Trang chủ » Dân sự » Hỏi đáp luật dân sự » Tư vấn về di sản dùng vào việc thờ cúng

Tư vấn về di sản dùng vào việc thờ cúng

(Cập nhật: 31/08/2018 | 11:57)

Tôi rất muốn biết các quy định của pháp luật về di sản thờ cúng và nếu có tranh chấp về di sản dùng vào việc thờ cúng xảy ra thì Tòa án có giải quyết không? kính mong luật sư giải đáp thắc mắc của tôi

Câu hỏi:

Tôi là Nguyễn Thị Hòa ở Hà Nội xin hỏi luật sư vấn đề về di chúc như sau: Bố tôi mất năm 2014, trước khi mất ông có để lại di chúc và dặn con cháu là phần nhà thờ, cùng các đồ tế lễ thuộc di sản thừa kế của dòng họ, ông giao cho em trai là Nguyễn Thái Nam trông coi, quản lý vì ông không có con trai (nhà tôi chỉ có ba chị em gái). Bố tôi cũng dặn dò ba chị em tôi không được quyền tranh giành với chú Nguyễn Thái Nam. Chúng tôi rất muốn biết các quy định của pháp luật về di sản thờ cúng và nếu có tranh chấp về di sản dùng vào việc thờ cúng xảy ra thì Tòa án có giải quyết không? kính mong luật sư giải đáp thắc mắc của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn!

 

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn Luật Hoàng phi xin trả lời như sau:

Điều 645 Bộ luật dân sự 2015 quy định về di sản dùng vào việc thờ cúng như sau:

“Điều 645. Di sản dùng vào việc thờ cúng

1. Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.

Trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử người quản lý di sản thờ cúng.

Trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

2. Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.”

Tư vấn về di sản dùng vào việc thờ cúng

Tư vấn về di sản dùng vào việc thờ cúng

Di sản dùng vào việc thờ cúng là di sản không chiagiao cho người được chỉ định trong di chúc. Trường hợp, di chúc không chỉ định người quản lí dùng vào việc thờ cúng, thì những người thừa kế thỏa thuận giao di sản dùng vào việc thờ cúng cho một người thừa kế trông coi, sử dụng. Người quản lí di sản có thể là con hoặc cháu của người đã chết, họ có điều kiện trông coi, quản lí, duy trì, phát triển di sản dùng vào việc thờ cúng. Người quản lí di sản thờ cúng sẽ thực hiện việc thờ cúng người có tài sản chết vào ngày giỗ, tết. Việc thờ cúng này được thực hiện theo tập quán của từng địa phương, pháp luật không quy định cụ thể về người thực hiện việc thờ cúng và người quản lí di sản dùng vào việc thờ cúng. 

Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định những tranh chấp thuộc thẩm quyền của Tòa án như sau:

Điều 26. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân.

2. Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.

3. Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.

4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Bộ luật này.

5. Tranh chấp về thừa kế tài sản.

6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

7. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.

8. Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước.

9. Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.

10. Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí.

11. Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.

12. Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

13. Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

14. Các tranh chấp khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.”

Di sản thờ cúng là sự việc phát sinh từ thừa kế nên thuộc các việc về thừa kế. Áp dụng quy định tại Khoản 5 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 trên thì tranh chấp về di sản thừa kế thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nên nếu có tranh chấp về di sản dùng vào việc thờ cúng xảy ra thì Tòa án đương nhiên có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.