tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động

Người lao động xin nghỉ việc như nào là đúng luật?

Tôi có kí hợp đồng lao động xác định thời hạn với công ty nước khoáng đóng chai An Giang. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, công ty thường xuyên không trả lương đúng hạn. Tôi quyết định viết đơn xin nghỉ việc và sau 3 ngày tôi...Chi tiết

Chấm dứt hợp đồng lao động khi chưa hết thời hạn?

Tôi kí hợp đồng lao động có thời hạn với công ty, khi chưa chết thời hạn, làm sao để tôi có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp...Chi tiết

Những trường hợp nào được chấm dứt hợp đồng lao động năm 2020?

Chấm dứt hợp đồng lao động thường là sự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao...Chi tiết

Hotline: 1900.6557