Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu (giấy) thư xác nhận thu nhập mới nhất năm 2024
  • Thứ sáu, 29/12/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 20395 Lượt xem

Mẫu (giấy) thư xác nhận thu nhập mới nhất năm 2024

Xác nhận thu nhập là việc người sử dụng lao động xác nhận cho người lao động thu nhập tại doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định trên cơ sở người lao động viết đơn yêu cầu gửi đến người sử dụng lao động.

Trong một số thủ tục thường gặp như xin visa đi nước ngoài, mở thẻ tín dụng hay vay vốn tại các ngân hàng… đều yêu cầu công dân phải chứng minh được thu nhập của bản thân. Việc chứng minh thu nhập ngoài việc có sao kê bảng lương thì cần phải có xác nhận thu nhập từ phía người sử dụng lao động mà họ đang làm việc.

Vậy thư xác nhận thu nhập là gì? Mẫu thư xác nhận thu nhập được quy định trong văn bản nào? Ở trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn, hỗ trợ giải đáp để quý vị độc giả nắm rõ hơn về loại giấy tờ này.

Thư xác nhận thu nhập là gì? Thư xác nhận thu nhập để làm gì?

Thư xác nhận thu nhập là văn bản do tổ chức, cá nhân trả thu nhập lập để xác nhận mức thu nhập của người được trả lương trong một khoảng thời gian nhất định.

Để được người sử dụng lao động cung cấp cho thư xác nhận thu nhập thì người lao động cần phải làm đơn xin xác nhận thu nhập gửi lên người sử dụng lao động. Khi viết đơn xin xác nhận thu nhập, người lao động cần chú ý một số điểm như sau:

– Giấy xác nhận thu nhập cá nhân là giấy tờ xác nhận về thông tin họ tên, chức vụ, bộ phận làm việc, thời gian công tác, mức thu nhập và mức lương hàng tháng của đơn vị chi trả cho người lao động.

– Nội dung đơn xin xác nhận thu nhập phải có đấy đủ các thông tin như họ tên; địa chỉ; số điện thoại; chức vụ; bộ phận công tác; loại hợp đồng (có thời hạn, không xác định thời hạn) nếu là hợp đồng có thời hạn thì ghi rõ về thời hạn hợp đồng; mức lương hiện tại, tổng thu nhập hàng tháng; yêu cầu xác nhận thu nhập trong khoảng thời gian nào.

– Đơn xin xác nhận thu nhập chỉ dành cho những người có nhu cầu xác minh thu nhập.

Sau khi người lao động nộp đơn cho người sử dụng lao động yêu cầu về xác minh thu nhập, người sử dụng lao động hoặc phân công người có chuyên môn thực hiện trách nhiệm kiểm tra, xác minh lại thông tin thu nhập của người lao động, tiến hành làm thư xác nhận thu nhập, đóng dấu doanh nghiệp, ký xác nhận của chủ doanh nghiệp theo mẫu đã quy định sẵn.

Mẫu thư xác nhận thu nhập sẽ có giá trị khi trong mẫu giấy có chữ ký của giám đốc doanh nghiệp, người được phân công hoặc người được ủy quyền và phải có đóng dấu pháp lý của doanh nghiệp lên chữ ký của người có thẩm quyền ký.

Thư xác nhận thu nhập sẽ do doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trả lương cho người lao động thực hiện và cung cấp.

Trường hợp nào cần xác nhận thu nhập?

Xác nhận thu nhập là một phần không thể thiếu trong một số thủ tục thuộc các ngành khác nhau. Tùy vào từng trường hợp, từng thủ tục mà người lao động sẽ tiến hành xin xác nhận thu nhập từ phía người sử dụng lao động. Trên thực tế, các trường hợp sau đây thường cần đến thư xác nhận thu nhập:

– Được sử dụng để chứng minh thu nhập khi làm thủ tục xin visa đi nước ngoài.

– Xác nhận thu nhập để vay vốn ngân hàng.

– Xác nhận thu nhập để làm thủ tục mở thẻ tín dụng tại ngân hàng.

– Xác nhận thu nhập phục vụ thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Và còn nhiều thủ tục khác nữa, khi người lao động có các thủ tục cần phải xác nhận nguồn thu nhập thì sẽ viết đơn gửi cho người sử dụng lao động để được xem xét, kiểm tra và xác nhận thu nhập.

Mẫu (giấy) thư xác nhận thu nhập mới nhất 2024

Trong năm 2023 hiện nay chưa có văn bản nào dự kiến có hiệu lực liên quan đến mẫu thư xác nhận thu nhập mà vẫn sẽ sử dụng thư xác nhận thu nhập được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.  Chính vì thế, cho đến khi có văn bản thay thế hoặc mẫu mới được ban hành thì trong năm 2023 tới, khi xác nhận thu nhập, doanh nghiệp vẫn tiến hành sử dụng mẫu theo Thông tư 156/2013.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———-

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

Năm ……………

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân)…………………………..

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………..

2. Chức vụ (nếu có):……………………………………………………………………………………….

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

3. Ngày đến Việt Nam: ngày …. tháng ….. năm ………

4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm ………. đến ngày 31 tháng 12 năm……..

Số tiền là ……………….đồng

Trong đó:

a. Tại Việt nam: ………………..đồng

b. Tại nước ngoài:……………..đồng

5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):…………………………………………….

– Thuế thu nhập cá nhân:………………………………………………………………………….

– Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự:………………………..

– Các khoản bị khấu trừ khác:……………………………………………………………………

6. Tiền thuê nhà cho ông/bà ………….tại Việt Nam là do (ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:…………..đồng.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động số……………ngày…….tháng………năm…………………

………….., ngày…tháng…năm…

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Cách ghi mẫu thư xác nhận thu nhập năm

Mẫu thư xác nhận thu nhập dành cho người sử dụng lao động hoặc người được phân công, người được ủy quyền thực hiện. Đối với mẫu thư xác nhân nêu trên, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị điền thông tin như sau:

– Thư xác nhận thu nhập sẽ xác nhận thu nhập trong một năm hoặc một khoảng thời gian nhất định như 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng…

– Thay mặt tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập: ghi tên của tổ chức/ cá nhân chi trả thu nhập, ví dụ như: công ty trách nhiệm hữu hạn ABC hoặc ông Nguyễn Văn A.

– Nội dung xác nhận:

+ Xác nhận ông, bà: họ và tên nhân viên yêu cầu xác nhận thu nhập

+ Chức vụ: nhân viên kinh doanh, kế toán, trưởng phòng kinh doanh, nhân viên hành chính nhân sự…

+ Bộ phận làm việc: Phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng hành chính…

+ Thời gian bổ nhiệm từ ngày, tháng, năm nào.

+ Tổng thu nhập trong giai đoạn: Ghi rõ thời gian xác nhận là từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào.

Thu nhập trong thời gian ở Việt Nam là bao nhiêu?

Thu nhập trong thời gian ở nước ngoài là bao nhiêu?

+ Các khoản khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có)

Thuế thu nhập cá nhân

Bảo hiểm xã hội, các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự

Các khoản bị khấu trừ.

+ Tiền thuê nhà tại Việt Nam do đơn vị, cá nhân nào chi trả, ghi rõ số tiền.

– Địa điểm, ngày tháng năm xác nhận và phần chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Mẫu thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN

Hiện nay mẫu thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số diều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/ 2013 của Chính phủ. Qúy vị có thể tham khảo mẫu và cách điền thông tin như sau:

Mẫu số: 20/TXN-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———-

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

Năm  202…

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân) Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Hoàng Tâm

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

1. Họ và tên: SHI CHENG

2. Chức vụ: Trưởng phòng Marketing

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

3. Ngày đến Việt Nam: ngày 15 tháng 10 năm 2019

4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 06 năm 202..đến ngày 31 tháng 11 năm 202..

Số tiền là 138.000.000 Việt Nam đồng

Trong đó:

a. Tại Việt Nam: 138.000.000 Việt Nam đồng

b. Tại nước ngoài:……………..đồng

5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):………………………………………..

– Thuế thu nhập cá nhân: 15.000.000 Việt Nam đồng

– Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự: 16.500.000 Việt Nam đồng

– Các khoản bị khấu trừ khác:………………………………………………………..

6. Tiền thuê nhà cho ông/bà SHI CHENG tại Việt Nam là do công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Hoàng Tâm chi trả, số tiền là: 30.000.000 Việt Nam đồng.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động số……………ngày 15 tháng 10 năm 20…

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 202…

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tải (Download) mẫu Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN

Mẫu thư xác nhận thu nhập theo thông tư 92/2015

Trước đây, mẫu giấy xác nhận thu nhập hàng năm được quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế, mẫu số 20/TXN-TNCN. Nhưng hiện nay, thông tư này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi:

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC BTC hướng dẫn thi hành một số diều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/ 2013 của Chính phủ

– Thông tư số 92/2015/TT-BTC quy định hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 71/2014/QH13 và nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ úng một số điều của các nghị định về thuế.

Tuy nhiên, tại Thông tư 92/2015/TT-BTC không còn nội dung quy định, hướng dẫn về thư xác nhận thu nhập nữa nên hiện nay mẫu thư xác nhận thu nhập sẽ được sử dụng theo mẫu ở Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Mẫu xác nhận thu nhập để quyết toán thuế TNCN

Mẫu số: 20/TXN-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày

6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP

Năm………..

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân)………………………..

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

1. Họ và tên:……………………………………………………………………………………..

2. Chức vụ (nếu có):………………………………………………………………………….

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

3. Ngày đến Việt Nam:       ngày….tháng……..năm……………..

4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm ..…đến ngày 31 tháng 12 năm…….

Số tiền là……………………..đồng

Trong đó:

1. Tại Việt nam:………………………đồng

2. Tại nước ngoài:…………………….đồng

3. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):…………………………………

– Thuế thu nhập cá nhân:…………………………………………………..

– Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự:………………….

– Các khoản bị khấu trừ khác:……………………………………………..

4. Tiền thuê nhà cho ông/bà …………tại Việt Nam là do………………..(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:…………………………………………………………..đồng.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động số……………ngày…….tháng……năm…….

 

 

                            …, ngày …… tháng …… năm …

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu  có)

Thư xác nhận thu nhập tiếng Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

———ab———

INCOME CERTIFICATE

 

Full name:……………………………………………………………………………………………………………………

ID No.:……………………………. Issued on: ………………. Issued at:………………………………………….

Permanent address:……………………………………………………………………………………………………….

Currently working at :……………………………………………………………………………………………………

Tax code:…………………………. Tel:…………………………………………………………………………………..

Department:…………………….. Title:…………………………………………………………………………………

Type of labor contract:…………………………………………………………………………………………………..

Main salary:………………………………….. VND per month        £ Before tax      £ After tax

Allowances and bonuses:……………….. VND per month

Total income: ……………………………….. VND per month

Method of payment:   £ By cash     £ By bank tranfer

Certification purpose:……………………………………………………………………………………………………

 

Hanoi, date…month…year

Confirmation of the Company

Confirms that above informations is correct

(Signed, full name, sealed)

 

Applicant

(Signed, full name)

Thư xác nhận thu nhập song ngữ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

——–o0o——–

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

INCOME CONFIRMATION

Tên tôi là/ My name is:

CMND số/ ID No.:

Địa chỉ thường trú/ Pernament address:

Nay tôi làm đơn này kính mong Ban Giám Đốc xác nhận thu nhập cho tôi với những thông tin sau:

I hereby request that the Board of Directors certify my income with the following information:

1/ Chức vụ:

   Position:         

2/ Thời hạn hợp đồng lao động:

   Type of labor contract:                                                                                                           

3/ Mức lương hiện nay:

   Current salary:                                                                                                                       

4/ Tổng thu nhập hàng tháng:

    Total monthly income:

Tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật.

I commit the above information is true.

                                                                                    …, ngày/date … tháng/month … năm/year

 

Người làm đơn

Applicant

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Signed, full name)

 

 Trên đây là nội dung bài viết của Luật Hoàng Phi về mẫu thư xác nhận thu nhập. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Hoàng Phi.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi