Luật Hoàng Phi chức năng văn phòng đại diện

chức năng văn phòng đại diện

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Văn phòng đại diện có tư cách pháp nhân không?

Thứ tư, 31/05/2023

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó theo quy định tại Điều 45 – Luật Doanh...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi