Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Mê Linh
  • Thứ tư, 15/11/2023 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 238 Lượt xem

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Mê Linh

Thời gian đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại huyện Mê Linh theo quy định của pháp luật là 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đầy đủ hồ sơ tuy nhiên thực tế thời gian này có thể kéo dài hơn nếu phải tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu.

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Mê Linh là một thủ tục pháp lý cần thiết phải thực hiện để bắt đầu kinh doanh với hình thức hộ kinh doanh cá thể tại huyện Mê Linh. Nếu bạn chưa nắm rõ được các quy định này hãy cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây nhé.

Ai có quyền đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại huyện Mê Linh?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì mọi cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh trừ các trường hợp sau đây:

– Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Như vậy mọi cá nhân, thành biên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ Luật Dân sự đều có quyền thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Mê Linh trừ các trường hợp như đã nêu ở trên.

Đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể

Trước khi tìm hiểu về thủ tục Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Mê Linh thì cần nắm được một số đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể như sau:

– Chủ hộ kinh doanh phải là cá nhân: Người chủ có quyền quyết định mọi vấn đề kinh doanh, trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể thì cần phải có người đại diện quyết định.

– Quy mô nhỏ: Khi thành lập hộ kinh doanh cá thể đa phần chỉ có thể hoạt động dưới quy mô nhỏ.

– Chủ hộ kinh doanh cá thể có trách nhiệm tuyệt đối trong hoạt động: Đây là trách nhiệm vô hạn. Nghĩa là nếu phát sinh vấn đề xấu, ví dụ như nợ thì chủ hộ phải lấy cả tài sản của mình bù vào đầu tư và trả nợ.

– Hộ kinh doanh cá thể không có tư cách pháp nhân: Hộ kinh doanh cá thể không đủ điều kiện có tư cách pháp nhân như công ty và doanh nghiệp. Do đó mọi giao dịch sẽ không được thông qua con dấu riêng, cũng như không được mở chi nhánh hoặc văn phòng.

Quy định về ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

– Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

– Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

– Pháp luật hiện nay không giới hạn số ngành nghề hộ kinh doanh được phép đăng ký do đó hộ kinh doanh có thể đăng ký nhiều ngành, nghề. Tuy nhiên, những ngành nghề kinh doanh đó phải được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận. Đồng nghĩa thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Không phải là ngành, nghề kinh doanh bị cấm theo quy định của pháp luật;

+ Có đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đó (nghĩa là những ngành, nghề cần phải xin giấy phép con thì hộ kinh doanh phải thủ tục để được cấp giấy phép).

– Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

– Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại huyện Mê Linh gồm những gì?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại huyện Mê Linh bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Khi chuẩn bị hồ sơ cần lưu ý:

– Đối với những ngành, nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề thì cần phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

– Đối với những ngành, nghề yêu cầu vốn pháp định thì phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

– Trường hợp thuê, mượn địa điểm kinh doanh thì cần xuất trình thêm giấy thỏa thuận thuê, mượn hoặc hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh đã được công chứng hoặc chứng thực.

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Mê Linh

Để Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Mê Linh cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị các thông tin cần thiết để nộp hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Mê Linh

Trước khi thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Mê Linh cần chuẩn bị các thông tin cần thiết như tên hộ kinh doanh, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh,…

Tiếp đó sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ theo như nội dung đã hướng dẫn ở trên, việc chuẩn bị hồ sơ có vai trò rất quan trọng bởi lẽ nếu hồ sơ sai hoặc thiếu sẽ phải sửa đổi bổ sung từ đó dẫn đến kéo dài thời gian thành lập hộ kinh doanh. Vì vậy nếu trong quá trình chuẩn bị hồ sơ gặp khó khăn quý khách hàng hãy liên hệ đến Luật Hoàng Phi để được hướng dẫn chi tiết nhất.

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập hộ kinh doanh đến cơ quan có thẩm quyền

Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đến Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mê Linh.

Bước 3: Theo dõi hồ sơ và nhận kết quả

– Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

– Nếu hồ sơ đăng ký không hợp lệ thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản đến người nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ.

– Hộ kinh doanh khi đáp ứng được các quyền và nghĩa vụ cũng như đáp ứng được những điều kiện để được thành lập hộ kinh doanh được quy định trọng Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì được thực hiện thủ tục thành lập hộ kinh doanh.

– Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp cho hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

+ Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định này;

+ Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Mê Linh ở đâu?

Cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình có thể gửi giấy đề nghị Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Mê Linh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh của mình.

Thời gian thành lập hộ kinh doanh cá thể tại huyện Mê Linh bao lâu?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Như vậy thời gian đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại huyện Mê Linh theo quy định của pháp luật là 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đầy đủ hồ sơ tuy nhiên thực tế thời gian này có thể kéo dài hơn nếu phải tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu.

Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể nhanh chóng

Để không mất quá nhiều thời gian tìm hiểu hay chuẩn bị thủ tục, hồ sơ giấy phép kinh doanh khi tiến hành thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể, quý khách hàng có thể ủy quyền cho các chuyên viên của Luật Hoàng Phi thực hiện các thủ tục thay bạn.

– Chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn bạn cách chuẩn bị những thủ tục liên quan về tên, địa chỉ hay đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp.

– Sau đó sẽ tiến hành chuẩn bị hồ sơ cũng như mọi thủ tục liên quan để giúp quý khách hàng hoàn thành thủ tục xin giấy phép thành lập hộ kinh doanh cá thể.

– Quý khách hàng sẽ chỉ cần nhận kết quả cuối cùng là Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Luật Hoàng Phi tự hào là đơn vị hỗ trợ mọi vấn đề pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng liên quan đến việc thành lập hộ kinh doanh. Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến việc thành lập hộ kinh doanh cá thể quý khách hàng hãy có thể liên hệ cho chúng tôi theo cách thức sau đây:

– Yêu cầu dịch vụ: 0981.393.686 – 0981.393.868

– Yêu cầu dịch vụ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999

– Điện thoại: 024.628.52839 (HN) – 028.73090.686 (HCM)

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

 Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay...

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam Định

Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở khi doanh nghiệp muốn thay đổi một hoặc nhiều nội dung được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi