Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế năm 2024
  • Thứ sáu, 29/12/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 5778 Lượt xem

Mẫu thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế năm 2024

Trong trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không làm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty cần làm thủ tục thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Khi doanh nghiệp có nhu cầu tăng vốn điều lệ, sẽ kéo theo việc thực hiện một số thủ tục pháp liên quan đến đăng ký kinh doanh, thuế như thủ tục thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế. Vậy Mẫu thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế là mẫu nào? Khách hàng quan tâm vui lòng theo dõi nội dung bài viết để có thêm thông tin hữu ích.

Tăng vốn điều lệ là gì?

Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định tại Khoản 34 Điều 4 về vốn điều lệ như sau: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Còn với loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần thì vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Pháp luật doanh nghiệp hiện nay không quy định cụ thể vốn điều lệ cho từng loại hình doanh nghiệp. Do đó, việc tăng vốn điều lệ là nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhằm tái cấu trúc về vốn của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc thay đổi vốn điều lệ cần thực hiện thủ tục thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền theo trình tự, thủ tục trong đó có thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế.

Ví dụ: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tăng vốn điều lệ khi, thành viên của công ty tăng thêm vốn góp; Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

>>>>>> Tham khảo thêm bài viết: Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

Có bắt buộc phải thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế không?

Căn cứ theo Điều 59 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định, trong trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không làm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty cần làm thủ tục thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Trong đó khi tăng vốn điều lệ một trong những nội trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty sẽ phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.

Sau khi làm thông báo thành công với cơ quan đăng ký đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh nhập dữ liệu vào hệ thống dữ liệu điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin của công ty sang cơ sở dữ liệu bên cơ quan thuế của Tổng cục thuế.

Do đó, nếu xét theo quy định hiện hành khi cơ sở dữ liệu đã liên thông, doanh nghiệp chỉ cần làm thông báo thay đổi với Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mà không cần nộp thêm thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế.

Nhưng trên thực tế, các công ty vẫn thông báo theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế, để tránh rủi ro trong lĩnh vực thuế.

Mẫu thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế

Như đã phân tích ở phần trên, hiện nay các công ty sẽ tiến hành thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Vì vậy, trong phần này chúng tôi xin giới thiệu mẫu thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế theo mẫu như sau:

– Cơ quan có thẩm quyền: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/ thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

– Thông tin thông công ty: Tên công ty; Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của doanh nghiệp; Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế

– Nội dung đăng ký thay đổi: Vốn điều lệ của công ty

– Thông báo thay đổi nội dung thông tin đăng ký thuế

– Cam kết của công ty: Công ty chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực những nội dung trong Thông báo tăng vốn điều lệ công ty.

Hướng dẫn soạn thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế

Trong mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ với cơ quan thuế, khi soạn thảo cần chú ý những nội dung dưới đây:

+ Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty: Ghi rõ ràng vốn điều lệ đã đăng ký ghi rõ số vốn bằng chữ, bằng số, VNĐ và số vốn điều lệ sau khi tăng lên;

+ Nếu có hiện thị giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần tích vào mục “có”/ “không”;

+ Thời điểm tăng vốn điều lệ;

+ Hình thức tăng vốn điều lệ.

Lưu ý:

1/ Riêng với công ty cổ phần công ty cần kê khai thêm phần mệnh giá cổ phần; loại cổ phần bao gồm cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi khác; Số lượng và giá trị (bằng số, bằng chữ, VNĐ); Tỷ lệ so với vốn điều lệ theo tỷ lệ %; Tổng số vốn điều lệ.

2/ Với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty hợp danh, khi kê khai tỷ lệ vốn góp nếu tăng vốn do thành viên góp thêm sẽ kê khai theo quy định.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần cần những gì?

Dựa vào hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần mà doanh nghiệp sẽ lựa chọn phương án tăng vốn điều lệ phù hợp với tình hình công ty. Vậy để tiến hành đăng ký tăng vốn điều lệ công ty, doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ như sau:

– Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ thì Hồ sơ gồm:

+ Mẫu Thông báo tăng vốn điều lệ có chữ ký của người đại diện theo pháp luật .

+ Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông có chữ ký của Chủ tịch hội đồng quản trị.

+ Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp và có đóng dấu treo của công .

+ Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)

+ Chứng thực cá nhân sao y công chứng của thành viên mới

+ Văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục

– Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán Khi này Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ vừa nêu trên, đồng thời kèm thêm những giấy tờ sau:

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản hợp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Dịch vụ tăng vốn điều lệ uy tín tại Luật Hoàng Phi

Khi sử dụng dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty cho Khách hàng, bộ phận chuyên môn sẽ thực hiện các công việc sau:

– Tứ vấn các vướng mắc liên quan đến thủ tục 

– Soạn thảo hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên,…

– Theo dõi Hồ sơ, sửa đổi bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên

– Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đã ghi điều lệ vốn mới của công ty sau đó gửi đến Khách hàng

– Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến thủ tục sau khi tăng điều kiện vốn

Trên đây là những nội dung tư vấn mang tính tham khảo, của Luật Hoàng Phi về thông báo tăng vốn điều lệ. Hiện chúng tôi có cung cấp dịch vụ doanh nghiệp trên toàn quốc, với mong muốn đồng hành cùng Quý doanh nghiệp trên con đường phát triển. Nếu Quý khách hàng có thắc mắc về Thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế, hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ, vui lòng kết nối với Luật Hoàng Phi qua địa chỉ email: lienhe@luathoangphi.vn.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi