Trang chủ luật đất đai

luật đất đai

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phân tích Điều 106 Luật Đất đai năm 2013

Thứ tư, 25/05/2022

Phân tích Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 có những nội dung nào? Hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Phân tích Điều 188 Luật Đất đai năm 2013

Thứ tư, 25/05/2022

Phân tích Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 có những nội dung gì. Cùng tìm hiểu nội dung Điều 188 Luật Đất đai qua bài viết sau...

Những bảo đảm cho người sử dụng đất được quy định như thế nào?

Thứ tư, 25/05/2022

Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp...

Vai trò của hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước là gì?

Thứ tư, 25/05/2022

Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương không chỉ thông qua các nghị quyết, quyết nghị các vấn đề cụ thể mà còn thực hiện chức năng giám sát đối với cơ quan hành chính nhà nước trong quản lý đất...

Luật đất đai là gì?

Thứ tư, 25/05/2022

Theo cách phân chia ngành luật truyền thống, các ngành luật có đối tượng điều chỉnh riêng và phương pháp điều chỉnh...

Luật đất đai tiếng Anh là gì?

Thứ tư, 25/05/2022

Luật đất đai điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh từ việc sở hữu, chiếm hữu, quản lý và sử dụng đất đai. Vậy Luật đất đai tiếng Anh là...

Đất trồng là gì?

Thứ tư, 25/05/2022

Việt Nam vẫn còn nhiều diện tích đất nông nghiệp. Khi tìm hiểu luật đất dai thì cần hiểu rõ về các loại đất. Vậy đất trồng là...

Bị thu hồi đất mà không chuyển đi thì bị xử lý như thế nào?

Thứ ba, 24/05/2022

Gia đình tôi đã nhận được quyết định thu hồi đất nhưng do mức bồi thường qúa ít nên chúng tôi không muốn chuyển đi, vậy cho tôi hỏi chúng tôi cứ ở như vậy được không? không chấp hành quyết định thì sẽ bị xử lý như thế...

Đất Nhà nước giao để quản lý thì có phải đăng ký không?

Thứ tư, 13/09/2023

Các trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý thì có phải làm thủ tục đăng ký đất đai không? Nếu có thì được thực hiện như thế nào? Quy định tại...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi