Luật Hoàng Phi mẫu thông báo

mẫu thông báo

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu thông báo số định danh cá nhân mới nhất 2022

27/05/2022

Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu...

Mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc

25/05/2022

Theo Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 thì người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động...

Ai ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật?

25/05/2022

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội...

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước thời hạn 2022

24/05/2022

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước hạn được sử dụng khi 1 trong hai 2 bên có hợp tác kinh tế với nhau trong hợp đồng muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì cần tiến hành làm mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế gửi đến bên công ty còn lại...