Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật hành chính Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 11728 Lượt xem

Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thanh niên là những người có độ tuổi từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi, là độ tuổi đang trong quá trình sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, là những người đầy năng động, sáng tạo và nhiệt huyết.

Thanh niên được xác định là một lực lượng có đóng góp to lớn, chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, là nhân tố quan trọng quyết định đến tương lai, vận mệnh dân tộc. Vậy Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là như thế nào?

Để tìm hiểu chi tiết kính mời quý bạn đọc cùng chúng tôi theo dõi qua bài viết Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước dưới đây.

Tìm hiểu khái quát về khái niệm thanh niên

Tại Việt Nam, Luật Thanh niên được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp lần thứ 8 ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006. Đến ngày 16/6/2020, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Thanh niên năm 2020 thay thế Luật Thanh niên năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Điều 1 Luật Thanh niên 2020 có quy định về độ tuổi thanh niên như sau: “ Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.”

Có thể hiểu, Thanh niên là những người có độ tuổi từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi, là độ tuổi đang trong quá trình sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, là những người đầy năng động, sáng tạo và nhiệt huyết.

Thanh niên có quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Điều 5 Luật Thanh niên 2020 quy định các nguyên tắc nhằm bảo đảm sự bình đẳng của thanh niên về quyền, nghĩa vụ như: Quyền, nghĩa vụ của thanh niên được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện; không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp; trách nhiệm của nhà nước, tổ chức, gia đình trong việc tạo điều kiện để thanh niên thực hiện quyền, nghĩa vụ; bảo đảm sự tham gia của thanh niên, tôn trọng thanh niên, lắng nghe thanh niên trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách pháp luật đối với thanh niên; hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động hướng về Tổ quốc và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã luôn xác định và đề cao vai trò to lớn của thanh niên. Đặc biệt, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vai trò của thanh niên càng được khẳng định và là nhân tố quan trọng quyết định đến sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) về công tác thanh niên trong thời kỳ mới khẳng định: “ Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”.

Nghị quyết số 25/NQ-TW ngày 25/7/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã xác định “thanh niên là rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Thanh niên là lực lượng năng động, sáng tạo, có tri thức có hoài bão có ước mơ, ý chí và nghị lực… thanh niên Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn thể hiện rõ vai trò xung kích sáng tạo của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thanh niên Việt Nam là nguồn nhân lực trẻ có vị trí và vai trò quan trọng, chiếm hơn 50% lực lượng lao động của đất nước.Trong mọi hoàn cảnh họ vẫn tỏ rõ tinh thần quả cảm lòng nhiệt tình cách mạng, chí tiến thủ và bản lĩnh ngoan cường, lao động sáng tạo với ý thức và trách nhiệm cao.

Thanh niên Việt Nam đã phát huy cao nhất truyền thống hiếu học, chuyên cần và sáng tạo nỗ lực thi đua phấn đấu học tập và rèn luyện, biết nắm bắt và tận dụng mọi thời cơ thâu tóm tri thức đẩy lùi nguy cơ tạo lên sức mạnh tổng hợp chủ động hội nhập với xu thế phát triển của nền văn minh nhân loại.

Thanh niên là lớp người trẻ luôn trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, quyết tâm đưa đất nước ta vượt lên, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và từng bước xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sự quan tâm, chăm lo, cùng những kỳ vọng và chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với thanh niên đã đem lại cho thanh niên rất nhiều cơ hội, điều kiện.

Ngoài ra, thanh niên Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều những thách thức lớn như: Tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, những hiện tượng tiêu cực trong xã hội tác động mạnh mẽ vào giới trẻ, ảnh hưởng lớn đến giá trị đạo đức và lối sống của thanh niên; các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, làm chuyển hóa chế độ XHCN ở nước ta mà đối tượng chúng nhắm tới là thanh niên nhằm ra sức lôi kéo, tha hóa, kích động thanh niên tham gia các hoạt động gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị đất nước…

Đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, thanh niên cần nhận thức rõ đây vừa là vinh dự to lớn vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề của mình đối với đất nước.

Vì vậy, mỗi thanh niên cần phải phát huy tinh thần tự học, tự phấn đấu rèn luyện, có đủ bản lĩnh, ý chí, trình độ để phát huy thuận lợi, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tích cực tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tham gia vào nền kinh tế tri thức và quá trình hội nhập quốc tế, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trên đây, chúng tôi mang tới cho Quý khách hàng những thông tin cần thiết liên quan tới Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để biết thêm thông tin chi tiết Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn trực tuyến để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mức phạt vi phạm hành chính hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp...

Có được mở tiệm chơi game ở gần trường học không?

Tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công...

Quán net có được hoạt động xuyên đêm?

Quán net sẽ không được hoạt động xuyên đêm mà thời gian mở cửa chính xác đó là vào 8 giờ sáng và thời gian đóng cửa muộn nhất là 22 giờ...

Đánh đập, hành hạ vật nuôi bị xử lý thế nào?

Điều 29 Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về hoạt động chăn nuôi, đối xử nhân đạo với vật nuôi, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn trong đó có quy định về xử phạt vi phạm đối với hành vi đánh đập, hành hạ vật...

Giấy khai sinh không có tên cha có ảnh hưởng gì không?

Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi