• Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 969 Lượt xem

Nhà ở xã hội là gì?

Chỉ có 9 đối tượng trên được phép mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, đó chỉ là điều kiện cần để có thể sở hữu nhà ở xã hội họ còn phải đáp ứng thêm một số điều kiện theo quy định pháp luật

Nhà ở xã hội là cụm từ mà ta được nghe khá nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuy nhiên nhà ở xã hội là gì? Ai có quyền mua nhà ở xã hội? Điều kiện để được mua nhà ở xã hội? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi qua nội dung bài viết này nhé.

Nhà ở xã hội là gì?

Nhà ở xã hội là nhà ở được hỗ trợ theo chính sách của Nhà nước dành cho một số đối tượng nhất định nhằm tạo điều kiện cung cấp chỗ ở cho những đối tượng được hưởng chính sách theo quy định của Luật nhà ở.

Đối tượng được quyền mua nhà ở xã hội

Trên đây là định nghĩa về nhà ở xã hội là gì?, sau đây mời quý vị tham khảo nội dung về các đối tượng mà được quyền mua nhà ở xã hội, cụ thể như sau:

Theo quy định tại điều 49 Luật nhà ở 2014, có 9 đối tượng sau đây được quyền sở hữu nhà ở xã hội:

Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

– Hộ gia đình (HGĐ) nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

 – HGĐ tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

 – Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị (hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng);

– Người lao động (NLĐ) đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

 – Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

 – Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

 – Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ nhưng không thuộc diện bị thu hồi nhà ở do có hành vi vi phạm quy định của pháp luật quy định tại Khoản 5 Điều 81 và chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà công vụ;

 – HGĐ, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Điều kiện để được phép mua nhà ở xã hội

Chỉ có 9 đối tượng trên được phép mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, đó chỉ là điều kiện cần để có thể sở hữu nhà ở xã hội họ còn phải đáp ứng thêm một số điều kiện sau:

Thứ nhất: Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của riêng mình, chưa được thuê, cho thuê lại nhà ở xã hội hoặc có nhà ở nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người nhỏ hơn diện tích nhà ở /người do Chính phủ quy định theo từng thời kì và từng địa phương

Thứ hai: Phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh thành phố nơi bán nhà ở xã hội Nếu không sở hữu hộ khẩu thường trú tại địa bàn định mua nhà ở xã hội thì họ phải có giấy đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên

Thứ ba: Về điều kiện thu nhập: Phải thuộc diện những người có thu nhập không phải nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên đối với 4 nhóm đối tượng sau đây:

+ Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

+ NLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

 + Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Những đối tượng sau đây không cần đáp ứng điều kiện về thu nhập:

+ Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ mà không thuộc diện bị thu hồi nhà ở do có hành vi vi phạm quy định của pháp luật và chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà công vụ;

+ Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội

Khi dự án nhà ở xã hội được mở bán, đối tượng được sở hữu nhà ở xã hội phải nộp hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội. Hồ sơ gồm có những tài liệu sau đây:

+ Đơn đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện mua, thuê nhà ở xã hội của chủ thể nộp hồ sơ:

Xác nhận của Uỷ ban nhân dân nơi đăng ký hộ khẩu thường trú về việc chưa sở hữu nhà ở ( đối với người có công với cách mạng)

Xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý về việc chưa có nhà ở đối với người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức

+ Quyết định thu hồi đất, phá dỡ nhà ở của Nhà nước, xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp huyện về việc chủ thể bị thu hồi đất, phá dỡ nhà ở chưa được bồi thường bằng đất ở, nhà ở.

+ Giấy xác nhận trả lại nhà công vụ đối với đối tượng được cấp nhà công vụ trong thời gian đảm đương chức vụ trong cơ quan nhà nước của cơ quan quản lý nhà công vụ;

+ Bản sao chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú

+ Bản sao chứng thực hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên (đối với trường hợp mua nhà không có hộ khẩu thường trú)

+ Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc tham gia bảo hiểm xã hội( sổ bảo hiểm xã hội) (đối trường hợp không có hộ khẩu thường trú);

+ Giấy xác minh là đối tượng người có công với cách mạng (đối với diện là người có công với cách mạng)

+ Giấy tờ chứng minh thu nhập đối với các đối tượng phải đáp ứng điều kiện về thu nhập:

Đối với NLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân cần có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý về việc người lao động không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên;

Đối với người lao động, hộ nghèo, hộ cận nghèo trong đô thị thì tự khai báo về thu nhập và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu kê khai. Trường hợp cần thiết Sở xây dựng phối hợp với cục thuế để kiểm tra thuế thu nhập cá nhân.

Ưu điểm và nhược điểm của Nhà ở xã hội

Ưu điểm của nhà xã hội:

– Giá bán thấp vì đã được nhà nước hỗ trợ về giá và Miễn tiền sử dụng đất, Thuế VAT chỉ 5%

– Được hỗ trợ vay với lãi suất thấp

Khuyết điểm của nhà xã hội:

– Môi trường sống trung bình

– Chất lượng công trình tạm ổn

– Phải thuộc đối tượng theo quy định mới được mua

– Muốn chuyển nhượng cũng phải đúng những đối tượng đủ điều kiện, và bị khống chế chuyển nhượng trong 5 năm đầu ( Kể từ khi nhận nhà.)

– Mỗi hộ gia đình chỉ được hưởng chính sách Nhà ở xã hội một lần duy nhất.

Thời gian sử dụng nhà xã hội bao nhiêu năm?

Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở. Nhà ở xã hội khác với các loại nhà ở riêng lẻ khác ở điều kiện chủ thể được thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội là những đối tượng đặc biệt được luật định như người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người thu nhập thấp, … và phải đáp ứng các điều kiện khác như chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, phải có đăng kỹ thường trú tại tỉnh, thành phồ trực thuộc trung ương… Khi đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở đã đáp ứng điều kiện luật định và làm hồ sơ mua nhà ở xã hội thì sẽ được sở hữu nhà ở xã hội lâu dài, không có thời hạn.

Trên đây là thông tin liên quan về vấn đề nhà ở xã hội là gì? mà chúng tôi muốn gửi tới bạn đọc, Hi vọng rằng qua bài viết này bạn đọc sẽ phần nào nắm được chính sách của Nhà nước về nhà ở xã hội dành cho đối tượng có thu nhập thấp.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (7 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nhà nước không được ra quyết định thu hồi đất trong những trường hợp nào?

Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định và tiến hành thu hồi lại quyền sử dụng đất đã trao cho người sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất nhưng có hành vi vi phạm pháp luật về đất...

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giao đất đối với những đối tượng nào?

Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi...

Trường hợp nào không được cưỡng chế thu hồi đất?

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện quy định tại Luật đất đai...

Chuyển đổi đất vườn sang đất ở hết bao nhiêu tiền?

Như vậy UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) quyết định cho hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất sau khi nhận được đơn và thửa đất xin chuyển thuộc khu vực được phép...

Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị không?

Luật đất đai quy định giấy tờ chuyển nhượng đất phải được công chứng chứng thực. Vậy Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi