Giáo dục – Đào tạo Biểu Mẫu Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy THPT 2021

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy THPT 2021

Quá trình dạy học mỗi chuyên đề được thiết kế thành các hoạt động học của học sinh dưới dạng các nhiệm vụ học tập kế tiếp nhau, có thể được thực hiện trên lớp hoặc ở nhà.

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy THPT 2021 được lập ra để đánh giá tiết dạy, giờ dạy dự giờ. Trong mẫu phiếu này có ghi rõ thông tin giáo viên dạy, tổ bộ môn, địa điểm dạy, môn dạy, lớp, thời gian, nội dung bài học…..

Vậy thực hiện phiếu đánh giá như thế nào? Phiếu gồm những nội dung gì? Khách hàng tham khảo nội dung bài viết sau đây để biết thêm thông tin chi tiết về cách thực hiện mẫu phiếu đánh giá tiết dạy theo đúng quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

Phiếu đánh giá giờ dạy theo 12 tiêu chí

Quá trình dạy học mỗi chuyên đề được thiết kế thành các hoạt động học của học sinh dưới dạng các nhiệm vụ học tập kế tiếp nhau, có thể được thực hiện trên lớp hoặc ở nhà.

Học sinh tích cực, chủ động và sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Phân tích giờ dạy theo quan điểm đó là phân tích hiệu quả hoạt động học của học sinh, đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh của giáo viên.

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy THPT 2021 để có thể đánh giá chính xác về chất lượng tiết học đối với giáo viên và cả học sinh thì Bộ giáo dục có xây dựng 03 nội dung chính gồm 12 tiêu chí như sau:

– Nội dung 1: Kế hoạch và tài liệu dạy học

+ Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

+ Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

+ Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

+ Mức độ hợp lý của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

– Nội dung 2: Tổ chức hoạt động học cho học sinh

+ Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.

+ Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.

+ Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

+ Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.

– Nội dung 3: Hoạt động của học sinh

+ Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.

+ Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+ Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

+ Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

Mẫu phiếu dự giờ THPT mới nhất

Với mong muốn giúp Khách hàng hiểu rõ hơn về các nội dung của Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy THPT 2021 cũng như giúp Khách hàng biết cách thức đánh giá về tiết dạy trong nội dung tiếp theo chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến các thông tin về mẫu phiếu đầy đủ:

– Quốc hiệu tiêu ngữ cùng thông tin của đơn vị chủ quản quản lý trường THPT

– Tên phiếu: PHIẾU GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG/ PHIẾU GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY, CHỦ ĐỀ DẠY HỌC BẬC TRUNG HỌC;

– Thông tin của giáo viên đứng lớp gồm: Họ và tên giáo viên dạy; trường; lớp; môn học; tên bài dạy; thời gian; Họ và tên người dự giờ, chuyên môn; Đơn vị công tác;

– Phần ghi nhận thể hiện các thông tin về:

+ Nội dung hoạt động

+ Tiến trình hoạt động của GV, HS

+ Nhận xét, đánh giá, góp ý

– Phần đánh giá: Người dự giờ dựa vào 12 tiêu chí để đánh giá và cho điểm theo từng tiêu chí theo hướng xếp loại: Tốt, khá, trung bình, yếu, kém

Ví dụ:

Nội dung Mục
T.chí
Tiêu chí Điểm Đánh giá
1. Kế hoạch
(giáo án) và
tài liệu
dạy học
(30 điểm)
1.1 Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. 5  4
1.2 Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, cách tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. 10  8
1.3 Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh. 10  9
1.4 Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh. 5  4
2 . Tổ chức
hoạt động
học tập cho
học sinh
(35 điểm)
2.1 Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập. 10  8
2.2 Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh. 10  10
2.3 Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 10  9
2.4 Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh. 5  4
3. Hoạt động của học sinh
(35 điểm)
3.1 Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong lớp. 5  5
3.2 Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập. 10  10
3.3 Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 10  10
3.4 Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 10  8
Tổng điểm 100  89

– Từ số điểm sẽ đi đến xếp loại giờ dạy. Khách hàng lưu ý tại từng mục tiêu chí cho điểm nguyên không cho điểm lẻ. Cách xếp loại như sau:

+ Loại Giỏi ≥ 80 điểm và các mục tiêu chí phải đạt 60% số điểm từng tiêu chí.

+ Loại Khá từ 65 – 79 điểm và các mục tiêu chí phải đạt 50% số điểm từng tiêu chí.

+ Loại Trung bình: từ 50 – 64 điểm.

+ Loại Chưa đạt yêu cầu: dưới 50 điểm.

– Người dự giờ nhận xét: Những thành công của giờ dạy (Sự chuẩn bị kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy; Sử dụng nội dung, phương pháp và tổ chức hoạt động học tập cho học sinh; kết quả hoạt động và học tập của học sinh.

Những hạn chế của tiết học cần lưu ý (Sự chuẩn bị kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy; Sử dụng nội dung, phương pháp và tổ chức hoạt động học tập cho học sinh; kết quả hoạt động và học tập của học sinh)

– Ý kiến của giáo viên được đánh giá

– Ký và ghi rõ họ tên của người đánh giá tiết dự giờ và người được đánh giá.

Tải (Download) mẫu Phiếu đánh giá tiết dạy cấp THPT 2021

Đánh giá bài viết:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hotline: 1900.6557