Hành chính Biểu Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển công chức 2021

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức 2021

Luật Hoàng Phi tư vấn, cung cấp những thông tin mới nhất về Phiếu đăng ký dự tuyển công chức 2021 cho Quý độc giả qua bài viết, mời Quý độc giả theo dõi các nội dung.

Để thực hiện việc đăng ký dự tuyển công chức thì đối với hồ sơ, giấy tờ mỗi cá nhân cần lưu ý về phiếu đăng ký dự tuyển công chức 2021, bởi mẫu phiếu này sẽ có thể thay đổi theo quy định pháp luật mới.

Vậy trước khi chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký dự tuyển công chức của năm 2021 thì quý vị có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Quy định về dự tuyển công chức

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

Về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức  được thực hiện theo quy định tại điều 36 Luật cán bộ, công chức 2008, cụ thể:

“ Điều 36. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.”

Trong đó, điều kiện đăng ký dự tuyển theo yêu cầu tại vị trí dự tuyển cần phải phù hợp theo khung năng lực tại vị trí làm việc mà không thấp hơn so với những tiêu chuẩn chung và đảm bảo không trái quy định pháp luật. Không phân biệt về loại hình đào tạo, báo cáo tới cơ quan quản lý công chức để xem xét và quyết định bằng văn bản cụ thể.

Hình thức dự tuyển công chức

+ Thi tuyển công chức được thực hiện bằng 2 vòng thi

Vòng 1: Thi để kiểm tra năng lực và kiến thức chung

Thi trắc nhiệm bằng máy tính/ thi trên giấy tùy từng nơi. Nếu thi trên máy vi tính thì trong phần thi sẽ không có nội dung về tin học

Có 3 phần thi: phần 1 là 60 câu hỏi kiến thức chung với thời gian là 60 phút; phần 2 là thi ngoại ngữ:30 câu hỏi trong thời gian 30 phút; phần 3: tin học là 30 câu hỏi trong thời gian 30 phút.

Một số trường hợp được miễn thi ngoại ngữ, tin học

Kết quả vòng 1 nếu trả lời đúng là 50% về câu hỏi đối với từng phần thi, và được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi về môn nghiệp vụ chuyên ngành

Thi theo hình thức phỏng vấn /viết/kết hợp việc viết và phỏng vấn.

Thi phỏng vấn là 30 phút được chuẩn bị tối đa 15 phút

Thi viết là 180 phút không bao gồm thời gian chép đề.

Thang điểm là 100 điểm

Đối với việc xác định trúng tuyển thì cần đáp ứng các điều kiện là:

Có kết quả thi ở vòng 2 từ 50 điểm trở lên

Có kết quả điểm thi ở vòng 2 cùng với điểm ưu tiên mà cao hơn thì sẽ xét từ điểm cao xuống thấp

+ Xét tuyển công chức:

Đối tượng là người cam kết tình nguyện phải làm việc từ 5 năm trở lên ở nơi mà có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Học theo chế độ về cử tuyển theo quy định, sau khi mà tốt nghiệp sẽ phải công tác ở nơi cử đi học của địa phương

Sinh viên mà tốt nghiệp xuất sắc, khoa học tài năng

Hình thức xét tuyển:

Được thi theo 2 vòng:

Vòng 1: Phụ thuộc vào điều kiện dự tuyển mà vị trí yêu cầu

Vòng 2: Kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ theo phỏng vấn

Thời gian là 30 phút được chuẩn bị là nhiều nhất 15 phút trước khi thi phỏng vấn

Thang điểm thi là 100 điểm.

Người trúng tuyển cần đủ điều kiện

Vòng 2 mà đạt ít nhất từ 50 điểm trở lên

Có kết quả điểm thi ở vòng 2 cùng với điểm ưu tiên mà cao hơn thì sẽ xét từ điểm cao xuống thấp

Không được bảo lưu kết quả xét tuyển đối với lần xét tuyển tiếp.

Hướng dẫn viết phiếu đăng ký dự tuyển công chức

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức 2021 được quy định tại điều 138/2020/NĐ-CP, theo đó, khi thực hiện soạn thảo quý vị cần lưu ý những nội dung cần có như sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ được đặt chính giữa trên cùng trang giấy

– Ngày tháng năm ghi phiếu đăng ký dự tuyển này

– Tên của văn bản là : Phiếu đăng ký dự tuyển

– Tiếp đó bên trái trang giấy được dán ảnh 4×6 cm đặt song song và đặt trước với các nội dung tên của văn bản và những nội dung là:

+ Vị trí dự tuyển: vị trí mà đăng ký dự tuyển để làm việc ghi đúng vị trí mà đăng tuyển

+ Đơn vị dự tuyển: Ghi rõ tổ chức, cơ quan, đơn vị đăng tuyển công chức

– Tiếp đó là thông tin cá nhân của người điền phiếu xin đăng ký dự tuyển, gồm:

+ Họ và tên của cá nhân xin đăng ký dự tuyển

+ Ngày tháng năm sinh cụ thể

Giới tính tích vào ô nam hay nữ, dân tộc gì?, tôn giáo, số của chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước nếu đã được cấp thẻ căn cước công dân), ngày tháng năm cấp, nơi cấp ở cơ quan nào? – ghi theo thông tin của chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân).

+ Số điện thoại để liên hệ báo tin và email của cá nhân: để báo tin

+ Quê quán, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ghi theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân

+ Nơi ở hiện tại: để báo tin

+ Tình trạng sức khỏe ghi rõ ? là tốt/…, chiều cao và cân nặng bao nhiêu?

+ Thành phần bản thân hiện tại: là sinh viên hay hiện đang giữ vị trí gì?

+ Trình độ về văn hóa và trình độ về chuyên môn

– Thông tin về gia đình, bao gồm:

 Các mối quan hệ của cá nhân đăng ký dự tuyển:

+ Mối quan hệ: bố/mẹ/anh/chị/em/…, họ và tên, ngày tháng năm sinh cụ thể ghi thep chứng minh thư của thân nhân đó

+ Các thông tin về nghề nghiệp, quê quán, chức danh, đơn vị công tác, nơi ở, nơi học tập, các thành viên của các tổ chức chính trị xã hội của các thành viên đã liệt kê trên.

– Thông tin quá trình đào tạo

+ Ngày tháng năm mà cấp văn bằng/chứng chỉ ví dụ của bằng cử nhân, chứng chỉ tiếng Anh

+ Trình độ về văn bằng chứng chỉ.

+ Tên trường, cơ sở thực hiện đào tạo trực tiếp

+ Số hiệu chứng chỉ, văn bằng, ngành đào tạo, chuyên ngành đào tạo được ghi theo bảng điểm

+ Hình thức đào tạo: ví dụ chính quy/liên thông/….

+ Xếp loại chứng chỉ, bằng: giỏi/khá/trung bình/trung bình-khá/….

– Thông tin cụ thể về quá trình công tác (nếu có)

+ Từ ngày… tháng…. Năm…. – ngày…. tháng….. năm…..

+ Cơ quan, đơn vị, tổ chức công tác

– Đối với miễn thi về tin học, ngoại ngữ (nếu thí sinh thuộc đối tượng được miễn thì ghi mục này)

+ Miễn thi ngoại ngữ do: ……………………………………………….

+ Miễn thi tin học do:…………………………………………………….

– Đăng ký về dự thi môn ngoại ngữ (nếu thí sinh thuộc đối tượng được miễn thì không phải ghi mục này)

+ Đăng ký môn thi ngoại ngữ?

Ví dụ tiếng Anh/ tiếng Nga/ tiếng, Đức,…

– Đối tượng ưu tiên (nếu có)

– Nội dung khác mà theo yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng

– Lời cam đoan về thông tin đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và không đăng ký kỳ tuyển dụng ở cơ quan tuyển dụng tại kỳ tiếp theo.

– Ký và ghi rõ họ tên của người viết phiếu.

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày ….. tháng ….. năm ………

(Dán ảnh 4×6)
(3)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển(1): Tư pháp thuộc huyện E

Đơn vị dự tuyển(2): UBND huyện E

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:  Cao Văn Minh

Ngày, tháng, năm sinh: 11/11/1994

Nam □ Nữ □
Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: 036110992221

Ngày cấp: 2-11-2012

Nơi cấp: Công an tỉnh X

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 01- 01-2017

Ngày chính thức: 01- 01-2018

Số điện thoại di động để báo tin: 034 9922 811

Email: vanminh1994@gmail.com

Quê quán:

Xã P, huyện E, tỉnh W

Hộ khẩu thường trú: Xã P, huyện E, tỉnh W
Chỗ ở hiện nay (để báo tin): Xã P, huyện E, tỉnh W
Tình trạng sức khỏe: Tốt, Chiều cao: 1m75, Cân nặng: 60 kg
Thành phần bản thân hiện nay: hiện đang làm nhân viên tại văn phòng Luật Sư
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn:  Đại học Luật tp Hồ Chí Minh

Loại hình đào tạo: Chính quy

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ Tên trường, cơ sở đào tạo cấp Trình độ văn bằng, chứng chỉ Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm) Ngành đào tạo Hình thức đào tạo Xếp loại bằng, chứng chỉ
6/6/1993  Đại học Luật tp Hồ Chí Minh Đại học 213325 Quản lý nhà nước Quản lý nhà nước  Chính quy Giỏi
10/6/2000 Trung tâm tin học H H  Ứng dụng tin học cơ bản 0783990 (Bỏ trống) Tin học Chứng chỉ Đạt

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm Cơ quan, tổ chức công tác
Từ 1/1/2017 đến 1/1/2018 Văn phòng Luật sư G
Từ 1/1/2000 đến nay Văn phòng Luật sư B

IV. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Miễn thi ngoại ngữ do:

Không

Miễn thi tin học do:

Không

V. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: tiếng Anh

VI. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

Không.

VII. NỘI DUNG KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG

Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là hoàn toàn đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển từ cơ quan có thẩm quyền tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ toàn bộ kết quả tuyển dụng, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật đồng thời cam kết sẽ không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng tiếp theo tại cơ quan tuyển dụng./.

Người viết phiếu

(ký và ghi rõ họ tên)

Minh

Cao Văn Minh

Tải (Download) mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển công chức 2021

Trên đây là tàn bộ nội dung liên quan đến phiếu đăng ký dự tuyển công chức 2021, quy định về dự tuyển công chức, hướng dẫn viết phiếu đăng ký dự tuyển công chức.

Đánh giá bài viết:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hotline: 1900.6557