Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật hành chính 4 nhiệm vụ của Đảng viên gồm những gì?
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 10302 Lượt xem

4 nhiệm vụ của Đảng viên gồm những gì?

Mỗi Đảng viên cần nắm được, ý thức được những nhiệm vụ của mình giúp cho Đảng Cộng sản ngày càng vững mạnh hơn, nhận được sự tin tưởng, yêu quý từ nhân dân, vì lợi ích nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Đảng viên là một trong những cái tên mà phải dành rất nhiều sự cô gắng, phấn đấu của bản thân mới có thể đạt được. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: 4 nhiệm vụ của Đảng viên gồm những gì?

Đảng viên là gì?

Đảng viên hay gọi một cách đầy đủ là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Vậy 4 nhiệm vụ của Đảng viên gồm những gì? mời Quý vị tiếp tục theo dõi nội dung dưới đây của bài viết:

4 nhiệm vụ của Đảng viên

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 – Điều lệ Đảng, Bốn nhiệm vụ của Đảng viên bao gồm:

– Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

– Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

– Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đang; phục tùng kỳ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định.

Bên cạnh 4 nhiệm vụ của Đảng viên đã trình bày ở trên, trong thời kỳ hiện nay Đảng viên cũng có thêm một số nhiệm vụ sau đây:

– Đảng viên phải luôn linh hoạt, nhạy bén với những điều kiện mới, những thách thức mới đặt ra.

– Mỗi Đảng viên cần nắm được, ý thức được những nhiệm vụ của mình giúp cho Đảng Cộng sản ngày càng vững mạnh hơn, nhận được sự tin tưởng, yêu quý từ nhân dân, vì lợi ích nhân dân và sự phát triển của đất nước.

– Trau dồi kiến thức, tăng cường rèn luyện nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị, vốn sống, trình độ văn hóa với nguồn tri thức mới.

– Quyết liệt đấu tranh với những tư tưởng sai trái, thù địch làm lung lay nền tảng tư tưởng, vai trò của Đảng trong nhân dân.

– Luôn là người mẫu mực, tiên phong đấu tranh chống lại những điều điều xấu, những thành phần biến chất, suy đồ đạo đức, chia sẻ, chia bè, kéo phái …

– Cẩn trọng trong mọi hoạt động, đặc biệt là những thông tin truyền tải trên truyền thông, mạng xã hội.

Liên hệ nhiệm vụ của Đảng viên

– Không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên cộng sản:

+ Có tinh thần yêu nước, tự lực tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có ý chí vươn lên để đưa đất nước thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu. Đoàn kết với nhân dân Thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

+ Xây dựng lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, liêm chính, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng. Có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái chung.

+ Có ý thức tập thể, đoàn kết và phấn đấu vì lợi ích chung của toàn xã hội.

+ Kiên quyết tranh đấu chống tư tưởng cơ hội, xét lại và bảo thủ, giáo điều, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin là vấn đề có tính nguyên tắc đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Không ngừng học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thảm mỹ và thế lực để đóng góp vào công cuộc xây dựng Tổ quốc.

+ Lao động chăm chỉ, xem lao động là vinh quang với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, trình độ, sáng tạo, năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và toàn xã hội.

– Không ngừng phấn đấu tu dưỡng để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Cần giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình.

+ Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng là yêu cầu rất cần thiết đối với người Đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền.

+ Quan hệ quần chúng: Người Đảng viên phải có quan hệ mật thiết với quần chúng.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách: Phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Những chuẩn mực đạo đức mà người Đảng viên cần có là lòng yêu nước sâu sắc, tôn trọng và hết lòng phục tùng nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ quyền xã hội, ủng hộ xu thế đổi mới, thống nhất giữa lời nói và việc làm.

Như vậy, 4 nhiệm vụ của Đảng viên gồm những gì? đã được chúng tôi trả lời chi tiết trong  bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nêu ra rất nhiều vấn đề cũng như liên hệ về nhiệm vụ của Đảng viên đối với tình hình hiện nay.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mức phạt vi phạm hành chính hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp...

Có được mở tiệm chơi game ở gần trường học không?

Tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công...

Quán net có được hoạt động xuyên đêm?

Quán net sẽ không được hoạt động xuyên đêm mà thời gian mở cửa chính xác đó là vào 8 giờ sáng và thời gian đóng cửa muộn nhất là 22 giờ...

Đánh đập, hành hạ vật nuôi bị xử lý thế nào?

Điều 29 Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về hoạt động chăn nuôi, đối xử nhân đạo với vật nuôi, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn trong đó có quy định về xử phạt vi phạm đối với hành vi đánh đập, hành hạ vật...

Giấy khai sinh không có tên cha có ảnh hưởng gì không?

Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi