Luân chuyển là gì?

Luân chuyển là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ.

Luân chuyển là một động từ thể hiện trạng thái chuyển dịch vị trí của sự vật, hiện tượng hay con người. Chẳng hạn, chúng ta hay sử dụng động từ luân chuyển để nói về sự chuyển dịch của hàng hóa, hay luân chuyển nhân sự để nói về hoạt động quản lý công tác giữa cơ quan, tổ chức đối với với một cá nhân cụ thể.

Vậy dưới góc độ pháp lý luân chuyên là gì? Bài viết dưới đây sẽ có những phân tích chuyên biệt, cụ thể về vấn đề luân chuyển nhân sự, đặc biệt là luân chuyển nhân sự trong hoạt động quản lý nhà nước.

Luân chuyển là gì?

Luân chuyển là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ theo quy định tại khoản 11 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).

Từ quy định trên có thể thấy, luân chuyển trong quản lý hành chính nhà nước có những đặc trưng sau:

Thứ nhất: Hoạt động luân chuyển trong quản lý hành chính nhà nước chỉ áp dụng đối với cá nhân giữ chức vụ là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý

Đây là hình thức đào tạo, bồi dưỡng đặc biệt đối với cán bộ, công chức –  đào tạo, bồi dưỡng thông qua hoạt động thực tế.

Thứ hai: Việc luân chuyển cán bộ và công chức lãnh đạo, quản lý không chỉ giới hạn ở các ngành, các cấp, các lĩnh vực trong bộ máy nhà nước. Cán bộ và công chức lãnh đạo được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội căn cứ vào quy hoạch cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý.

Ngoài việc giải thích luân chuyển là gì? chúng tôi xin làm rõ một số những khái niệm có liên quan như biệt phái, điều chuyển để Quý độc giả có thêm thông tin hữu ích trong những phần tiếp theo của bài viết.

Biệt phái là gì?

Theo quy định tại khoản 12 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), biệt phái được định nghĩa như sau:

“ Biệt phái là việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ”.

Từ quy định trên có thể thấy, biệt phái trong quản lý hành chính nhà nước có những đặc trưng sau:

Thứ nhất: Hoạt động biệt phái trong quản lý hành chính nhà nước chỉ áp dụng với cá nhân giữ chức vụ công chức.

Thứ hai: Công chức được biệt phái chịu sự phân công công tác của cơ quan, đơn vị nơi được cử đến. Cơ quan, đơn vị biệt phái công chức có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác của công chức được biệt phái.

Thứ ba: Trong thời gian công tác biệt phái, công chức vẫn được coi là thuộc biên chế của cơ quan, đơn vị nơi người đó làm việc trước khi được cử đi công tác biệt phái. Cơ quan, đơn vị quản lý công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức khi hết thời hạn biệt phái. Thời gian công tác biệt phái được tính là thời gian công tác liên tục.

Lưu ý: Theo quy định tại Điều 53 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), thời hạn biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành lĩnh vực do Chính phủ quy định; Không thực hiện biệt phái công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Điều chuyển là gì?

Hoạt động điều chuyển trong quản lý hành chính nhà nước còn có cách gọi khác theo luật định là điều động.Theo quy định tại khoản 10 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), điều động được định nghĩa như sau:

“ Điều động là việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác”.

Như vậy, việc điều động cán bộ, công chức do cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức thực hiện căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, quy hoạch cán bộ và quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức.

Ngoài những hình thức sử dụng nhân sự như trên, trong quản lý hành chính nhà nước còn có các hình thức khác như:

– Miễn nhiệm: Là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm. Cán bộ, công chức được miễn nhiệm trong trường hợp không đủ sức khỏe; không đủ năng lực, uy tín; theo yêu cầu nhiệm vụ và vì lý do khác. Họ cũng có thể xin thôi làm nhiệm vụ hoặc từ chức trong những trường hợp nêu trên. Tuy nhiên, họ vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao đến khi cấp có thẩm quyền quyết định cho từ chức hoặc miễn nhiệm.

– Bổ nhiệm: Là việc cán bộ, công chức được quyết định giữ một chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc một ngạch theo quy định của pháp luật. Công chức có thể được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời hạn 05 năm căn cứ vào nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tiêu chuẩn, điều kiện cuả chức vụ lãnh đạo, quản lý (đạt tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ, chức danh được bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác minh rõ ràng; có bản kê khai tài sản; trong độ tuổi bổ nhiệm; có đủ sức khỏe; không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật).

Mọi thắc mắc liên quan đến bài viết luân chuyển là gì? Quý độc giả có thể liên hệ chúng tôi để được giải đáp, trân trọng!

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phân biệt Công an và Cảnh sát

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo Điều 3 Luật Công an nhân dân năm...

Công ty luật và văn phòng luật sư khác nhau như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật luật sư thì cả công ty luật và văn phòng luật sư đều là tổ chức hành nghề luật sư, được thành lập và có đầy đủ các quyền của một tổ chức hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 39 Luật luật...

Bị CSGT giữ bằng lái, có được làm thủ tục cấp lại hay không?

Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ quy định tại Điều 60 của Luật Giao thông đường bộ và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

Công an có được xăm mình không?

Theo khoản 1 Điều 8 Luật Công an nhân dân Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân....

Bảng kê danh mục sản phẩm đăng ký mã số mã vạch

Sử dụng mã số mã vạch phải nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bảng kê danh mục sản phẩm đăng ký mã số mã vạch như thế...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi