Doanh nghiệp – Đầu tư Biểu Mẫu Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động 2021 mới nhất

Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động 2021 mới nhất

Quyết định ban hành nội quy lao động là một trong những hình thức văn bản trong lĩnh vực hành chính, nội dung của quyết định là những vấn đề cơ bản để doanh nghiệp ban hành nội quy lao động một cách hợp pháp, đảm bảo cho mọi người tuân thủ nghiêm chỉnh.

Quyết định ban hành nội quy lao động là một trong các loại văn bản quan trọng của doanh nghiệp. Liệu có phải doanh nghiệp nào cũng cần có nội quy lao động hay không? Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động có dạng như thế nào? Có tuân thủ theo hình thức nhất định không? Cùng Luật Hoàng Phi giải đáp tất cả các thắc mắc trên trong nội dung bài viết dưới đây.

Quyết định ban hành nội quy lao động là gì?

Quyết định ban hành nội quy lao động là một trong những hình thức văn bản trong lĩnh vực hành chính, nội dung của quyết định là những vấn đề cơ bản để doanh nghiệp ban hành nội quy lao động một cách hợp pháp, đảm bảo cho mọi người tuân thủ nghiêm chỉnh.

Để hiểu rõ hơn quyết định ban hành nội quy lao động là gì chúng ta cần tìm hiểu nội hàm của thuật ngữ này.

Quyết định: được hiểu là một loại văn bản có tính chất đặc biệt bởi nó vừa là văn bản quy phạm pháp luật vừa là văn bản áp dụng pháp luật; được ban hành bởi chủ thể có thẩm quyền.

Quyết định được dùng để đưa ra những biện pháp, thể chế , các quy định  nhằm thực hiện các chủ chương, chính sách của Đảng và nhà nước hoặc dùng để giải quyết công việc hàng ngày của cá nhân có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức.

Nội quy lao động: Tuy pháp luật không đưa ra định nghĩa cụ thế thế nào là nội quy lao động nhưng căn cứ theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Lao động năm 2012 thì nội quy lao động được hiểu là văn bản do người sử dung lao động ban hành, quy định về các quy tắc xử sự mà người lao động có trách nhiệm bắt buộc phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động nhằm xác lập trật tự lao động, chuẩn mực chung trong một doanh nghiệp.

Khi nào cần phải ban hành nội quy lao động?

Trước khi tìm hiểu chi tiết Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động chúng ta cần xác định được khi nào doanh nghiệp bắt buộc phải ban hành nội quy lao động.

Căn cứ theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Lao động năm 2012 về Nội quy lao động như sau:

Điều 119. Nội quy lao động

1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

b) Trật tự tại nơi làm việc;

c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

3. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.”

Theo quy định trên, chúng ta hiểu rằng với doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên thì bắt buộc phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản. Còn với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nên doanh nghiệp có thể ban hành hay không tùy thuộc vào nhu cầu của mình.

Doanh nghiệp cũng cần lưu ý quy định về việc đăng ký và nội dung trong Nội quy lao động để thực hiện cho đúng.

Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động mới nhất

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động gồm các nội dung sau đây:

CÔNG TY……….
Số: ………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc……., ngày …. tháng ….. năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành nội quy lao động

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

– Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 18/6/2012;

– Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty (1)…………………………………;

– Căn cứ kết quả lấy ý kiến người lao động về nội dung Nội quy lao động  ngày … tháng … năm…;

– Để tạo môi trường quản lý lao động trên cơ sở hợp tác, gắn bó, hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và cá nhân người lao động,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy lao động của Công ty (2)………………….…

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nội quy lao động được đăng ký tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh (3)…………… Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các Trưởng (Phó) phòng (ban) và toàn thể người lao động trong doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Phòng Lao động Thương binh và Xã hội …..

– Lưu: ……

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Khi soạn Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động bạn cần lưu ý các vấn đề:

– (1) (2) Ghi đầy đủ, chính xác tên doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

– (3) Nội quy lao động của doanh nghiệp được đăng ký tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động mới nhất. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc gì hãy liên hệ với chúng tôi theo số tổng đài tư vấn 1900 6557 để được tư vấn và giải đáp tận tình nhất.

Đánh giá bài viết:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hotline: 1900.6557