Luật Hoàng Phi Thay Đổi Giám Đốc Công Ty

Thay Đổi Giám Đốc Công Ty

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật năm 2023

Thứ hai, 05/06/2023

Trong phạm vi nội dung bài viết dưới đây, cùng chúng tôi đi tìm hiểu các quy định cụ thể về quyết định thay đổi người đại diện pháp luật và hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định...

Thủ Tục Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Công Ty TNHH 2 Thành Viên

Thứ hai, 05/06/2023

Khi công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật thì phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, vậy thủ tục thay đổi được tiến hành như thế nào? Cùng tìm hiểu bài viết sau đây của chúng tôi...

Thủ Tục Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Công Ty

Thứ bảy, 12/08/2023

Thay đổi người đại diện theo pháp luật là thủ tục hành chính được doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư khi doanh nghiệp cần có sự điều chỉnh người đứng đầu doanh nghiệp trong việc quản lý và điều hành doanh...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi