Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Quy trình thương lượng tập thể như thế nào?
  • Thứ năm, 21/09/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 7041 Lượt xem

Quy trình thương lượng tập thể như thế nào?

Điều 71 Bộ luật lao động quy định quy trình thương lượng tập thể gồm quy trình chuẩn bị thương lượng và quy trình tiến hành thương lượng.

 

1.  Quy định của pháp luật lao động về quy trình thương lượng tập thể:

Theo quy định Điều 71 Bộ luật lao động 2012 về quy trình thương lượng tập thể:

1.  Quy trình chuẩn bị thương lượng tập thể được quy định như sau:

Quy trình thương lượng tập thể như thế nào?

a, Trước khi bắt đầu phiên họp thương lượng tập thể ít nhất 10 ngày, người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, khi tập thể lao động yêu cầu trừ những bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của người sử dụng lao động;

b, Lấy ý kiến của tập thể lao động.

Đại diện thương lượng của bên tập thể lao động lấy ý kiến trực tiếp của tập thể lao động hoặc gián tiếp thông qua hội nghị đại biểu của người lao động về đề xuất của người lao động với người sử dụng lao động và các đề xuất của người sử dụng lao động với tập thể lao động;

c, Thông báo nội dung thương lượng tập thể.

Chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi bắt đầu phiên họp thương lượng tập thể, bên đề xuất yêu cầu thương lượng tập thể phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết về những nội dung dự kiến tiến hành thương lượng tập thể.

2. Quy trình tiến hành thương lượng tập thể được quy định như sau:

a, Tổ chức phiên họp thương lượng tập thể.

Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức phiên họp thương lượng tập thể theo thời gian, địa điểm do hai bên đã thỏa thuận.

Việc thương lượng tập thể phải được lập biên bản, trong đó phải có những nội dung đã được hai bên thống nhất, thời gian dự kiến ký kết về các nội dung đã đạt được thoả thuận; những nội dung còn ý kiến khác nhau;

b, Biên bản phiên họp thương lượng tập thể phải có chữ ký của đại diện tập thể lao động, của người sử dụng lao động và của người ghi biên bản.

3, Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp thương lượng tập thể, đại diện thương lượng của bên tập thể lao động phải phổ biến rộng rãi, công khai biên bản phiên họp thương lượng tập thể cho tập thể lao động biết và lấy ý kiến biểu quyết của tập thể lao động về các nội dung đã thoả thuận.

4, Trường hợp thương lượng không thành một trong hai bên có quyền tiếp tục đề nghị thương lượng hoặc tiến hành các thủ tục giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật này.

2. Bình luận về quy định quy trình thương lượng tập thể:

Quy trình thương lượng tập thể được hiểu là các bước, các thủ tục mà khi thương lượng tập thể, các bên chủ thể đại diện phải tuân theo. Mục đích quy định quy trình này là nhằm hiện thực hóa các nguyên tắc thiện chí, bình đẳng, hợp tác, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích của các bên nhất là của tập thể lao động, đồng thời bảo đảm tính hợp pháp về trình tự, thủ tục của thỏa ước lao động tập thể nếu được ký kết.

Điều 71 quy định quy trình thương lượng tập thể gồm quy trình chuẩn bị thương lượng và quy trình tiến hành thương lượng. Có thể khái quát quy trình chuẩn bị thương lượng tập thể gồm các bước như sau:

+ 1) Cung cấp thông tin;

+ 2) Lấy ý kiến của tập thể lao động;

+ 3) Thông báo nội dung thương lượng tập thể.

–  Quy trình tiến hành thương lượng tập thể gồm các bước như sau:

+ 1) Tổ chức phiên họp thương lượng tập thể;

+ 2) Ghi biên bản phiên họp thương lượng tập thể;

+ 3) Phổ biến, công khai biên bản phiên họp thương lượng tập thể;

+ 4) Lấy ý kiến của tập thể lao động về các nội dung đã thỏa thuận.

Quy trình chuẩn bị và tiến hành thương lượng nêu trên là có tính nguyên tắc, cần được tuân thủ nghiêm chỉnh, về hậu quả pháp lý, nếu các bên đạt được thỏa thuận tại phiên họp thương lượng tập thể và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì các bên sẽ tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể. Trong trường hợp thương lượng không thành, một trong hai bên có quyền tiếp tục đề nghị thương lượng hoặc tiến hành các thủ tục giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Với việc quy định về trình tự và thời hạn tiến hành thương lượng một cách chi tiết, rõ ràng hơn so với trước đây, pháp luật hiện hành giúp hoạt động thương lượng tập thể ở các doanh nghiệp và ngành được triển khai dễ dàng, thống nhất trên thực tế. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn các bên giải quyết tình huống trong trường hợp thương lượng tập thể không thành theo hai phương án: thương lượng lại hoặc tiến hành các thủ tục giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật này là phù hợp, đặc biệt đã thể hiện sự kết nối với các quy định về tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và đình công. Bước đầu tạo cơ sở pháp lý cho đại diện bên tập thể lao động có thể sử dụng biện pháp đình công như một thứ “vũ khí” để xúc tiến thương lượng tập thể hiệu quả.

Quy trình thương lượng tập thể như thế nào?

Tuy nhiên, việc quy định những “ý kiến khác nhau” của hai bên trong quá trình thương lượng mới dừng ở việc ghi nhận trong biên bản thương lượng mà chưa có định hướng tiếp theo để các bên tiếp tục thực hiện. Thêm nữa, để thống nhất với quy định về thoả ước ngành thì phạm vi tiến hành đình công trong Bộ luật cần được mở rộng cả ở phạm vi ngành chứ không chỉ ở phạm vi đơn vị sử dụng lao động như hiện nay.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Người lao động có được sắp xếp công việc mới khi công ty phá sản không?

Công ty phá sản sẽ dẫn tới việc chấm dứt hoạt động. Người lao động có được sắp xếp công việc mới khi công ty phá sản...

Công ty được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp nào?

Công ty được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp nào? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi