Trang chủ » Tư vấn Doanh nghiệp » Mẫu Quyết định thành lập chi nhánh

Mẫu Quyết định thành lập chi nhánh

Luật Hoàng Phi hỗ trợ cung cấp mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty, Quý khách hàng vui lòng tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi.

Do nhu cầu phát triển doanh nghiệp, mở rộng thị trường kinh doanh nên việc thành lập chi nhánh đang được rất nhiều công ty quan tâm và hướng đến.

Quyết định thành lập chi nhánh là một trong những tài liệu không thể thiếu trong thành phần hồ sơ xin cấp phép thành lập chi nhánh. Quyết định thành lập chi nhánh sẽ có sự khác nhau về chủ thể ban hành cũng như nội dung đối với mỗi loại hình doanh nghiệp và từng doanh nghiệp khác nhau. Và ở nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi hỗ trợ cung cấp mẫu quyết định thành lập chi nhánh.

Chi nhánh là gì?

Chi nhánh là một đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và một số trường hợp theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp và có ngành, nghề kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi nhánh có những đặc điểm như sau:

– Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của công ty;

– Công ty có thể đặt chi nhánh tại nước ngoài hoặc ở các tỉnh, thành phố khác trong nước và công ty có quyền đặt nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính;

– Chi nhánh có thể hạch toán thuế độc lập hoặc phụ thuộc vào công ty chủ quản;

– Chi nhánh là một đơn vị phụ thuộc của công ty, theo quy định về pháp nhân tại Bộ luật Dân sự thì chi nhánh không đủ các điều kiện của một pháp nhân, vì thế chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

Hồ sơ thành lập chi nhánh như thế nào?

Trong các bước của việc thành lập chi nhánh, doanh nghiệp chủ quản phải thực hiện chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật về việc thành lập chi nhánh. Hồ sơ cụ thể bao gồm:

– Thông báo thành lập chi nhánh công ty;

– Quyết định và bản sao biên bản họp hội đồng thành viên, hội đồng quản trị theo từng loại hình của doanh nghiệp chủ quản;

– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (bản sao có chứng thực);

– Giấy tờ chứng minh nhân thân của người đứng đầu chi nhánh (bản sao hợp lệ)

Trong thông báo thành lập chi nhánh, nội dung thông báo phải đủ theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP :

– Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

Mã số doanh nghiệp;

– Tên chi nhánh dự kiến đặt và địa chỉ chi nhánh dự kiến

– Nội dung hoạt động, phạm vi hoạt động của chi nhánh công ty;

– Thông tin đăng ký với cơ quan thuế

– Thông tin cơ bản người đứng đầu chi nhánh (họ tên, nơi cư trú, số chứng minh thư nhân dân…)

– Họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty chủ quản và có dấu công ty.

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty sẽ được gửi đến phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự định đặt chi nhánh.

Thời gian giải quyết thủ tục là trong vòng 03 ngày làm việc.

Kết quả của thủ tục là doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh.

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh

Chi nhánh có thể là đơn vị phụ thuộc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. Và ở nội dung này, chúng tôi giới thiệu về mẫu quyết định thành lập chi nhánh của công ty cổ phần:

 CÔNG TY CỔ PHẦN…(1)…
Số ../…/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày …  tháng ..  năm ….

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ……. đã được các cổ đông thông qua ngày …./…/…..;

– Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị thông qua ngày …/…/…… về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện của công ty

QUYẾT ĐỊNH:

Điều  1:

Thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện công ty ………… (1) ……………………

Địa chỉ  ……………………………… (2) …………………………………………

Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

……………………………………… (3) …………………………………………

Do ông/bà : ………………………… (4) …………………………………………..

Chứng minh nhân dân số……… (5) ……………ngày cấp…………………………

Nơi cấp …………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………………… (6) ………

Chỗ ở hiện tại……….……………… (7) ………………………………………….

Làm người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện

Điều 2: Ông  … (8) …………(người đại diện pháp luật)  có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                                                

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

Như điều 3;

– Lưu.

 

(ký, đóng dấu của công ty, ghi rõ họ và tên)

 

 

Hướng dẫn soạn quyết định thành lập chi nhánh

Quyết định thành lập chi nhánh là một loại văn bản hành chính, được sử dụng trong hồ sơ thành lập chi nhánh nên cần phải được trình bày theo quy định về văn bản hành chính. Quý vị muốn soạn quyết định thành lập chi nhánh có thể soạn theo hướng dẫn như sau:

– Góc phải trên cùng của quyết định phải có tiêu ngữ, quốc hiệu, ghi rõ địa điểm, ngày tháng khi lập quyết định thành lập chi nhánh;

– Góc bên trái sẽ là tên công ty chủ quản chi nhánh và số hiệu quyết định;

– Đưa ra những căn cứ pháp luật khi đưa ra quyết định;

Đối với mẫu phía trên, thông tin sẽ được điền như sau:

(1) Tên công ty chủ quản chi nhánh;

(2) Địa chỉ dự kiến đặt chi nhánh;

(3) Ngành nghề đăng ký kinh phù hợp với công ty chủ quản;

(4) Tên của người đứng đầu chi nhánh;

(5) Thông tin số chứng minh thư, thẻ căn cước công dân của người đứng đầu chi nhánh;

(6) Nơi đăng ký thường trú của người đứng đầu chi nhánh;

(7) Địa chỉ đang sinh sống của người đứng đầu chi nhánh;

(8) Người đại diện theo pháp luật công ty

Mọi thắc mắc về mẫu quyết định thành lập chi nhánh và dịch vụ thành lập của Luật Hoàng Phi, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline dịch vụ: 0981.378.999

>>>>> Tham khảo thêm: Thành lập văn phòng đại diện

Download (DOC, 43KB)

Tác giả

Nguyễn Văn Phi

Ông Nguyễn Văn Phi có 12 năm kinh nghiệm tư vấn , hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; Luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; Sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng. Trước khi thành lập ra Luật Hoàng Phi, Ông Phi đã từng làm việc tại Investconsult, Phụ trách pháp chế tại ngân hàng PG bank.

Xem thêm thông tin của tác giả

HÃY GỌI LUẬT HOÀNG PHI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Quy định mới về thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Đối với các thương nhân nước ngoài muốn thực hiện kinh doanh tại Việt Nam thì cần phải thông qua chi nhánh và văn

Điều Kiện Thành Lập Chi Nhánh Công Ty

Điều Kiện Thành Lập Chi Nhánh Công Ty gồm những gì? Quy trình, thủ tục thành lập chi nhánh công ty như thế nào? Cùng

Dịch Vụ Thành Lập Chi Nhánh Công Ty

Khi mở rộng hoạt động kinh doanh sang tỉnh khác, doanh nghiệp thường lựa chọn hình thức thành lập chi nhánh công ty

Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Năm 2020

Dưới đây là một số thông tin hữu ích về quy trình thành lập chi nhánh công ty, trong trường hợp quý khách hàng thắc

Hồ Sơ Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần

Công ty cổ phần có quyền thành lập chi nhánh công ty cùng tỉnh với nơi đăng ký trụ sở chính hoặc ở các địa bàn

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Không chỉ nhìn chúng tôi làm - Hãy nghe khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 10.000+ khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Bà Quỳnh Trang
Phụ Trách Kinh Doanh
Công Ty Vận Tải & Du Lịch Sơn Tùng

"Đội ngũ chuyên viên tư vấn rất nhiệt tình và có chuyên môn cao. Mọi vấn đề được các luật sư của Luật Hoàng Phi giải đáp cặn kẽ. Cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Anh Nguyễn Đăng Quyết
Kinh Doanh
Công ty FPT Telecom

"Cảm ơn Luật Hoàng Phi vì dự án đã hoàn thành rất tốt đẹp! Chúc Công ty thành công rực rỡ. Mong sau này sẽ có cơ hội hợp tác và giới thiệu bạn bè. Một lần nữa xin cám ơn!"

Anh Nam
Chủ Tịch
Công ty Bất Động Sản Hùng Vương

"Chúng tôi rất hài lòng trong quá trình hợp tác với Luật Hoàng Phi. Tôi ấn tượng bởi sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của bộ phận thành lập doanh nghiệp với sở hữu trí tuệ. Xin cảm ơn."

Anh Công
Giám đốc
Công ty Nhadat24h.net

"Tôi cảm thấy hài lòng về cách giao tiếp, chăm sóc khách hàng rất thân thiện, các bạn chuyên viên trao đổi công việc rất nhanh. Có dự án tiếp theo tôi sẽ hợp tác cùng Luật Hoàng Phi."

Anh Hài
Trưởng Phòng Voice
FPT Telecom

"Luật Hoàng Phixử lý hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và các ngành nghề liên quan rất nhanh chóng, hiệu quả. Chúng tôi vô cùng cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và giới thiệu đối tác, khách hàng của mình!”"

Anh Hòe
Giám đốc
Thẩm Mỹ Viện EVA XINH

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phicó đội ngũ nhân sự đầy sức trẻ với sự tận tâm, nhiệt huyết trong công việc. Đội ngũ của các bạn luôn không quản ngại khó khăn, làm việc rất trách nhiệm phục vụ cho các dự án tư vấn mà chúng tôi ký kết với các bạn. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có cơ hội trao đổi và hợp tác với các bạn"

Chị Nga
Giám đốc
Công ty Takichi

"Luật Hoàng Phi có đội ngũ chuyên viên năng động và đầy nhiệt huyết. Luật Hoàng Phi đã giúp chúng tôi đạt được các giấy phép kinh doanh cần thiết trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trên khắp cả nước"

Anh Tùng
Giám đốc
Công ty Truyền Thông Sen Media

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phi thực sự là người bạn đồng hành trên chặng đường pháp lý và quản trị cho các doanh nghiệp SMEs. Các dịch vụ tư vấn của Hãng tư vấn rất chất lượng, hiệu quả và đạt được mục đích của khách hàng"

Anh Huy
Giám đốc
Công ty Fisco

"Công ty Luật Hoàng Phi của các bạn làm việc rất chuyên nghiệp, phối hợp tốt giữa khâu tư vấn và thực thi giải pháp. Tôi đánh giá cao cho nỗ lực thực hiện công việc đạt kết quả sớm hơn kỳ vọng của chúng tôi!"

Ông Đoàn Thanh Tân
Giám đốc
Công ty xuất nhập khẩu Kiên Cường

"Tôi cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Các bạn làm tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn. Chúc các bạn luôn phục vụ khách hàng thật tốt!"

Bà Lan Anh
Trưởng phòng Marketing
Công ty Beyondblue

"Xin cảm ơn Luật Hoàng Phi rất nhiều. Chúng tôi hài lòng về thiết kế cũng như tôn trọng thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên Quý Công ty. Chúc công ty ngày càng phát triển và hy vọng có cơ hội tiếp tục được hợp tác cùng các bạn"

Chị Thúy Diễm
CEO
Công ty tổ chức sự kiện sắc màu

"Cảm ơn Luật Hoàng phi đã hoàn thành việc đăng ký sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Tôi đánh giá 5* cho những nỗ lực và cố gắng cũng như tay nghề tuyệt vời của các bạn"

Anh Tiến Quang
CEO
Tập Đoàn Nexus

"Chúng tôi khá hài lòng dịch vụ thành lập Doanh nghiệp của các bạn. Đội ngũ tư vấn đã làm việc rất chuyên nghiệp. Các bạn đã thấu hiểu nguyện vọng của khách hàng."