Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng 2023
  • Thứ tư, 24/05/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 4311 Lượt xem

Mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng 2023

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm để hưởng bảo hiểm thất nghiệp là một yêu cầu pháp lý mà người đang nhận trợ cấp thất nghiệp phải tuân thủ. Mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng là mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH

Người lao động khi đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ hưởng theo từng tháng và mỗi tháng người lao động phải thực hiện thông báo về tình trạng tìm kiếm việc làm tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định. Vậy mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng như thế nào?

Mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm là gì?

Mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm là mẫu dành cho người lao động sẽ phải điền trực tiếp khi đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo về tình hình tìm kiếm việc làm của mình để hàng tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm để hưởng bảo hiểm thất nghiệp là một yêu cầu pháp lý mà người đang nhận trợ cấp thất nghiệp phải tuân thủ.

Khi nào phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng?

Bảo hiểm thất nghiệp là khoản trợ cấp khi người lao động mất việc làm được pháp luật quy định. Theo đó, người lao động sẽ được hưởng tiền bảo hiểm thất nghiệp tùy theo số năm đóng và mức đóng của mình theo từng tháng và mỗi tháng phải thực hiện khai báo về tình hình tìm kiếm việc làm. Thời gian thông báo tìm kiếm việc làm được hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH:

“4. Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau:

a) Ngày của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả;

b) Từ tháng thứ hai trở đi người lao động thực hiện ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy, việc thông báo tìm kiếm việc làm được thực hiện như sau:

– Tháng đầu tiên hưởng: Thông báo vào ngày nhận quyết định quyết hưởng theo phiếu hẹn.

– Từ tháng thứ hai trở đi: Thông báo trong 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ:

Ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là: Ngày 07/6/2023.

Ngày thông báo tình hình tìm kiếm việc làm như sau:

– Tháng đầu tiên: Ngày 07/6/2023.

– Từ tháng thứ hai trở đi: Từ ngày 07/7 – 09/7/2023.

Trường hợp nào không phải thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm?

Ngoài những trường hợp được miễn thực hiện thủ tục thông báo tìm kiếm việc làm được quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Việc làm năm 2013 thì theo Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH còn quy định những trường hợp sau không phải thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm như sau:

– Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên;

– Người lao động được xác định thuộc danh mục phải điều trị bệnh dài ngày;

– Người lao động đang nghỉ hưởng chế độ thai sản;

– Người đang tham gia khóa đào tạo học nghề theo Quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội;

– Người đang thực hiện hợp đồng lao động dưới 1 tháng;

– Thời gian thông báo tìm kiến việc làm nằm trong khoảng thời gian làm thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Với những trường hợp trên thì người lao động không phải thực hiện thủ tục thông báo tìm kết quả tìm kiếm việc làm. Người lao động/người được ủy quyền cần nộp những hồ sơ, chứng từ xác nhận đang thuộc đối tượng được miễn thực hiện thủ tục thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng lên cơ quan giải quyết thủ tục hưởng Trợ cấp thất nghiệp.

Cách gửi thông báo tìm kiếm việc làm

Cách 1: Gửi trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Cách 2: Gửi qua email: Người lao động cần chụp ảnh thông báo tìm kiếm việc làm đã kê khai đến địa chỉ hòm thư điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đã đăng ký hưởng trợ cấp;

Cách 3: Gửi qua Zalo: Người lao động gửi bản chụp thông báo tìm kiếm việc làm đến số Zalo mà Trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp (trường hợp này áp dụng đối với những Trung tậm có hỗ trợ hình thức thông báo qua Zalo);

Cách 4: Gửi qua bưu điện: Người lao động gửi bản chính thông báo tìm kiếm việc làm đã kê khai đến địa chỉ của Trung tâm dịch vụ việc làm. Đây là hình thức khai báo thông dụng áp dụng được với tất cả tỉnh thành trong cả nước, phù hợp với những người lao động ở xa không tiện đến trực tiếp trung tâm việc làm và với những nơi chưa áp dụng khai báo qua email hay zalo.

Đây là những cách thức phổ biến mà các Trung tâm dịch vụ việc làm áp dụng để nhận Thông báo tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên không phải Trung tâm dịch vụ việc làm nào cũng triển khai nhận Thông báo bằng tất cả cách thức trên nên người lao động cần hoit kỹ chuyên viên tiếp nhận hồ sơ cách thức nộp thông báo để tránh trường hợp sai xót, hồ sơ không được giải quyết.

Mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng 2023

Hiện nay, mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng là mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ:…….

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………………………….

Tên tôi là: ………………………………sinh ngày …………. / ………… /………

Số chứng minh nhân dân: ………………………………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:……………………………

Chỗ ở hiện nay:..……………………………………………

Số điện thoại :………………………………………………………..

Theo Quyết định số……… ngày………/……../……… tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp……………….tháng, kể từ ngày……./……/….. đến ngày……/……../…… tại tỉnh/thành phố…………………………….

Tôi thông báo kết quả tìm kiếm việc làm theo quy định, cụ thể như sau:

(1) Đơn vị thứ nhất (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).………………………………………………………

(2) Đơn vị thứ hai (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).………..………………………………………

(…) Tên đơn vị thứ (…): (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả…………………………………………………………..

Tình trạng việc làm hiện nay:

o Không có việc làm

o Có việc làm nhưng chưa giao kết HĐLĐ/HĐLV (ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ, công việc đang làm) …………………………………………………………………..

Tình trạng khác (ốm đau, thai sản,…..)……………………….

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./.

Tải (Download) Mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng

Hướng dẫn viết mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng

(1) Ghi rõ tháng bạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ bao nhiêu theo đúng thực tế.

(2) Ghi rõ tên trung tâm dịch vụ việc làm mà bạn đang hưởng BHTN

(3) Ghi rõ đầy đủ thông tin cá nhân mà mẫu yêu cầu: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD, ngày cấp, số điện thoại, nơi ở thường trú,….

(4) Ghi rõ thông tin quyết định. Bạn có thể điền theo thông tin quyết định hưởng BHTN mà trung tâm dịch vụ việc làm đã gửi cho bạn khi bạn nhận kết quả hưởng trợ cấp thất nghiệp.

(5) Ghi rõ theo thông tin các đơn vị bạn gửi thông tin xin việc của bạn nếu có.

(6) Tùy theo từng thông tin của cá nhân bạn để tích vào các mà mẫu phiếu yêu cầu.

Trên đây là nội dung bài viết mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng. Mọi thắc mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số tổng đài tư vấn 1900.6557.

>>>>>> Tham khảo: Mẫu thông báo mới nhất 2023

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi