

Hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu cá nhân bao lâu?

Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu cá nhân sẽ có hiệu lực 10 năm tính từ ngày nộp đơn đăng ký. Trong vòng 6 tháng trước hoặc sau khi khi giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu cá nhân hết hạn, chủ sở hữu cần tiến hành thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ để tiếp tục được duy trì hiệu lực thêm 10 năm nữa.

Cá nhân dưới 18 tuổi có quyền đăng ký thương hiệu không?

Theo quy định tại Điều 21 Bộ Luật Dân sự 2015 và các điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ và có thể hiểu như sau:

– Theo Bộ luật dân sự có quy định về các giao dịch dân sự liên quan đến các tài sản cần đăng ký của người dưới 18 tuổi, theo đó với những cá nhân chủ đủ 18 tuổi sẽ không được tự mình thực hiện các giao dịch mà phải do người đại diện theo pháp luật xác lập và thực hiện.

– Theo Luật sở hữu trí tuệ về quyền nộp đơn đăng ký thương hiệu có quy định: Cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu đối với hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp hoặc sản phẩm do mình đưa ra thị trường do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phải đối việc đăng ký đó

Tư những quy định trên có thể kết luận rằng cá nhân khi chưa đủ 18 tuổi thì không được đứng tên chủ sở hữu văn bằng bảo hộ mà phải thông qua người đại diện theo pháp luật của cá nhân đó theo điều 136 BLDS 2015 quy định.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu tã giấy trẻ em

Đăng ký thương hiệu tã giấy trẻ em được thực hiện qua Công ty Luật Hoàng Phi sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền...

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu xong có được sử dụng luôn không?

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày nộp đơn. Vậy Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu xong có được sử dụng luôn...

Thủ tục đăng ký thương hiệu cho kẹo lạc như thế nào?

Kẹo lạc là một loại kẹo truyền thống tại Việt Nam được nhiều người dân và du khách quốc tế yêu thích. Đăng ký thương hiệu cho kẹo lạc như thế...

Thủ tục Đăng ký thương hiệu khẩu trang y tế năm 2024

Cá nhân, tổ chức tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho khẩu trang y tế mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho khẩu trang y tế và không phản đối việc đăng ký...

Thủ tục Đăng ký bảo hộ thương hiệu cho bếp dùng điện mới nhất

Hiện nay nhiều cá nhân, doanh nghiệp đăng ký bảo hộ thương hiệu cho các sản phẩm của mình xuất phát từ việc sẽ nhận được sự bảo vệ từ pháp luật, nâng cao được khả năng cạnh...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi