văn bản

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thể thức văn bản hành chính 2023 theo nghị định 30/2020/NĐ-CP

03/01/2023

Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cầu thành văn bản, bao gồm những thành phần chính áp dụng đối với tất cả các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất...

Luật đất đai là gì?

25/05/2022

Theo cách phân chia ngành luật truyền thống, các ngành luật có đối tượng điều chỉnh riêng và phương pháp điều chỉnh...

Nội dung văn bản quy phạm pháp luật đòi hỏi phải được diễn đạt

25/05/2022

Nội dung văn bản quy phạm pháp luật đòi hỏi phải được diễn đạt sẽ được chúng tôi giải đáp ở bài viết dưới...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi